Banner world

 

 

   HOME 
    Books Web


   Books Printed 


   Health 


   Presentations


   Soul Drawings


   Video lectures 
   English


   Video lezingen 
   Dutch


   Positive Blog


   Curriculum writer


   Contact
   Side Index

Web design 
John Baselmans
 

Spatie

 

 
You can change this website in over 66 languages

 


 

Dimensies

Het Energiniale leven "Dimensies"
Dimensies - Hoofdstuk 311-17-1d Posthypnotische suggesties

Het is ook mogelijk dat dwanghandelingen bewust door de hypnotiseur worden 
geprogrammeerd: we spreken dan van post-hypnotische suggestie. 
Hierbij zijn in het onbewuste deel van de gehypnotiseerde processen tot 
stand gebracht die hij ook lang na de hypnose niet zelf meer onder controle 
heeft. Hij kan dan opeens iets gaan doen of denken wat hij normaal nooit gedaan 
zou hebben. Op deze manier kunnen ook “gewenste” handelingen worden 
geprogrammeerd, zoals het niet-roken als men wil stoppen met roken. 
De roker kan dan bijvoorbeeld, als hij behoefte voelt opkomen aan een sigaret, 
deze behoefte opeens in verband brengen met een walmende schoorsteen in een 
lelijk industriegebied. Echter het nadeel van dit soort programmering is dat het 
symptoombestrijding is. Een probleem dat bewust overwonnen wordt beklijft, en 
door een truc (zoals in dit geval de posthypnotische suggestie), ontstaat een 
verschuiving van het onderliggende probleem. Overigens werken niet alle 
hypnotherapeuten met posthypnotische suggestie. In regressietherapie wordt 
helemaal niet met posthypnotische suggestie gewerkt, maar alleen in zeer lichte 
trance met de onderliggende oorzaak of probleem.


1-17-1e Versterkte waarneming

Het bewustzijn is te vergelijken met een lichtbundel uit een zaklantaarn. Een zwak licht 
over een groot gebied of een fel licht op een klein gebied. Door concentratie krijgen we 
een kleine spot die heel erg fel kan zijn. Veel mensen kunnen zich onvoldoende sterk 
concentreren. Bij hypnose kan dat wel omdat het een geleid proces is, dat min of meer 
automatisch verloopt. Op een bepaald (concentratie)gebied kan dan heel nauwkeurig 
waargenomen worden. Dat is dan ook de verklaring dat men zich weer dingen kan 
herinneren die men vergeten is en op normale wijze niet kan herinneren. Men spreekt 
er zelfs van, dat dan helderziende waarneming mogelijk is.


1-17-1f Hypnosetechnieken

De hypnotherapeut bereikt de hypnotische toestand door inductietechnieken (Flowers, 
oogfixatie, snelle inductietechniek, etc). De patiënt volledig te laten ontspannen, in een 
rustige ruimte zodat de patiënt niet wordt afgeleid door prikkels van buitenaf.

Een hypnose sessie bestaat uit verschillende fasen:
- Inductie, hier wordt een initiële trancestaat opgewekt.
- Verdiepen, hier wordt de initiële trancestaat intensiever gemaakt met behulp van 
suggesties als: “Laat je maar zweven, drijven, dromen. Met iedere ademhaling zink je 
dieper en dieper weg”. In therapiesessies worden er vaak visualisatieoefeningen gedaan, 
zoals een voorstelling maken dat je op een strand bent.
- Suggesties, wanneer er een werkbare diepte van trance (dan wel een goed 
geconditioneerde volgzaamheid) is bereikt, worden er suggesties gegeven. In hypnotherapie 
ter ontwikkeling van de cliënt en bij showhypnose voor entertainment (voor zowel de cliënt 
als het publiek).
- Ontwaken, het ontwaken uit hypnose bestaat uit het ongedaan maken van suggesties 
(metname bij toneelhypnose ethisch verantwoord) maar het meest belangrijke om een 
persoon weer helemaal bewust te laten worden en laten merken dat de sessie over is.


1-17-1g Een bepaalde gedachte achter de werking van hypnose

Door middel van hypnose zou contact gemaakt kunnen worden met het onderbewustzijn. 
Zo kan informatie worden verkregen die in het dagelijks leven door het gewone bewustzijn 
wordt tegengehouden. Deze blokkade zou het oplossen van problemen en klachten in de 
weg staan. Problemen zouden volgens sommigen ook veroorzaakt kunnen worden door 
vroegere ervaringen. Inzet van hypnose zou in deze gevallen opheldering kunnen verschaffen. 
Herbeleving met loslaten van vroegere ervaringen wordt aangeduid als regressietherapie, 
hoewel regressietherapie ook zonder opwekking van hypnose mogelijk is. Het verschil zit 
niet alleen in de diepte van de trance, die bij hypnose sterker is, maar ook in de werkwijze.

Een andere zienswijze is dat het bestaan van blokkades nuttig is. Het is meestal een gevolg 
van een trauma. Het nut van blokkades en verdringing is dat geestelijke pijn en onvermogen 
tot adequaat handelen uitgeschakeld worden. Het dagelijkse leven heeft volgens deze 
zienswijze een grotere prioriteit dan een volmaakt zuiver bewustzijn. Het bewustzijn doet dat 
op een vergelijkbare manier als een “zwarte plek” in de “lichtbundel van de waarneming”. 
Het opheffen van deze blokkades kan effectief gebeuren door de daaraan ten grondslag 
liggende oorzaak aan te pakken door zelfwerkzaamheid, zelfreflectie en verwerking van de 
oorzaak (het trauma oplossen of de verkeerde zienswijze bijstellen). Indien met hypnose 
zo’n blokkades op een simpele manier wordt weggenomen, dan kan plotseling een 
verschrikkelijke geestelijke pijn het gevolg zijn, die dan weer aanleiding geeft tot een nieuw 
trauma, dat dan complexer is geworden en door de invloed van het bewustzijn van de 
hypnotiseur een verstrikking kan geven.


1-17-1h Geschiedenis

In Griekenland en ook in Egypte bestonden slaaptempels, een soort kuuroord voor de geest 
waar mensen heengingen om te genezen. In de Griekse tijd was de tempel van Asclepius in 
de stad Epidaurus beroemd.

In de Middeleeuwen maakten de kabbalisten en alchemisten aanspraak op het bezit van 
hypnose als een geheime wetenschap, waarvan de praktische toepassing tot bijzondere 
prestaties in staat zou stellen.

Spiritisten uit de vorige eeuw konden de hypnose goed gebruiken om hun mediums in de 
vereiste trancetoestand te brengen om ontvankelijk te worden voor boodschappen van 
overledenen. 


NAAR HOOFDSTUK 32

 

 

"Being human is helping each other"


 

Please enjoy this site, learn the way of never-ending health and for living a better life 
by finding your path in a World of Positive Energy.

A special thanks for all the people who support this site.

 

Facebook icon
Twitter icon
Linkendin icon
google icon


Due to the many visitors on this website, we are experiencing some delays in answering.
Your e-mail will be processed in the order it was received, 
but if you get no response to your e-mail within 2 days please write/submit again.