Banner world

 

 

   HOME 
    Books Web


   Books Printed 


   Health 


   Presentations


   Soul Drawings


   Video lectures 
   English


   Video lezingen 
   Dutch


   Positive Blog


   Curriculum writer


   Contact
   Side Index

Web design 
John Baselmans
 

Spatie

 

 
You can change this website in over 66 languages

 


 

Dimensies

Het Energiniale leven "Dimensies"
Dimensies - Hoofdstuk 17
1-7-1 Mutatie (biologie)

Voorwoord
Door dieper in de DNA te gaan merkte men dat veel bij de mens, dierenwereld 
en natuur gemeen is. Veel had dezelfde vorm en dezelfde opbouw. 
We werden duidelijk gecreŽerd maar door wat en wat houdt dit leven in stand? 
Wat is dat we volgens het DNA allemaal zoveel op elkaar lijken? Verder is de 
vraag hoe komt het dat we het grootste gedeelte van het DNA niet kunnen ontcijferen? 
Er zijn vele mutaties en vele mogelijkheden hoe het leven is opgebouwd. 
En zo gaat men steeds dieper in het onbekende wat in werkelijkheid steeds minder 
vrij geeft. Bij elk beantwoorde vraag ontstaan er weer tien nieuwe vragen. 

Beschrijving
Mutaties zijn wijzigingen in de erfelijke eigenschappen van het genoom, het 
mitochondriaal DNA en het plastoom (het DNA of RNA) van een cel met zijn organellen. 
Deze kunnen natuurlijke oorzaken hebben, maar ook experimenteel worden veroorzaakt. 
De drie hoofdcategorieŽn bij mutaties zijn puntmutaties, segmentmutaties en ploÔdiemutaties.

Het DNA is opgebouwd uit codons of tripletten, die zelf weer bestaan uit drie van de 
nucleotiden: adenine (A), cytosine (C), guanine (G) of thymine (T). RNA heeft in plaats 
van het nucleotide thymine het nucleotide uracil (U). De volgorde van deze nucleotiden 
wordt een sequentie genoemd. Wanneer er in zoín sequentie iets veranderd, 
toegevoegd of verwijderd wordt, dan wordt dat een puntmutatie genoemd.

Segmentmutaties zijn mutaties op het niveau van chromosomen (ze kunnen een aanzienlijk 
deel van de structuur van een chromosoom beÔnvloeden).

PloÔdiemutaties zijn grootschalige mutaties op het niveau van het genoom. Deze 
beÔnvloeden bij een celdeling de juiste verdeling van de chromosomen over de dochtercellen.

Bij meercellige organisme is de plaats van de mutaties van belang, omdat slechts de 
geslachtscellen de erfelijke eigenschappen doorgeven. Somatische mutaties zijn bij 
meercellige organismen de mutaties in cellen die niet (uiteindelijk) zorgen voor de 
voortplanting. Daar tegenover staan de generatieve mutatie, die plaatsvinden in de cellen 
van de kiembaan, waarvan de mutaties kunnen worden doorgegeven aan de 
gametenvormende cellen.

Mutaties spelen een belangrijke rol bij veel biologische verschijnselen, zoals evolutie, 
de ontwikkeling van resistentie bij virussen en bacteriŽn, erfelijke aandoeningen, het 
ontstaan van kanker en veroudering.


1-7-1a Oorzaken van mutaties

Mutaties zijn te verdelen in enerzijds spontane of natuurlijke mutaties en anderzijds door 
de mens geÔnitieerde mutaties, bijvoorbeeld als onderdeel van biomedisch onderzoek of 
geavanceerde veredelingsmethoden. Zowel straling, chemicaliŽn, experimentele 
handelingen, als virussen kunnen de mutatie tot stand brengen.


1-7-1b Soorten mutaties

Mutaties kunnen op vele manieren optreden. Mutaties die de structuur van een 
DNA-sequentie veranderen, kunnen worden onderverdeeld in puntmutaties (kleinschalig, 
op het niveau van codons of tripletten), segmentmutaties (op het niveau van chromosomen). 
PloÔdiemutaties zijn grootschalige mutaties op het niveau van het genoom.


