Banner world

 

 

   HOME 
    Books Web


   Books Printed 


   Health 


   Presentations


   Soul Drawings


   Video lectures 
   English


   Video lezingen 
   Dutch


   Positive Blog


   Curriculum writer


   Contact
   Side Index

Web design 
John Baselmans
 

Spatie

 

 
You can change this website in over 66 languages

 


 

Dimensies

Het Energiniale leven "Dimensies"
Dimensies - Hoofdstuk 411-24-1b Matrixeffect

Het matrixeffect is in de analytische scheikunde een effect waarbij de meetwaarde 
verandert door de aanwezigheid in het monster van een andere stof dan de analyt. 
De term matrix wordt gebruikt voor alle overige aanwezige stoffen in een monster 
naast de analyt. Het matrixeffect speelt bijvoorbeeld een rol bij de analyse van urine 
en bloed. Wanneer er geen rekening wordt gehouden met het matrixeffect kan het 
resultaat onbetrouwbaar zijn. De toegepaste analytische methode zal dan leiden 
tot een slechtere reproduceerbaarheid; resultaten worden beïnvloed.

Voorbeeld
Voor de bepaling van calcium kan gebruikgemaakt worden van de analytische 
methode AAS. De aanwezigheid van fosfaat of sulfaat in het monster verhindert de 
vorming van vrije calcium-atomen. Deze vrije calcium-atomen zijn nodig om in de 
AAS-meting een signaal te krijgen dat iets zegt over de hoeveelheid calcium in het 
monster. In de analytische chemie is het optreden van een matrixeffect lang niet 
altijd te voorkomen of te verhelpen. Om toch analytisch correcte resultaten te 
verkrijgen is wel een correctiemethode beschikbaar.

Standaard additie
Door een ijkreeks te maken die bestaat uit oplossingen die voor de helft bestaan 
uit het monster waarin gemeten moet worden en voor de helft uit oplossingen met 
een bekende maar wisselende hoeveelheid van de te meten component zal voor 
alle oplossingen het matrixeffect gelijk zijn. De bekende wisselende concentraties 
maken het mogelijk een ijklijn op te stellen, waar ook de constante bijdrage van het 
monster aan moet voldoen. Op deze manier is de concentratie in het monster te 
bepalen.
	

1-24-2 Matrix (mijn dimensie)

Ik wil eerst deze zin aanhalen, “Het matrixeffect speelt bijvoorbeeld een rol bij de 
analyse van urine en bloed. Wanneer er geen rekening wordt gehouden met het 
matrixeffect kan het resultaat onbetrouwbaar zijn.” Wat duidelijk zegt dat we in een 
wereld van matrix leven en dat alles met elkaar verbonden is. Wat nog belangrijker 
is het deeltje van de zin “Wanneer er geen rekening wordt gehouden met het 
matrixeffect kan het resultaat onbetrouwbaar zijn.” Dit “rekening houden” is niet 
alleen belangrijk bij het bepalen van dit voorbeeld (urine en bloed) maar is 
belangrijk in alles in het leven en bij alle berekeningen! Hier wordt letterlijk gezegd 
dat alles met elkaar verbonden is, iets wat ik duidelijk zie in het energieniale leven. 
Alles is energie en alles is een! 

Dan komen we even op de film The Matrix en zijn andere werelden. Of was het 
maar een film met te veel fantasie?

De film was de eerste film die openlijk en duidelijk liet zien wat er rond ons aan het 
spelen is. Buiten de aanval en de controle van ons dagelijks systeem is er ook 
alsmaar het shiften tussen werelden die dan toch weer keer op keer in een leven 
terug te brengen is. Het was moeilijk om dit allemaal uit te beelden maar ik 
persoonlijk denk dat men er wel in geslaagd is duidelijk te maken dat alles een is 
en dat men bezig is in diverse dimensies mits je er voor open staat en ermee weet 
te werken maar ook mee weet om te gaan. De vele lessen zijn duidelijk de weg 
naar het totale, naar de bron en dat werd ook weer mooi vastgelegd. Wat ook 
mooi was, waren de dimensies waar men mee bezig was en de zaak werd goed 
bij elkaar gehouden door de gedachte dat alles één computer is, afspelend in één 
matrix die dit gehele verhaal veroorzaakte en in speelde. Duidelijk was wel dat de 
regisseurs het gestolen script niet helemaal hebben begrepen anders was dit script 
kennelijk nooit verfilmd en was er nooit geld vrijgekomen voor deze veel verklarende
 film.
Waar ik dat op baseer is door het vele malen zien van deze film en de zaken die 
zeer veel bloot leggen als het controleren van de andere werelden en de duivel 
zeker te veel lieten zien van de parallelwerelden. Wat zeker niet naar buiten had 
mogen komen was de kracht die elk persoon heeft tegen de overmacht die in de 
vorm van een computer en zijn programma was neergezet. Daarnaast was er een 
mooie boodschap te zien dat men alles via gevoel via energie kan doen en dat 
alles verder een “bijzaak” is. Het werken met energie en het manipuleren van deze 
energie werd alsmaar op het scherm neergezet. Of de makers het werkelijk 
doorhadden wat ze aan het doen waren, is de vraag want men gaf kennelijk 
ongemerkt grote geheimen prijs die in de vele ritualen beschreven staan. 
Duidelijk was dat er geen kennis was van wat die ritualen betekenen en vrijgeven.

