Banner world

 

 

   HOME 
    Books Web


   Books Printed 


   Health 


   Presentations


   Soul Drawings


   Video lectures 
   English


   Video lezingen 
   Dutch


   Positive Blog


   Curriculum writer


   Contact
   Side Index

Web design 
John Baselmans
 

Spatie

 

 
You can change this website in over 66 languages

 


Energieniale leven

"Het Energiniale leven"Hoofdstuk - 95 -


2-3 Leven in de wereld van energie


Vrede

Komen we aan een van het meest belangrijke gedeelte in het leven
van de energie: Vrede. Vrede in alles zal zeker nu in jouw ogen onmogelijk
zijn. Vrede met diegenen die je het leven moeilijk maken. Vrede in wat je doet.
Vrede in wat je presteert en vrede in wie en wat je bent.

Nou, allemaal stuk voor stuk moeilijke zaken, zeker in een maatschappij
waarin we opgevoed zijn. Vrede is een groot woord en velen lopen het
dagelijks te schreeuwen maar trappen elk dier dood dat op hun weg komt! Of
ze maken van hun tuintje een woestijn, maar ze zijn in vrede! Vrede met de
mensen om je heen is zeker de moeilijkste taak. Want dieren en planten zijn
aan deze brute wijze van leven al gewend en weten dat ze niet weg te denken
zijn uit de energiewereld. Maar om met mensen vrede te sluiten is momenteel
nog een zeer ondenkbaar voorstel. Ik zie me al vrede sluiten met diegene die
me net in elkaar heeft geslagen! Vrede sluiten met dat land wat net duizenden
bommen of virussen op ons af heeft gestuurd! Ja, dat is even slikken en anders
gaan denken! Toch zal vrede een belangrijke schakel gaan worden in de 
energiewereld. Want je zult gaan merken dat die moordenaar, kinderverkrachter
of terrorist dezelfde energiebron heeft als jij! Hij is een deel van jou, mij en
iedereen! Je weet wel, die wereld die jij hebt gecreëerd! En dan wordt dus de
zaak alleen maar moeilijker.

Hoe kan ik samenleven met die criminelen, moordenaars of wat dan
ook voor mensen? Kan samenleven, vraag je me. Je leeft al samen onder één
energiebron. Daarom heeft het uitsluiten van deze mensen, wat de maatschappij
doet, totaal geen nut! Door hen uit te zetten, illumineren of negeren zal de
energie toch wel zijn werk doen. Hij/zij blijft er toch bij en blijft een deel van
jou en ik.

Ik weet ook wel dat het moeilijk is een kopje thee te gaan drinken
met diegene die net je kind overreden heeft. Dat is zeker geen gemakkelijke
zaak en zal zeker moeilijk vallen. Ook zal het niet gemakkelijk zijn om met
Bush aan tafel te zitten als je weet hoeveel doden hij op zijn geweten heeft
en meer een massamoordenaar was dan een president. Toch is er iets wat
losgekoppeld moet worden van hun handelen wat alsmaar terug te vinden is
in hun ego en hun energie. Je zult ook zien dat bij vele mensen die in de fout
zijn gegaan (wat is fout?) de energie al zijn tol heeft geëist en zo zul je het
ook in de energiewereld gaan zien. Wezens die totaal leeggezogen zijn door
een maatschappij die zijn tol duidelijk heeft afgegeven bij deze wezens.
Vrede is in vele gevallen moeilijk, zeker als er dingen gebeuren in je
naaste omgeving en waar je, je ook nog onmachtig bij voelt. Je hebt wel eens
de neiging om als een Rambo op alles in te hakken. Dat het iets zal helpen is
te betwijfelen en in alle jaren van mijn leven is het duidelijk dat actie reactie
uitlokt en je niet veel verder mee komt. Het sturen, het zien en het bewerken
van de energie is een belangrijkere opgave en zal meer effect hebben. Energie
is te sturen, is te bewerken en let wel, allemaal op een positieve manier. Het zal
niet werkelijk helpen om hem het graf in te wensen, want uiteindelijk zul jij
dan daar eerder liggen! Het is zaak, dat je al het leven om je heen als energie
gaat zien en dan zullen ook deze zaken als ‘vrede’ meer en meer vorm gaan
krijgen, maar dan als energie.

