Banner world

 

 

   HOME 
    Books Web


   Books Printed 


   Health 


   Presentations


   Soul Drawings


   Video lectures 
   English


   Video lezingen 
   Dutch


   Positive Blog


   Curriculum writer


   Contact
   Side Index

Web design 
John Baselmans
 

Spatie

 

 
You can change this website in over 66 languages

 


 

Dimensies

Het Energiniale leven "Dimensies"
Dimensies - Hoofdstuk 16
1-6-1b Naamgeving

De afkorting DNA is afkomstig van het Engelse deoxyribonucleic acid. Dit wordt in 
het Nederlands vertaald met ‘desoxyribonucleïnezuur’ of ‘deoxyribonucleïnezuur’. 
DNA is, zoals de naam al zegt, een nucleïnezuur. Nucleïnezuren zijn ketens van 
nucleotiden, elk bestaande uit een fosfaatgroep, een ribosegroep en een 
pyrimidine- of purine-base. Hoewel iedere nucleotide een basische groep bevat, 
is de bijdrage van de zure fosfaatgroepen groter, zodat DNA toch een zuur genoemd 
kan worden. Het voorvoegsel ‘desoxy-’ vertelt dat, in vergelijking met RNA, de 
ribosegroepen van DNA een zuurstofatoom missen (om precies te zijn, op de 
zogenaamde 2’-positie van de ribosegroep).


1-6-1c Structuur/Afmetingen

Een DNA-streng is 22 tot 26 ångström breed. Eén nucleotide is 3,3 ångstrom lang 
(1 ångström is een tiende deel van een nanometer, ofwel een tien miljardste deel van 
een meter). Een DNA-molecuul kan toch relatief zeer grote afmetingen bereiken. 
Het langste menselijke chromosoom, chromosoom 1, is bijna 250 miljoen 
baseparen lang, resulterend in een lengte van ruim 5 cm.


1-6-1d Kunstmatige aanpassing van DNA

Tegenwoordig kan DNA kunstmatig aangepast worden door het te extraheren uit 
een cel, het op te kweken via PCR, men kan dan proberen het DNA terug inbrengen. 
Dit wordt vandaag de dag onder andere toegepast bij bacteriën en planten.

DNA kan ook in levende wezens aangepast worden door middel van gentherapie.


1-6-2 Desoxyribonucleïnezuur DNA (mijn dimensie)

Nu komen we op een zeer interessante hoek van het leven en de wereld om ons 
heen die duidelijk uit diverse dimensies bestaat. Hoelang hebben we niet gezocht 
naar de kern van het leven? Hoe lang zijn we al niet bezig om deze kern te vinden en
iedere keer stuiten we op een nieuw deeltje van het leven. Zo was in 1869 de eerste 
keer dat men stuitte op DNA en werd het voor de zoveelste keer als de “kern” gezien. 
Doch door dieper te wroeten in deze DNA materie kwam men er al vrij snel achter dat 
het meer een vingerafdruk is van een levend wezen.

Men kwam meer op de vraag, wat houdt dit leven in stand? Maar deze vraag wordt 
alsmaar vooruit geschoven daar deze kennelijk via de wetenschap niet verklaard kan 
worden. Wel kwam men erachter dat we volgens het DNA allemaal zoveel op elkaar lijken. 
Het werd duidelijk dat we uit een menselijke pot kwamen waar alleen wat kleine verschillen 
in aangebracht zijn. De menselijke pot is alsmaar door elkaar gehutst en zo zijn er minieme 
verschillen tussen alle ruim 7 miljard mensen op deze aardbol. Interessant zou het gaan 
worden als men het DNA van vele andere wezens naast die van de mens zou gaan leggen 
en kijken in welke hoek er veranderingen zijn. 

Maar zoals de gehele wetenschap blijft het gissen en blijft het theorieën lanceren en kunnen 
we het grootste gedeelte van het DNA niet eens ontcijferen. Hoe dat komt is overduidelijk 
en komt alsmaar naar boven als we dieper in bepaalde materie gaan en dan niet meer weten 
wat men ziet en wat de cijfers werkelijk vertegenwoordigen. Bij DNA is het ook maar een 
heel klein deel waar men denkt wat vanaf te weten. Ik schrijf “denkt” omdat men vergeet het 
grote plaatje te zien maar ook zeker het geheel. Een DNA is een perfect voorbeeld waar 
men bij ziet dat alles een is. Door dat één zijn, bewijst het ook dat de mens dat totaal plaatje 
niet kan pakken simpel omdat men het niet ziet. Wat een mens niet ziet kan hij ook niet 
plaatsen en zijn er zo grote gaten in het opstellen van bevindingen en verklaringen. 

Bijvoorbeeld bij het constateren van een DNA match kijkt men maar naar kleine delen van 
het gehele DNA. Als deze delen aardig bij elkaar liggen wordt er al een match gegeven en 
wordt het aangenomen dat het hetzelfde DNA is! Hier gaan momenteel vele zaken in mis. 
Al denkt men dat men in deze techniek al ver is en er zeker van kan zijn. Zelfs mensen worden 
via deze weg veroordeeld maar wat is zeker in deze zaak?