1-7-2 Mutatie (biologie) (mijn dimensie)

Zoals we al konden lezen, in de wetenschappelijke benadering van mutaties blijkt dat er 
meer vragen zijn dan dat er antwoorden komen. Men gebruikt en ziet mutatie in diverse
 vormen en er wordt ook heftig geŽxperimenteerd in deze hoek van de biologie. 
De reden is eenvoudig want men denkt door te muteren een superras te kunnen creŽren 
en zo maken dat een mens het langer vol gaat houden op deze wereld. 

Maar dan zien we dat er bij de huidige jeugd al superbegaafde geboren worden. 
Overigens niets nieuws want dat gebeurt al zolang als dat de mens bestaat. Maar nu 
besteden we er veel aandacht aan want men vraagt zich af hoe het komt dat er kinderen 
zijn die al veel van de oude wereld weten. Kinderen die berekeningen maken waarvan 
men altijd had gedacht dat deze een leven nodig hadden om ze te leren en te begrijpen. 
Weer andere kinderen hebben ideeŽn maar ook antwoorden op problemen waarvan een 
volwassene niet over durft te beginnen omdat zij simpel niet het geheel zien.

Juist hier komen we weer op het punt van een geheel zien. Want wat is de ware gave 
van deze nieuwe hoogbegaafde kinderen? Allen hebben een ding gemeen, ze storen 
zich niet aan de wetten en regels die gesteld zijn in de wetenschap. Doch zijn er die met 
meesterlijke formules proberen de huidige wetenschap te overtuigen van het ongelijk 
wat de ouderwetse garde in werkt. Deze kinderen worden gezien dat via een DNA het 
overgegeven is en zo voortzetten wat er vanuit ouders al binnen is gekomen. Men denkt 
dit omdat andere mogelijkheden niet een optie zijn in de huidige wetenschap. Kinderen 
zijn meesters in het opvangen van energie, ze hebben nog niet de storingen waar de 
ouderen mee te maken hebben. Ook is er genetisch aanpassingen gedaan aan deze 
frequenties en de huidige kinderen kunnen er gemakkelijker mee omgaan.

Dat maakt dat er een zuiver denkvermogen is en dus meer met de hersenen gedaan 
kan worden als door alleen maar het indoctrinerend onderwijs te volgen. Ook zijn er 
nieuwelingen die zeer gemakkelijk het grote plaatje zien. Ze nemen snel alle gegevens 
in zich op en komen zo snel boven het gemiddelde of worden ze zelfs hoogbegaafd. 
Wat er werkelijk gebeurt, is dat ze werken in een andere frequentie die veel meer kan 
hebben en gemakkelijker de zaak overziet.

Onze huidige supermens, zogenaamde mutanten, is niet zozeer een grote aanpassing 
van de DNA maar een aanpassing van de energie. Doordat er momenteel vele 
energielevels zijn, en dat wel in diverse dimensies, is het mogelijk ermee te werken en 
zelfs erin zaken aan te passen. Het aanpassen van energie zal een totaal nieuwe mens 
ontwikkelen die veel hogere standaarden kan leggen en het leven een compleet andere 
wending geven. 

Men wil langer leven, maar waarom? Men wil niet dood, waarom? Waarom moet je 
langer hier zijn als je tijd er op zit en je niets meer bijdraagt aan het geheel. Wij mensen 
hebben een kronkel in ons hoofd dat wij onmisbaar zijn maar uiteindelijk is het omdat 
men materie niet los wil laten en bang is voor wat er komen gaat. Wat als ik je nu zeg 
dat na je leven er pas een geweldige wereld opengaat. De wereld zonder ziekte en een 
wereld zonder beperkingen. Dat is wat er aan de andere kant van de deur klaar staat voor 
ons maar we zijn bang en houden vast aan wat we nu hebben.

Deze drang van langer leven is alsmaar bij de mens gebleven. Werden de mensen 
vroeger maar 30 jaren, nu verwacht men dat men 80 of zelfs 90 jaren wordt! Doch het 
langere leven heeft het leven op aarde onder de mensen niets verbeterd of een andere 
wending gegeven. Dat komt omdat de mens maar weinig geleerd heeft en zijn doel en
 zijn uiteindelijk pad niet aangepast heeft. Men is langer gaan leven maar men bleef 
geld en macht verwerven en als prioriteit nummer een aanhouden. Iets wat de rotte appel 
is in het menselijk leven. 

