Banner world

 

 

   HOME 
    Books Web


   Books Printed 


   Health 


   Presentations


   Soul Drawings


   Video lectures 
   English


   Video lezingen 
   Dutch


   Positive Blog


   Curriculum writer


   Contact
   Side Index

Web design 
John Baselmans
 

Spatie

 

 
You can change this website in over 66 languages

 


Energieniale leven

"Het Energiniale leven"Hoofdstuk - 90 -


2-2 Wat is de energie waar ik naar doel


Waar kun je de energie vinden

Waarom moeten we de energie vinden? Ik weet dat we in een wereld
wonen waar bewijzen en cijfertjes belangrijk zijn. Nou, daar zul je het dus
niet vinden! Zo, klaar met dit gedeelte van dit boek.

Was een beetje te kort, kreeg ik door en je zult het ook niet prettig
vinden als ik het zo omschrijf. Daarom zal ik even wat dieper op de energie
ingaan. De oerenergie waar we het al even over gehad hebben, is een energie
die overal is waar maar leven is. Of het nu een zandkorrel is, plant, dier, water
of ons, mensen, alles is verbonden met deze ene energie. Mooi, wat heb je nu
aan dit gegeven als ik het niet kan bewijzen en ook niet met cijfers kan aanto204
nen. Kijk, dat is de reden dat ik nu dit boek schrijf. Ruim 99.9 % van dit alles
is niet te bewijzen en niet aan te tonen. Wij, mensen, weten maar zeer weinig
en zijn werkelijk, op enkele stappen na, niet verder dan die zandkorrel onder
onze schoenen. Zo nietig zijn we, zo laag staan we en werkelijk op een ladder
die niet bestaat! Ja, want in de energiewereld is geen ladder, geen rangen en
geen standen. Al deze dingen zijn geďntroduceerd door mensen die menen o
zo hoog te staan. Moeten ze wel, want anders klopt die ladder niet en ook hun
berekeningen zijn dan waardeloos en zo hebben we door de eeuwen heen een
matrix gebouwd wat werkelijk hangt of staat, maar meestal valt. Door die valse
weg die we ingeslagen zijn, hebben we ons werkelijk afgesloten van de vele
mogelijkheden die er geweest zouden zijn, als we onszelf al die beperkingen
niet hadden opgelegd. Er is een zee vol met dingen die wij niet kunnen maar
ook niet mogen doen. Als er weer eens een uitblinker op kwam duiken dan
werd hij vermoord of op zijn minst opgesloten. Een principe wat nog steeds
gehanteerd wordt in deze tijd. Nu is het al moeilijker om 6 miljard mensen te
controleren en zo glippen er soms enkele van die ‘achterlijke’ door de mazen
heen en weten door bepaalde theorieën te lanceren, de huidige maatschappij
aardig wat te veranderen. Het wordt niet in dank afgenomen en er wordt dan
ook naarstig gezocht om ook deze personen snel de kop in te drukken.

Deze uitschieters, maar ook diegenen die weten te manoeuvreren in
deze maatschappelijke bende, zijn in staat om ook weer anderen te bereiken.
Ook op die manier is de energie, waar we zolang van verstoken zijn geweest,
bezig weer zijn weg te vinden in de huidige mensheid.

Nu is het zo dat de energie overal is en hij is overal op te pakken. Je
hebt er niet veel voor nodig om het weer te voelen en te zien. Er is wel een
belangrijke regel die je onthouden moet en dat is;
‘Dat je in de energie en in jezelf moet geloven’

Zolang dat er twijfels zijn en je denkt dat het niet waar is, dan zal de
energie zich verborgen houden en kun jij er nog niet mee gaan werken. Het is
werkelijk belangrijk dat je gaat inzien dat jij samen met deze energie alles, wat
kan dienen voor het geheel, kan verwezenlijken. Het is aan jou of je daarmee
wilt gaan werken.


(Hoofdstuk 90) 


NAAR MIJN VOLGENDE HOOFDSTUK

 

 

"Being human is helping each other"


 

Please enjoy this site, learn the way of never-ending health and for living a better life 
by finding your path in a World of Positive Energy.

A special thanks for all the people who support this site.

 

Facebook icon
Twitter icon
Linkendin icon
google icon


Due to the many visitors on this website, we are experiencing some delays in answering.
Your e-mail will be processed in the order it was received, 
but if you get no response to your e-mail within 2 days please write/submit again.