Banner world

 

 

   HOME 
    Books Web


   Books Printed 


   Health 


   Presentations


   Soul Drawings


   Video lectures 
   English


   Video lezingen 
   Dutch


   Positive Blog


   Curriculum writer


   Contact
   Side Index

Web design 
John Baselmans
 

Spatie

 

 
You can change this website in over 66 languages

 


 

Dimensies

Het Energiniale leven "Dimensies"
Dimensies - Hoofdstuk 45


1-26-1a Through the Looking Glass en het parallel universum dat Alice er vond

Beschrijving
Een parallel universum of alternatieve werkelijkheid is een van de eigen werkelijkheid 
onafhankelijk bestaande werkelijkheid die er tegelijk mee voorkomt. Een specifieke groep 
van parallelle universa heet een multiversum, hoewel deze term ook gebruikt kan worden 
om er de eventuele parallelle universa mee te beschrijven die de fysieke werkelijkheid 
constitueren.

Hoewel de termen “parallel universum” en “alternatieve realiteit” in het algemeen als 
synoniem van elkaar worden gebruikt, heeft het laatste soms de extra connotatie (‘bijklank, 
ondertoon, bijbetekenis, gevoelswaarde’) dat het om een werkelijkheid gaat die een variant 
is van die van ons. De term “parallel universum” is meer algemeen, zonder enige 
connotaties die duiden op een relatie (of het ontbreken daarvan) met ons eigen universum. 
Een universum waar de wetten van de natuur heel anders zijn (bijvoorbeeld, doordat er geen 
relatieve beperkingen heersen en de snelheid van het licht kan worden overschreden), 
zou in het algemeen beschouwd worden als een parallel universum, maar niet een 
alternatieve werkelijkheid.

Fictie
Het fantasygenre heeft het idee van een ‘andere wereld’ ontleend aan de mythe, de legende 
en de religie. Hemel, Hel, Olympus en Walhalla kunnen beschouwd worden als alternatieve 
universa die helemaal verschillen van de vertrouwde materiële werkelijkheid. Moderne fantasy 
presenteert het begrip vaak als een reeks van sferen of niveaus van bestaan waar de 
natuurwetten niet gelden of verschillen, waardoor magische verschijnselen optreden. 
Dit concept vindt men ook in de oude hindoe mythologie, in teksten zoals de Purana’s, die 
een oneindig aantal werelden beschrijven met elk hun eigen goden. Ook in de Arabische 
literatuur komen beschrijvingen van zulke alternatieve werelden voor, bijvoorbeeld in het 
verhaal van Duizend-en-één-nacht.

In andere gevallen is een parallel universum, zowel in fantasie als sciencefiction, één enkele 
andere materiële werkelijkheid, die co-existeert met de onze. Hierbij komt de protagonist van 
het verhaal vanuit onze werkelijkheid terecht in de realiteit van de fantasie. Een voorbeeld 
hiervan is The Chronicles of Narnia door C.S. Lewis. Soms dringt deze ene realiteit de onze 
binnen, zoals wanneer de Engelse heldin van Margaret Cavendish onderzeeërs en 
“vogelmannen” gewapend met “brandstenen” terug door de poort van The Blazing World 
naar de Aarde stuurt en een ravage aanricht onder de vijanden van Engeland.

Nog voor het concept van de vele werelden door de kwantummechanica bekend werd, 
publiceerde Jorge Luis Borges in 1941 de novelle El Jardín de Senderos que se bifurcan 
(“De Tuin van Vertakkende Paden”). In het boek ontdekt een sinoloog een manuscript van 
een Chinese schrijver waar eenzelfde verhaal op verschillende, vaak tegenstrijdige manieren 
wordt verteld. Tijd wordt hier opgevat als een “tuin van vertakkende paden”, waar dingen 
gebeuren op parallelle, oneindig vertakkende manieren.

Mogelijke werelden theorie van literaire studies gebruikt concepten van mogelijke wereld 
logica en past deze toe op werelden die worden gemaakt door het fictieve teksten, fictieve 
universum. Met name mogelijke wereld theorie biedt een nuttige woordenschat en conceptueel 
kader te omschrijven dergelijke werelden. Echter, een literaire wereld is een specifieke vorm 
van mogelijke wereld, duidelijk van de mogelijke werelden in de logica.

Dit is omdat een literaire tekst een eigen systeem van modaliteit, bestaande uit werkelijke 
werelden (feitelijke gebeurtenissen) en mogelijke werelden (mogelijke gebeurtenissen). 
In fictie, het principe van gelijktijdigheid, ook uitstrekt tot het driedimensionale aspect, wanneer 
het wordt overwogen dat twee of meer fysieke objecten, feiten, inzichten en voorwerpen 
niet-fysieke, kunnen samenleven in dezelfde ruimte-tijd. Dus, een literair universum is autonomie 
toegekend grotendeels op dezelfde manier als het werkelijke universum.