De huidige mutaties en de aangepaste DNA (lees energie) hebben deze weg langzaam 
maar zeker weten aan te passen. Nee, het is nog niet de definitieve weg maar het is 
een aanzet naar een nieuwe wereld die zich niet meer beperkt tot deze aardbol. Doordat 
we de ruimte in gaan en de mens gebonden is volgens zijn eigen regels aan tijd en afstand 
moet men langer leven om zaken af te maken. 

Nu lijkt het dat ik me tegenspreek want ik praat over een langer leven en nieuwe weg en 
dan haal ik in datzelfde stukje van de tekst aan de menselijke beperkingen; tijd en afstand. 
Het is geen tegenstrijdigheid als men het kan plaatsen in een geheel en een geheel wat 
bestaat uit diverse dimensies. Pak het stukje mens en zet dat in een menselijke dimensie, 
pak het geheel en zie waar de mens aan het doen is. De mutanten zijn alles aan het 
omgooien en zijn de connectie aan het leggen met de diverse lagen van het leven en de 
energie. Zij spelen met tijd, spelen met dimensies en spelen met het gehele energieveld.
Dat kan als men beperkingen opheft. Denk even nog aan de beperking zwarte ruimte die 
volgens de oudheid niets was, en later bleek meer massa te zijn dan het iets!

Mutaties zijn niet DNA bepaald maar zijn een ďproductĒ van het spelen met energie. 
Momenteel is het mogelijk van elk kind een genie te maken mits deze niet te veel 
beschadigd is in zijn/haar DNA.
Waarom ik dat schrijf is omdat tot vandaag de wereld en de vele systemen die de mens 
onderdrukken, er alles aan doen om er zo min mogelijk zuivere mensen op de wereld te 
laten komen. Een selecte groep is dat maar voorbehouden en het zijn veelal de 
uitzonderingen die de wetenschap laten denderen. Men is bewust bezig om de energie 
zo laag mogelijk te houden bij de massa van de menselijke bevolking. Dat zien we aan 
de vele zwaar beschadigde mensen op deze aardbol. Mensen lichamelijk, geestelijk 
maar ook fysiek zo beschadigd door slechte voeding, drugs en drank dat deze 
afgeschreven zijn als mens met een ware toekomst.

Het is beschreven in diverse ritualen wat er met de mens moet gebeuren en Hitler was er 
openlijk over in zijn weg die hij bewandelde. Maar niet alleen hij want het signaal en de 
manier zoals de wereld nu geregeerd wordt, is allemaal de richting van een superras en 
hun slaven. 

Nu maken deze personen die dit willen creŽren een kardinale fout en dat is dat elk mens
 de gave heeft om super te zijn mits ze zich maar niet inlaten in de weg die de zogenaamde 
elite hen voorhouden! Nu dat we met ruim 7 miljard mensen zijn, glippen er mutaties uit die 
ook vanuit die bevolkingslaag komt waarvan men het liever niet zag. Men is dan ook altijd 
er snel bij als er weer een genie zich meldt en zich aan mag sluiten aan de zogenaamde 
ďgiftedĒ kinderenclubjes en -scholen. Hier wordt in een zeer ingenieuze manier de uitschieters 
langzaam maar zeker teruggebracht naar een niveau waar men ze weer aan kan en kan 
vastpinnen. Alleen de ďchoosen onesĒ mogen doorstromen en verdwijnen uit elk zicht. Dat is 
omdat die selecte groep ingezet kan worden om nog meer macht te creŽren. 

Maar we zijn even dieper ingegaan in het geheel en we gaan daar zeker nog verder over 
praten. Nu wil ik het er daar even op laten omdat het belangrijk is eerst wat meer van het 
grote plaatje te belichten en dat is het deel van de ziel.
NAAR HOOFDSTUK 18

 

 

"Being human is helping each other"


 

Please enjoy this site, learn the way of never-ending health and for living a better life 
by finding your path in a World of Positive Energy.

A special thanks for all the people who support this site.

 

Facebook icon
Twitter icon
Linkendin icon
google icon


Due to the many visitors on this website, we are experiencing some delays in answering.
Your e-mail will be processed in the order it was received, 
but if you get no response to your e-mail within 2 days please write/submit again.