Vrede is meer dan alleen maar met elkaar vredig omgaan. Het is wel
belangrijk in de wereld van energie, maar begrip is de pijler die het allemaal
teweeg kan brengen. Begrip zul je gaan voelen maar ook zien, als je werkelijk
met energie omgaat. Begrip is een gevoel wat je zeer zeker kan helpen in die
tijd dat vrede nog niet vanzelfsprekend is in jouw omgeving. Door je vredig
op te stellen zul je merken dat de mensen, dieren en verdere wereld je ook
vredig zullen benaderen. Zelf heb ik dat in dit leven ondervonden waar ik nog
nooit fysiek geweld heb gebruikt en wegliep van elke vorm van geweld. Als
ik aanvallend was in woorden, dan kwam er een golf van negatieve energie
naar me toe. Zo kun je zelf bepalen wat je aan negativisme op je af laat komen.
Aanvallen zal een tegenaanval teweegbrengen, maar als je het in woord
daar bij laat, zal er wel bij diegene die je aanvalt of opmerkingen plaatst, een
energie gaan hangen die hem toch tot denken zal zetten. Als je dan niet op
zijn aanval ingaat, is er geen gevecht meer.

Vrede zal er zijn als je ook dat weet te beperken en zelfs geheel weet
te voorkomen. Ik weet dat als je voor alles wegloopt, zal er niets gebeuren
maar zal er voor je omgeving ook niets veranderen. Eén van die miljarden
schapen ben je dan. Goed, dat klopt allemaal en zo denk ik zelf ook over. In
het verleden heb ik vele aanvallen gelanceerd en heb vele zaken aangepakt. Ik
heb er over geschreven en wereldwijd aangekaart. Totdat je op een gegeven
moment merkt dat er dan een vreselijk negatieve energie op je af komt, omdat
mensen werkelijk niet dulden om gewezen te worden op hun tekortkomingen.
Op dat moment sluit ik de zaak, ga daar verder niet meer op in. Wat blijkt dan
na enkele maanden, de zaak is zo gaan escaleren in de energiewereld dat dingen
zijn opengebroken. Ik kan uit ervaring spreken dat het je een wereld aan
energie kost, om zaken op deze manier openbaar te maken en nog tot de dag
van vandaag vergt het me net iets te veel energie. Het gevolg is, dat ik voor
enkele dagen uitgeput ben en dan ga ik me weer opladen voor een versterkt
energieveld.

Nu voel ik al je gedachten; En deze man schrijft over vrede! Ja, ik
schrijf over vrede omdat in welk leven dan ook, dat van een mens, dier of
plantenwereld, is het niet nodig geweld te gebruiken. Door te werken met
energie zijn vele andere wegen te bewandelen en de weg die je zonet gelezen
hebt, is die weg die ik gekozen heb. Zeker niet de gemakkelijkste en ik raad je
deze weg ook niet echt aan. Deze weg is afmattend en soms denk je werkelijk
dat je meer dood dan levend bent. Puur omdat ik nog steeds niet mijn limit
wil accepteren in het aanvechten van onrecht.

In al mijn werk, zowel in het tekenen, schrijven als beeldhouwen, zal
vrede centraal staan. Want vrede is de pijler en de weg die gegaan zal moeten
worden willen we ooit met het aardse leven verder kunnen.


(Hoofdstuk 95) 


NAAR MIJN VOLGENDE HOOFDSTUK

 

 

"Being human is helping each other"


 

Please enjoy this site, learn the way of never-ending health and for living a better life 
by finding your path in a World of Positive Energy.

A special thanks for all the people who support this site.

 

Facebook icon
Twitter icon
Linkendin icon
google icon


Due to the many visitors on this website, we are experiencing some delays in answering.
Your e-mail will be processed in the order it was received, 
but if you get no response to your e-mail within 2 days please write/submit again.