Banner world

 

 

   HOME 
    Books Web


   Books Printed 


   Health 


   Presentations


   Soul Drawings


   Video lectures 
   English


   Video lezingen 
   Dutch


   Positive Blog


   Curriculum writer


   Contact
   Side Index

Web design 
John Baselmans
 

Spatie

 

 
You can change this website in over 66 languages

 


 

Dimensies

Het Energiniale leven "Dimensies"
Dimensies - Hoofdstuk 26


1-13-1 Geesten en Spoken 

Voorwoord
Ik weet dat sommige van jullie zullen denken, nu gaat hij ook nog geloven in geesten 
en spoken. Nu, als je werkelijk de zaken wilt bespreken denk ik ook dat dit onderwerp 
thuishoort in dit boek. We zullen deze wereld ook doorlichten en misschien zal ook jij 
gaan inzien wat er werkelijk aan het spelen is op deze wereld. Maar voordat we dat 
doen, laten we de wetenschap maar weer eens eerst haar werk doen.


1-13-1a Geest en onstoffelijk wezen

Beschrijving
Spoken en yurei zijn voorbeelden van geesten die met veelal moeilijk te doorgronden 
bedoelingen het leven van mensen beïnvloeden.


1-13-1b Geest een menselijke geest

Dualistische mensbeelden zien de mens als bestaande uit een stoffelijk wezen 
enerzijds en een geest of ziel anderzijds. Na de dood kan de geest blijven bestaan, 
in sommige religies met individuele trekken, in andere gaat de geest na de dood op 
in iets algemeners.


1-13-1c Spook

Een spook zoals dat vaak in een kinderboek getekend wordt: 
- Een laken met kijkgaten
- Halloween spook
- Spoken in een kinderboek
- Fata morgana in de woestijn, in werkelijkheid is er geen water
- Spokenjager gebruikt EMF meter
- Yurei in een lantaarn (Japan)
Volgens de verhalen heeft la Llorona uit Mexico haar kinderen vermoord en loopt ze 
nu ‘s nachts huilend rond.
Allemaal begrippen rond en om een spook.


1-13-1d Een spook in een sprookje

Een spook, fantoom of geestverschijning is een vermeend verschijnsel dat in het volksgeloof 
doorgaans in verband wordt gebracht met de ziel of geest van een overleden persoon die 
niet tot rust kan komen. Het geloof in spoken is gebaseerd op de oude gedachte dat de 
menselijke geest kan worden gescheiden van het lichaam en kan voortbestaan na de fysieke 
dood. De plaats waar de geest van de overledene rondspookt, associeert deze met een sterke 
emotie die hij in het verleden onderging, zoals wroeging, angst, of de verschrikking van een 
gewelddadige dood.

Het beeld van hoe spoken eruitzien en zich gedragen varieert sterk per verhaal of cultuur. 
Een spook wordt meestal voorgesteld als een kleurloze schim. In films, al naar gelang het 
genre, zijn spoken doorzichtige wezens die door gesloten deuren kunnen zweven of lopen, 
waarbij ze vaak weeklagen, of figuren die met een soort laken zijn overdekt en een holle lach 
kunnen produceren.


1-13-1e Yurei

Yurei zijn wezens uit de Japanse folklore. Het zijn spoken. De naam bestaat uit de kanji (yu), 
voor “vaag” en (rei), voor “ziel” of “geest”. Andere benamingen zijn (Borei), (Shiryo) en (Obake).

Net als spoken in Westerse en Chinese literatuur zijn Yurei bijna altijd geestverschijningen van 
mensen die geen rust kunnen vinden na hun dood, en daarom op aarde blijven ronddolen.


NAAR HOOFDSTUK 27

 

 

"Being human is helping each other"


 

Please enjoy this site, learn the way of never-ending health and for living a better life 
by finding your path in a World of Positive Energy.

A special thanks for all the people who support this site.

 

Facebook icon
Twitter icon
Linkendin icon
google icon


Due to the many visitors on this website, we are experiencing some delays in answering.
Your e-mail will be processed in the order it was received, 
but if you get no response to your e-mail within 2 days please write/submit again.