Banner world

 

 

   HOME 
    Books Web


   Books Printed 


   Health 


   Presentations


   Soul Drawings


   Video lectures 
   English


   Video lezingen 
   Dutch


   Positive Blog


   Curriculum writer


   Contact
   Side Index

Web design 
John Baselmans
 

Spatie

 

 
You can change this website in over 66 languages

 


 

Dimensies

Het Energiniale leven "Dimensies"
Dimensies - Hoofdstuk 52


1-32-1e Rimpeleffect en vlindereffect

Een verschijnsel bij tijdreizen is het zogenaamde “rimpeleffect”. Dat houdt in dat wanneer 
een tijdreiziger iets verandert in het verleden, het heden en de toekomst automatisch mee 
veranderen. Ook veranderen de geheugens van mensen zodat ze zich alleen de nieuwe, 
veranderde, gebeurtenis herinneren. Dit rimpeleffect hoeft niet altijd meteen op te treden, 
maar kan ook vertraagd plaatsvinden of in verschillende stappen. Doorgaans is alleen de 
tijdreiziger immuun voor dit effect, waardoor hij zich nog wel de originele gebeurtenis 
herinnert.
Een gerelateerd verschijnsel is het “vlindereffect”, wat inhoudt dat een kleine, ogenschijnlijk 
onbelangrijke ingreep in het verleden, op lange termijn toch grote gevolgen kan hebben 
voor de toekomst. Hier wordt onder andere op ingespeeld in het verhaal A Sound of 
Thunder en in de film The Butterfly Effect.


1-32-1f Tijdlus

Een tijdlus is een effect verbonden met tijdreizen, waarbij gesteld wordt dat het verleden 
niet veranderd kan worden daar alles al vaststaat. Als een tijdreiziger teruggaat in de tijd 
staat vooraf al vast wat voor effect zijn aanwezigheid zal hebben op het verleden, daar het 
feitelijk al een keer gebeurd is. Een voorbeeld; een tijdreiziger leest in een 
geschiedenisboek over een ernstig ongeluk dat in een ver verleden heeft plaatsgevonden 
en besluit terug in de tijd te gaan om dit te voorkomen, maar eenmaal in het verleden blijkt 
hij door een samenloop van omstandigheden zelf de veroorzaker te zijn van dit ongeluk. 
Dit gegeven komt onder ander voor in de aflevering No Time Like the Past van The 
Twilight Zone.

Zo’n tijdlus kan leiden tot een kip-en-eiprobleem. Voorbeeld: als een tijdreiziger naar de 
toekomst gaat, daar een apparaat bemachtigt dat in zijn eigen tijd nog niet bestaat, 
dit mee terugneemt naar het verleden, en dan in het verleden het apparaat in productie 
neemt, wie is dan de uitvinder van het apparaat? Dit is een uitgangspunt in de 
Terminator-filmreeks, waarin het computernetwerk Skynet gemaakt is met behulp van 
technologie die door Skynet zelf vanuit de toekomst naar het verleden is gestuurd.


1-32-2 Tijdreizen (mijn dimensie)

Dit is in mijn ogen de meest openlijke wetenschappelijke verklaring die er te lezen valt. 
Er worden hierboven vele zaken gezet en dan veelal onder het mom “mogelijk”. Natuurlijk 
want er is weinig te bewijzen zeker met de huidige formules en wetenschappelijke 
know-how en zeker de koppigheid. Doch een van de eerste zinnen “iemand die van een 
basis die met constante snelheid beweegt, vertrekt en er weer terugkomt, ervaart minder 
verstreken tijd dan de op de basis verstreken tijd. Dit is experimenteel bevestigd.“ is een 
zeer mooie uitspraak want hier gaat men even dieper in het geheel. Men praat over ”het 
ervaren” van tijd en men praat dan in de vorm van “gevoel” en dat wetenschappelijk 
bewezen via experimenten. Dus we zijn er duidelijk mee bezig dat er meer gaande is 
dan alleen cijfertjes en verouderde interpretaties van formules.

Zo worden er ook voorbeelden aangehaald van het tijdreizen en de poorten waar men 
van de ene naar de andere dimensie kan verplaatsen. Er wordt duidelijk nagedacht over 
dimensies en over parallelwerelden! Ja in dit onderwerp worden in een keer deze registers 
opengetrokken en bijgehaald om tot een verklaring te komen van het fenomeen. Zo hebben 
we vele films over tijdreizen waar je time travellers ziet die door een “schild/poort/gate” gaan. 
Er zijn ook vele verklaringen van personen die dit meegemaakt hebben. Dus wat is er nog te 
ontkennen? Of is het zo dat wij als gewone burger niet te veel hiervan mogen weten omdat er 
al in het geheim gebruik gemaakt wordt van deze manier van zich verplaatsen in het leven?

Het reizen in de tijd is niets meer dan gebruikmaken van de vele dimensies die parallel 
lopen in het leven. Shiften van de ene naar de andere wereld hoeft niet via een poort te gaan. 
Dat is meer een menselijk voorstelling van deze manier van verplaatsen. 