1-26-2 Parallel Universum (mijn dimensie)

In dit deel was de wetenschap even de tel kwijt of wist men niet hoe om te gaan met het gegeven 
Parallel Universum. Men praat over “mogelijke” gebeurtenissen, fictie, gelijktijdigheid en 
driedimensionaal! Maar het meest opmerkelijke is het gegeven “dezelfde ruimte-tijd” en dan 
komen we heel erg dicht bij het gegeven geen tijd geen afstand. Het is overduidelijk dat men er 
geen goed weg in weet wat het inhoudt en hoe dit te omschrijven en dan gooien we het maar naar 
“mogelijke” zaken.

Het Parallel Universum gaat zich pas werkelijk openbaren als de huidige wetenschap klaar is om 
de vele oude theorieën open te trekken en sommige zelfs te laten vervallen. Ook zou men er goed 
aan doen om nieuwe theorieën niet meteen belachelijk te maken om zo hun eigen tekortkomingen 
te verdoezelen.

Door dieper te duiken in de parallelwereld zal men gaan zien dat veel meer mogelijk is. Pas dan 
gaat energie geaccepteerd worden en energie ook gezien worden als de onuitputtelijke bron. 
Om verder te duiken in wat er werkelijk gaande is, zal het belangrijk zijn om ook stil te gaan staan 
bij een deel waar we wel veel over horen en zelfs al aardig veel onderzoek naar gedaan is maar 
in werkelijkheid de wetenschap erg stil over is.

Of dat nu is omdat men de kern gevonden heeft of is het omdat men alsmaar stuit op een muur 
waar men niet doorheen komt. Wat wel interessant is, is dat er nu een grote groep wetenschappers 
zelfs enkele publicaties gedaan heeft waarin men praat en zelfs aanhaalt over het parallel universum. 
Men is er nu eindelijk achtergekomen dat er dus meer gaande is dan alleen wat tot op heden als 
waar aangenomen werd. Men heeft zelfs al diverse theorieën in gelanceerd en een zeker Michio 
Kaku is er in geslaagd en met samenwerking van de Howard Wiseman of Griffith University in 
Australia via de kwantumleer een theorie neer te zetten die dicht bij de beweringen komt die ik al 
diverse jaren op papier heb gezet. Tijd, afstand en het NU zijn een zeer belangrijke factor in het 
geheel en dat weet Michio Kaku en zijn team vast te leggen.

Wat is het toch allemaal moeilijk om simpele zaken vast te leggen of zelfs in het algemeen te laten 
accepteren. Dat bewijst hoe stug de hersenen werken van de mens en zo zie je ook duidelijk dat de 
mens, eenmaal gemanipuleerd, moeilijk nog hergeprogrammeerd is te krijgen naar de bron toe. 
Hoe ongelovig zijn de mensen en hoe twijfelen mensen en zijn ook bang het, voor hen, bekende los 
te laten?

We zullen zeker op dit zeer belangrijk punt terugkomen. We gaan een stap verder want heel lang is 
men al bezig om een “poort” te vinden naar andere werelden maar ook andere dimensies.


1-27-1 Stargate

Stargate is ons pas wat duidelijker geworden toen men er een bekende filmserie en film van hebben 
uitgebracht. Toen werden speculaties op beeld vastgelegd en kregen mensen voorgekauwd wat er 
allemaal mogelijk is als er geen tijd en afstand meer bestaan. Men moest dat voor de mens een beetje 
aannemelijk laten lijken en men gebruikte een poort als inkomen naar de diverse werelden. 
Over deze poorten lezen we nog wel eens meer verhalen en daar gaan we het na de wetenschappelijke 
uitleg, wel even verder op in. 

Voorwoord
In de boeken is niet veel te vinden over Stargate en praat men alleen over de film. Doch een Stargate 
is meer, veel meer en steeds meer komen er van deze “poorten” naar buiten. Maar we zetten hier alleen 
hoe het in de boeken staat en dan gaan we dieper in deze materie.


1-27-1a De film Stargate

Beschrijving 
Stargate is de naam van een sciencefictionfranchise bestaande uit drie televisieseries en een speelfilm 
en een aantal geplande televisiefilms.

De franchise draait om de gelijknamige fictieve poort waarmee men door het universum kan reizen.

De franchise is in handen van MGM en nog altijd succesvol.
NAAR HOOFDSTUK 46

 

 

"Being human is helping each other"


 

Please enjoy this site, learn the way of never-ending health and for living a better life 
by finding your path in a World of Positive Energy.

A special thanks for all the people who support this site.

 

Facebook icon
Twitter icon
Linkendin icon
google icon


Due to the many visitors on this website, we are experiencing some delays in answering.
Your e-mail will be processed in the order it was received, 
but if you get no response to your e-mail within 2 days please write/submit again.