Zo komen we bij de vraag; Wat is de rol van het DNA in deze manipulatie? Ja, want wat 
gebruik je om zaken aan te tonen als je het baseert op een deeltje van het geheel. Wat men 
doet is het volgende: Men wijst een moordenaar aan omdat hij / zij een blanke huid heeft en 
blond haar! Ja, zo nauwkeurig is het bepalen van DNA op dit moment. Natuurlijk, de 
wetenschap komt steeds verder en dieper maar het gehele DNA plaatje kan niet gezien 
worden omdat deze in diverse hoeken totaal onbekend terrein is.

Men werkt op 22 tot 26 ångström breed en 3,3 ångstrom lang en daar staat alle informatie 
maar men praat hier over lang en breed maar niet over de diepte als we dan toch maar 
aards denken! Je weet ondertussen dat tijd en afstand aardse beperkingen zijn en die 
worden in de wetenschap alsmaar gehanteerd. Dat ondanks men er achter is gekomen 
dat het gehele heelal materie is en dat waar zelfs niets wordt gemeten en gezien, er iets is! 
Er zijn sinds enkele jaren duidelijke bewijzen dat het zwarte niets, een zwaardere massa 
heeft dan het iets! Dus waarom blijven we alsmaar alles aanduiden en mee werken in het 
iets? Waarom wordt een DNA, nu dat we het zien (iets), gezien als het deeltje wat de mens 
verklaart en zelfs alles wat leeft aan elkaar koppelt, en allen familie van ons maakt! 

Natuurlijk zijn we één omdat we één energie zijn. Natuurlijk hebben we allemaal dezelfde 
bouwstenen want waarom moeten we met andere bouwstenen werken als die van de 
energie? Wat zou de energiewaarde zijn van het DNA? Wat voor energie geeft deze DNA 
af en waar zijn de connecties in deze energie? Dan pas ga je er dieper op in, wat een DNA 
zou kunnen betekenen voor ons. We zien een bouwsteen en denken meteen een flat te 
kunnen bouwen. 

Het ergste is dat er wijsneuzen zijn die menen te kunnen werken met het DNA en het zelfs 
kunstmatig kunnen aanpassen! Het is weer de oude Frankenstein die uit de kast wordt 
gehaald en waar men de gevolgen niet van kan overzien. Zoals je wat later zal lezen, 
gaat dat duidelijk worden.

Doch is men er ondertussen achter gekomen dat er meer is wat het leven ons schenkt 
en ondertussen is men gekomen op het deeltje wat men “stamcellen” noemt. Dat deeltje 
kan dat laten groeien wat een levend wezen nodig heeft voor zijn of haar ras. Door een 
stamcel zo te activeren kan er weer tanden, oren of zelfs armen en benen weer aangroeien. 
Maar men gaat nog steeds uit van een stamcel die nodig is om te starten.

Men zoekt, men werkt maar het denken is nog steeds gebaseerd op verouderde en zeer 
onzuivere theorieën. Daarom komt men niet werkelijk verder en is er geen grote stap die 
veel zou kunnen veranderen. Men ziet wel eens in een science fiction film dat mensen onder 
een apparaat gaan liggen en geheel herstellen van welke ziekte dan ook. Ja, een mooie en 
nobele gedachte en een geweldig iets als we het zouden zien wat daar gegeven wordt. 
Want er wordt niet meer gewerkt in deze films met DNA, stamcellen of met snij- en kapwerk. 
Nee, alles wordt opgezet en uitgewerkt via energie. En dan vraag ik me af, als films al 
aangeven waar het antwoord ligt waarom blijft men in de wetenschap koppig vasthouden 
aan achterhaalde theorieën en manier van werken en denken.

Waar zijn die mensen die met energie bezig zijn? Waar zijn die mensen die nu angstvallig 
als “heksen” of als “gevaarlijk” en “bovennatuurlijk” bestempeld worden? Is de wetenschap 
bang voor de waarheid en is men kost wat kost alles aan het saboteren en tegen aan het 
houden?

Het antwoord hierop is JA! Ja, de wetenschap van de laatste eeuwen is niet om het beste 
uit het weten te halen maar om geld te maken uit zeer verouderde formules en berekeningen 
en vanuit daar personen die buiten deze wetenschap werken, het leven te ontnemen of 
onmogelijk te maken. Mensen zijn te genezen zonder enige pil en zonder een mes in het 
lichaam te zetten. Het DNA is meer dan een blauwdruk van jouw leven, het is de sleutel 
tussen jouw leven en de energie die het laat leven! 


NAAR HOOFDSTUK 17

 

 

"Being human is helping each other"


 

Please enjoy this site, learn the way of never-ending health and for living a better life 
by finding your path in a World of Positive Energy.

A special thanks for all the people who support this site.

 

Facebook icon
Twitter icon
Linkendin icon
google icon


Due to the many visitors on this website, we are experiencing some delays in answering.
Your e-mail will be processed in the order it was received, 
but if you get no response to your e-mail within 2 days please write/submit again.