De film is nog steeds een boeiend geheel en is in mijn ogen, tot op heden, de 
enige film die diepe geheimen prijsgegeven heeft. Levensgeheimen die helaas 
door weinige begrepen zijn. De vliegende mensen, de ongekende krachten 
werden toebedeeld aan dimensies en aan computers maar de ware boodschap 
lag veel dieper. 

Als we de matrix verder uit gaan pluizen, lijkt het veel op een schijnwereld. 
Maar is het niet een luchtbel die buiten die bel anders is? 
We leven in een wereld, een energie en die is altijd hetzelfde in welke hoek je 
ook bent. Het is geen bel want een bel zou ophouden ergens en zo mogelijk 
weer in een grotere bel zitten. Dan zijn we bezig met afstand en tijd en denken 
we erg menselijk en weer beperkt. Zo denk ik zelf dat parallelwerelden en het 
geheel één matrix is van energie en van wat eigenlijk ook een glimp werd 
vrijgegeven in de film. Energie is onbeperkt maar energie heeft geen begin 
geen einde omdat deze alsmaar overgenomen en doorgegeven wordt. 
Door ons beperkt denken en door de vele verkeerde berekeningen, lopen 
we alsmaar dood in getallen en in de vele stellingen. Puur omdat de mens 
beperkt denkt en zichzelf beperkt door wetten en regels die hij zichzelf 
opgelegd heeft.

Hoe dan ook we hebben alles heel mooi uitgebeeld gezien in de filmcyclus 
“The matrix” waar van de ene naar de andere wereld werd gegaan en zo vele 
werelden werden uitgebeeld en dat allemaal onder een verhaal. Wat we ook 
zagen was dat het kwade verloor van het goede en we zagen het goede 
klaarblijkelijk overwinnen, al was en blijft de vraag wat is er gewonnen? 
Want zelfs in een film als deze kon men er niet onderuit om het geloof erbij 
te trekken en weer zaken op te leggen zoals wij ze nu in deze tijd moeten zien. 
Want een opvallend oog zal gezien hebben dat zelfs het “kwade” kwam vanuit 
dezelfde energie waarmee het “goede” bezig is.

Dat maakt alles zeer interessant want is er dan werkelijk een verschil tussen 
kwaad en goed? Wat als bijvoorbeeld goed een andere dimensie is dan 
kwaad? In het tweede deel gaan we daar zeker nog dieper op in. Laten we 
eerst verder gaan in de wereld van wetenschap en hun regels en termen. 
Want dan komen we nu op een deel dat duidelijk aanduidt wat er mis is met 
de gehele wetenschap.


1-25-1 Het heelal oftewel Universum

Voorwoord
We gaan het nu maar eens groots zien en dan is het zaak dat we weten wat ons 
Universum werkelijk er uit ziet. Maar we laten eerst onze experts aan het woord 
en dan gaan we verderop in het boek dit alles zetten in de wereld waarin we nu 
leven.

Hier dan eerst de droge wetenschappelijke woorden en de kronkels die 
verzonnen worden om het onverklaarbare, in hun ogen, verklaarbaar te maken. 
Struikelend over de oneindige getallen en de immens grote afstanden kun je al 
aanvoelen dat er iets mis moet zijn.

Beschrijving
Het heelal of universum in de astronomie, ofwel de kosmos in de kosmologie, 
zijn synoniemen voor alle materie en energie binnen het gehele ruimtetijd-continuüm 
waarin wij bestaan.

NAAR HOOFDSTUK 42

 

 

"Being human is helping each other"


 

Please enjoy this site, learn the way of never-ending health and for living a better life 
by finding your path in a World of Positive Energy.

A special thanks for all the people who support this site.

 

Facebook icon
Twitter icon
Linkendin icon
google icon


Due to the many visitors on this website, we are experiencing some delays in answering.
Your e-mail will be processed in the order it was received, 
but if you get no response to your e-mail within 2 days please write/submit again.