Banner world

 

 

   HOME 
    Books Web


   Books Printed 


   Health 


   Presentations


   Soul Drawings


   Video lectures 
   English


   Video lezingen 
   Dutch


   Positive Blog


   Curriculum writer


   Contact
   Side Index

Web design 
John Baselmans
 

Spatie

 

 
You can change this website in over 66 languages

 


Energieniale leven

"Het Energiniale leven"Hoofdstuk - 92 -


2-2 Wat is de energie waar ik naar doel


Een begin en einde, is dat waarheid

We hebben het al best uitvoerig over tijd gehad en de opgelegde
beperking door ons mens zelf. Een tweede zeer zware beperking die we ons
opgelegd hebben gekregen is dat er een begin is en dat er een einde is. Is onze
geboorte wel een begin en de dood het einde van een mensenleven? Elke plant,
dier of wezen in de natuur is er voor een bepaalde periode en dan… verdwijnt
het karkas, maar is dat dan het einde? Zou het niet zijn dat zijn vorm verandert
en onder een andere vorm weer bij gaat dragen aan het geheel? Kijk naar
een plant. Hij komt op, groeit en sterft af. Bij het afsterven vallen de resten
uit elkaar en worden opgenomen in de natuur. Ze doen weer dienst voor de
volgende generatie of voor een andere keten in het geheel.

Maar er is meer. Bij het uiteen vallen van de plant of het heengaan van
een dier of mens kan het karkas wel uiteenvallen, maar is er ook nog zoiets van
energie die dan weer vrij is en niet meer aan lichaam gebonden. We zijn het
er allemaal mee eens dat in ieder geval elk mens een energiebron is. De ene
voelt prettiger aan dan de andere en de ene is beter contact mee te krijgen dan
de andere. Bij het heengaan van een lichaam zal de energie niet verdwijnen.
Energie zal nooit verloren gaan omdat het een deel is van het geheel. Door
het wegvallen van een lichaam en de daarmee vrijgekomen energie gaat deze
overgenomen worden door andere mensen maar ook andere objecten, planten
of dieren. De oerenergie zal zich gaan nestelen op die plaatsen waar het nodig
is.

Als we even enkele geloven of gebruiken nakijken, dan zie je dat er
altijd gepraat wordt over een hiernamaals of een reďncarnatie. Maar wat er
werkelijk gezegd wordt is, dat een energieveld van elk mens, dier of plant zal
blijven deelnemen in een verder leven. Wel eens je onaangenaam gevoeld op
plaatsen? Wel eens een vreemd gevoel gehad bij een situatie? Deze voorvallen
zijn tekenen van energievelden waar jij niet weet mee om te gaan of die te
sterk zijn voor jouw veld. Bij mensen die een zwaar energieveld hebben en erg
overheersend zijn, heb je altijd een onderdrukt gevoel. Zo weten we dus dat
energie wel degelijk een grote rol speelt in het geheel. O, je voelt je vandaag
down! Kan zeker gebeuren want er zijn energievelden bezig in jouw veld te
rommelen. Je merkt dat er iets met je gebeurt en in een keer val je terug in
een vreemd gevoel. Dat alles is energie en is waar elk deel hier op aarde van
leeft en mee werkt.

Als bij het heengaan van een persoon, dier of plant de energie zou
verdwijnen zou het alsmaar bijgesteld moeten worden. We leven dus allemaal
van een groot veld en nemen wat we nodig hebben en geven terug als de taak
is gedaan. Zo blijven mensen, dieren en plantenwereld aan elkaar gekoppeld
en werken allemaal met die ene bron waarvan tijdelijk, voor een klein deel,
geleend wordt.

Nu ben ik al even dieper op energie ingegaan om zo aan te tonen dat
in de wereld van energie geen begin is en geen einde. Energie blijft bestaan
en is alsmaar de wereld en zijn Universum aan het verwerken, bewerken en
aanpassen. Door dat gegeven zullen er dingen duidelijk gaan worden, maar
zullen ook weer andere dingen tevoorschijn komen. Stoffelijk zal het eens
stoppen en dat is omdat de wereld een komen en gaan is, maar na dat gaan
zal er weer een komen volgen (denk even aan die vis in de kom).

De wereld van de energie heeft geen beperkingen. Tijd, einde en begin
zijn menselijk opgelegde beperkingen en zeker niet opgelegd om de mens
daarmee werkelijk te dienen. Daarom zullen vele berekeningen in een later
stadium werkelijk lachwekkend gaan vervallen (net zoals onze platte aarde).
Ook zijn er nu al berekeningen van een Einstein die zwaar in twijfels worden
getrokken, puur omdat ze niet kloppen. Zijn relativiteitstheorie is ook al aan
het wankelen. Er zal zich een geheel andere kennis gaan openbaren, de kennis
zonder een start en zonder een einde, de cirkel in de wetenschap.


(Hoofdstuk 92) 


NAAR MIJN VOLGENDE HOOFDSTUK

 

 

"Being human is helping each other"


 

Please enjoy this site, learn the way of never-ending health and for living a better life 
by finding your path in a World of Positive Energy.

A special thanks for all the people who support this site.

 

Facebook icon
Twitter icon
Linkendin icon
google icon


Due to the many visitors on this website, we are experiencing some delays in answering.
Your e-mail will be processed in the order it was received, 
but if you get no response to your e-mail within 2 days please write/submit again.