Banner world

 

 

   HOME 
    Books Web


   Books Printed 


   Health 


   Presentations


   Soul Drawings


   Video lectures 
   English


   Video lezingen 
   Dutch


   Positive Blog


   Curriculum writer


   Contact
   Side Index

Web design 
John Baselmans
 

Spatie

 

 
You can change this website in over 66 languages

 


 

Dimensies

Het Energiniale leven "Dimensies"
Dimensies - Hoofdstuk 27


1-13-2 Geesten – Spoken (mijn dimensie)

Geesten en spoken. We zullen deze wereld ook doorlichten en misschien zal ook jij 
gaan inzien wat er werkelijk aan het spelen is op deze wereld. We lieten het al even 
vallen in de wereld van de hologrammen. Zijn deze verschijningen ook geen hologrammen? 

Interessant zijn de “menselijke” verklaringen van en over de Geesten en Spoken. 
Want laten we even twee citaten nemen uit dit korte voorstuk:
“volksgeloof doorgaans in verband wordt gebracht met de ziel of geest van een 
overleden persoon die niet tot rust kan komen.”

“Na de dood kan de geest blijven bestaan, in sommige religies met individuele trekken, 
in andere gaat de geest na de dood op in iets algemeners.”

Interessant, want hier wordt dus toch aandacht gevestigd op twee belangrijke zaken de 
“ziel” en “iets algemeners” twee woorden waarvan men in de wetenschap en reguliere 
boeken niet veel over ziet of aangehaald worden als zijnde wazige en zoals ook nu 
weer “geloof”.

Maar waarom ziet de ene groep geesten en spoken en zien andere mensen nooit een 
schim of hebben een gevoel van aanwezigheid? Nu moet ik denken aan twee jonge 
mensen die bij ons kwamen en op onze porch zaten en waarvan de jonge vrouw wat 
schichtig rond zat te kijken en de opmerking maakte van “ziet u niet al die figuren om 
u heen?” Ik vertelde haar dat er inderdaad figuren waren in ons huis maar ons met rust 
lieten en niet te kwader trouw waren. Sommige had ik mee gesproken of gevraagd van 
of ze iets van ons wilden maar er kwam geen echte boodschap naar buiten. Wel is er 
eentje zeer sterk aanwezig en die persoon kennen wij als Robert. Een man die in dit 
huis geleefd had als oppas en later in een klein huisje beneden in het dal gestorven is. 
Robert komt regelmatig terug in zijn oude slaapkamer en speelt dan met wat noten en 
rommelt wat rond. Ook heeft hij eens overdag zeer duidelijk de onderste helft van de 
achterdeur open en dicht gemaakt net of iemand binnen kwam. Robert hebben we 
geen last van en hij blijft duidelijk op de achtergrond. 

Buiten Robert hebben we nog een andere gedaante en die wil nog wel eens “spelen” 
met onze eettafelstoel en zijn er nog drie andere gedaantes die mij nog wel eens 
’s nachts opzoeken als ik in bed lig. Ze staan dan zeer dicht bij mijn bed en er is er 
altijd eentje die me aan raakt en vraagt mee te gaan. Mijn reactie tot nu toe is dat ik 
niet mee kan gaan omdat er nog zaken te doen zijn maar laatst kwam ik terecht in een 
vreselijke dood, dat mijn einde een zwaar ongeluk zou zijn. Deze gegevens kloppen 
met wat ik al eerder zag en waar mijn vrouw en ik zouden vertrekken van deze wereld 
aangereden door een grote truck, wij zelf zittend in een rode wagen! 

Terugkomend op onze visite waren deze twee jongeren die duidelijk de aanwezigheid 
voelden en zagen diverse energieën rond ons huis. Voor hen was het beangstigend 
want in hun wereld zagen ze het al wezens zonder hoofden en dan weer armen of benen. 
Na hen gerust gesteld te hebben zijn ze nog even gebleven en hebben we nog even 
verder gepraat over deze zaken. Na deze visite bleef het heel lang bij me hangen wat 
er nu werkelijk speelde met deze twee en onze omgeving. Want zij waren de enige 
twee die deze energieën zagen, maar dan meer als monsters, terwijl mijn vader die 
logeerde en sliep in de kamer van Robert ook Robert heeft gezien en gehoord maar 
geen nare ervaring had met deze energie. 

Geesten en spoken zijn voor mij geen vreemde zaken en ze zijn er wel degelijk, puur 
omdat de Energieniale wereld zeker niet alle energie terug neemt als een menselijk 
leven is beëindigd. Vergeet niet de energiewereld kan in vele vormen doorgaan en 
dat wil niet zeggen dat je als een totale ziel je koffers pakt en hier van moeder aarde 
gaat vertrekken. 