Maar hoe is het dan dat je terug kunt gaan in de tijd en zo ook naar de toekomst? In wezen 
gebeurt dat niet, daar alles op een lijn zit en als jij nu op dit moment 300 jaar terug wilt, is het 
niet 300 jaren terugtellen in jaren maar shiften van deze wereld naar die plaats van je leven 
300 jaren geleden. Het zijn duidelijk stellingen die in de wetenschap ook aangehaald en 
vermoed worden maar helaas nog niet bewezen kunnen worden omdat men daar de tools 
nog niet voor heeft. De zogenaamde goden maar ook de vroegere astronauten en ook de 
aankomst van buitenaardse wezens is niets meer dan shiften tussen de vele parallelwerelden. 
We hebben momenteel onbeperkt aantal werelden omdat elk persoon, elk levend wezen deze 
zelf creëert in de energiewereld en zijn leven. Iedereen kan zien en meemaken wat hij zelf 
creëert en zo ook een zogenaamd verleden maar ook een verre toekomst.

Bij tijdreizen is ook dat alles een deel is van het totale geheel. Want zo hebben we ook het 
tijdreizen van atomen en de paradoxen bij tijdreizen. Bij atomen praten we over vaste delen 
maar zo dus ook energie en paradoxen daarin, zijn niet los te koppelen want door de vele 
dimensies stuiten nog wel eens zaken met elkaar. Dat lezen we ook in de bovenstaande 
wetenschappelijke verklaring. Men probeert het door in een “mogelijke” vorm te zetten, dit wat 
te verzachten en weg te slijpen maar staan soms zeker in tijdreizen, hard tegenover elkaar. 
Denk ik even aan de stelling “Zo zijn er vanaf dat moment twee tijdlijnen of parallelle universums 
die ‘naast elkaar’ bestaan in het multiversum: Een lijn waar ik in het verleden teruggereisd ben 
en eventueel mijn grootvader vermoord. En de ‘originele’ tijdlijn waar er in het verleden niets 
ernstigs met mijn grootvader gebeurd is…” Want men is niet zeker dat als men een bepaalde 
handeling doet in de tijd terug, het heden zal veranderen. Menselijk gedacht zou het moeten 
zijn van; als 150 jaar geleden mijn oma niet was doodgeschoten had ik nu een andere familie 
gehad. Dat is als je werkelijk in kunt grijpen in het leven. De werkelijkheid is anders omdat die 
150 jaar geleden in deze exacte tijdlijn is en ook nu is en geen invloed heeft op de toekomst. 
De toekomst maakt het geheel en dat gebeurt nu niet in een zogenaamd verleden.

Een leuk gegeven is dat we nu in een tijd leven waar spirituelen zeggen van wat je werkelijk in 
je mind zet, uit gaat komen. De vele geloven beschrijven dat ook in hun heilige boeken maar 
we hebben ook de slogan “you can do it”! Deze kennen we allemaal. Alles wat we in ons mind 
projecteren is haalbaar zelfs het onhaalbare! Nu, daar is de bron die verborgen ligt in de energie 
die zo gevormd wordt dat je gaat en staat waar jij wilt zijn.
Zo zie je dan ook dat mensen menen in tijd te reizen, terug en voorwaarts gaan in het geheel. 
Wat daar gaande is, is dat de mensen van de ene naar de andere dimensie schuiven en simpel 
op dat moment zijn. Vergeet niet, alles gebeurt nu want er is geen tijd. Alles is nu en in dat alles 
is te shiften. Een mooi voorbeeld is dit bericht wat we kunnen zien en lezen: 

Een leven vooruit in de tijd Nakan Nordkvist die tijdens een reparatie onder het keukenkastje 
zichzelf tegenkwam toen hij 70 jaar was. 
https://youtu.be/Yuhr6nUH31k

Of de verklaring van El Bielek die in de jaren 2137 en 2749 heeft geleefd 
“TIME TRAVELER WHO SPENT 2 YEARS IN THE FUTURE 2749 TELLS ALL” 
https://youtu.be/wrd4M62W0VU
Deze mensen hebben duidelijk de stap naar links of rechts gedaan om hun leven in een andere 
dimensie te zien.

Mooi zijn de foto’s die we mogen zien van personen in een geheel andere tijd met soms vreemde 
apparaten bij zich dragend maar ook de soms vreemde apparaten op zeer oude afbeeldingen. 

Ik laat het even hierbij en we gaan daar nog meer over hebben in het tweede deel van dit boek. 
Ik wil nu het even hebben over de tijd van nu en de locatie waar vanuit wij alles ondernemen. 
Aan bijvoorbeeld de parallelwereld is vastgekoppeld de diverse dimensies en laten we daar 
eerst eens gaan kijken hoe de wetenschap het woord dimensie ziet en beschrijft.

NAAR HOOFDSTUK 53

 

 

"Being human is helping each other"


 

Please enjoy this site, learn the way of never-ending health and for living a better life 
by finding your path in a World of Positive Energy.

A special thanks for all the people who support this site.

 

Facebook icon
Twitter icon
Linkendin icon
google icon


Due to the many visitors on this website, we are experiencing some delays in answering.
Your e-mail will be processed in the order it was received, 
but if you get no response to your e-mail within 2 days please write/submit again.