Zo heb ik in een vorig huis geleefd waar we beneden en boven slaapkamers hadden. 
Op een gegeven moment kwam mijn zoon van 16 met de vraag; “Papa ‘s avonds staan 
mensen aan mijn bed”. Ik vertelde hem; Dat kan en wat zeggen ze tegen je? Ze waren 
stil en keken hem alleen aan. Toen mijn zoon wist dat ik hem niet voor gek verklaarde 
of dat als onzin af had gedaan, kwamen er meerdere keren een verhaal van de visites 
’s nachts in zijn kamer. Op een avond toen mijn zoon uit huis was dacht ik, ik ga slapen 
in deze kamer en inderdaad rond 3 uur werd ik wakker en zag duidelijk 2 volwassen 
mensen en een kind staan aan mijn bed! Ik vroeg of ik hen kon helpen maar ze draaiden 
om en verdwenen. Nu hadden we schuin onder deze kamer ook een slaapkamer en ik 
vertelde mijn vrouw, ik ga daar even enkele weken slapen. Ik had het bed ongeveer op 
dezelfde plaats gezet als die van de kamer van mijn zoon alleen nu dus op de begane 
grond. Het waren onrustige nachten want er gebeurde niet alleen in mijn dromen maar 
ook in mijn tijden dat ik wakker was duidelijke dingen. Er was een rekstok waar ik me 
uitrekte die nog wel eens bewoog maar het vreemde was wel dat ik midden in een 
diepe slaap wakker werd gemaakt en aangeraakt. Ik vroeg dan wat kan ik doen? En 
dan verdween men. Je moet weten dat dit huis een oude opslagplaats was van toen 
ongeveer 60 jaren die ik omgebouwd had tot woonhuis. Op een nacht werd ik wederom 
aangeraakt en werd ik in angstzweet wakker. Ik lag met mijn rug naar de 3 gasten toe 
en draaide om. Weer vroeg ik hen wat ze van me verwachtten? Ze waren weer stil en ik 
werd kwaad en vertelde hen dat ze me dan met rust moesten laten en niet elke avond 
moesten storen. Ze verdwenen maar het was niet afgelopen. Ik ging weer slapen maar 
er kwam een vreselijke droom. Ik zag 2 mensen in paniek en er waren doden, een kind 
en een vader en moeder vermoord door een 4de persoon. Het was een waar drama 
en ik had het niet meer. De dag daarna ging ik naar de eigenaar van alle gebouwen, 
mijn schoonvader, en ik vroeg hem wat er gebeurd was in de schuur waar we woonden 
en het huis wat er tegenaan was gebouwd. Er was volgens hem geen moorden gepleegd 
maar het gedeelte van het huis wat tegen de kamer is waar ik slaap en mijn zoon 
daarboven, dat huis was tot de grond afgebrand. Volgens hem waren er geen slachtoffers 
en het was een Portugese familie die daar woonde om het landgoed te onderhouden.

Met deze informatie en wat details van de brand wachtte ik de volgende nacht af. 
Inderdaad, ik kreeg weer bezoek van de drie energieën. Ik ging op de rand van mijn bed 
zitten en vertelde hen dat ik wat onderzoek had gedaan en dat het huis naast ons 
afgebrand was en er drie personen zonder huis kwamen te zitten. Voor het eerst kwam 
er reactie en die was schokkend: we zijn vermoord en we zijn niet zomaar vertrokken 
van deze plaats! Ik kreeg nog wat details en men verdween. De volgende dag sprak ik 
mijn schoonvader hierover en die werd stil en bleef beweren dat er geen moorden zijn 
gepleegd althans volgens zijn informatie. 

Veel verder ben ik niet kunnen komen want er is geen politierapport, geen melding van 
drie vermisten maar ook geen lijken gevonden in de resten van de brand. En dan schiet 
me alsmaar door mijn hoofd de opmerking die deze schoonvader me eens vertelde. 
“John, als je lijken op wilt ruimen, gooi ze in de diepe waterputten niemand zal ze vinden”. 
We hadden 4 van deze putten op ons landgoed en wie weet wat er op de bodem van 
deze putten nog te vinden is.

De bezoeken aan mijn bed op verschillende plaatsen zegt mij dat onze wereld niet de 
enige is die er is. Of nu een parallelwereld of andere dimensies bestaan of de wereld 
van spoken, een ding is duidelijk; ik zie en beleef ze wel zeer duidelijk.
Ik denk dat we er later nog een duidelijk antwoord gaan krijgen als we dieper gaan op 
deze materie. 

Een volgend hoofdstuk is ook zo’n hoofdstuk waar men zeker van denkt, nu gaat hij ook 
nog in demons geloven. Maar zijn we niet op zoek naar de vele werelden waarin we leven?


1-14-1 Demon en Satan

Voorwoord
Als we toch over Opperwezens hebben waaraan veel mensen twijfelen en of hen een 
lach geven op het gezicht, nemen we er deze groep ook maar even bij. Want door de 
vele geloven op deze aarde is duidelijk dat een satan en een demon weldegelijk een rol 
spelen in de geschiedenis tot aan de dag van vandaag. Waarom blijven deze duistere 
figuren de tijd doorstaan, en zelfs in de “koele” huidige maatschappij nog steeds een deel 
zijn van het leven?

We gaan dieper in deze materie en ik weet zeker dat je dan zult begrijpen waarom ik dit 
hoofdstuk ook erbij getrokken heb.

Beschrijving
Een demon (van het Griekse da?µ?? (daimoon), ‘godheid’) wordt in het christendom 
gewoonlijk opgevat als een ‘gevallen engel’, ‘duivel’, of ‘boze of onreine geest’. De studie 
van demonen heet demonologie.

Oorspronkelijk was daimon een neutraal Grieks woord voor een meestal goedaardige 
entiteit, een geestelijk wezen tussen de mensen en de goden in. Met de opkomst van het 
monotheïsme kreeg de term echter een uitgesproken negatieve lading en werd synoniem 
met een (lagere) duivel.


NAAR HOOFDSTUK 28

 

 

"Being human is helping each other"


 

Please enjoy this site, learn the way of never-ending health and for living a better life 
by finding your path in a World of Positive Energy.

A special thanks for all the people who support this site.

 

Facebook icon
Twitter icon
Linkendin icon
google icon


Due to the many visitors on this website, we are experiencing some delays in answering.
Your e-mail will be processed in the order it was received, 
but if you get no response to your e-mail within 2 days please write/submit again.