Banner world

 

 

   HOME 
    Books Web


   Books Printed 


   Health 


   Presentations


   Soul Drawings


   Video lectures 
   English


   Video lezingen 
   Dutch


   Positive Blog


   Curriculum writer


   Contact
   Side Index

Web design 
John Baselmans
 

Spatie

 

 
You can change this website in over 66 languages

 


Energieniale leven

"Het Energiniale leven"Hoofdstuk - 89 -


2-2 Wat is de energie waar ik naar doel


Wat kun je bereiken in de wereld van energie

Wat we kunnen bereiken in deze wereld van energie, is eigenlijk in
mensen ogen onbeperkt. Niets is onmogelijk als het aan de energiewereld zal
liggen. Alles wat jij of ik in ons hoofd halen is te verwezenlijken. MITS, ja
mits er een zuiver uitgangspunt aangekoppeld is. Wat ik daarmee wil zeggen
is het volgende. Als er een doel opduikt wat je graag zou willen bereiken, is
dat in de energiewereld te bereiken. Hoe hoog je ook je trede legt, het is te
verwezenlijken. Maar wat ik bedoel met dit uitgangspunt is, dat het puur ten
dienste moet zijn van het geheel. Als je iets wilt bereiken wat alleen voor jezelf
is, zal het op latere tijd als een kaartenhuis in elkaar vallen. Je zult jezelf
nooit kunnen verrijken en anderen hiermee ongemoeid laten. Het zal altijd zo
moeten zijn dat anderen zich ook positief kunnen optrekken met jouw gesteld
doel. Als je het onmogelijke eist van jezelf om anderen te laten zien dat het
onmogelijke te halen is, zal het je niet lukken.

Nu is het even misschien moeilijk te pakken, want waarom moet de
een zwoegen om iets tot stand te brengen en bij de ander wordt het zo in de
schoot geworpen? Nou, dat is een vraag die ik heel graag wil gaan uitleggen
met wat voorbeelden.

We worden allemaal geboren, dat is gewoon een vast gegeven. Het
ene kind komt bij steenrijke ouders terecht en het andere kind bij een familie
die nauwelijks een cent heeft om te leven. Dan hebben we mensen die op deze
aarde komen voor kortere tijden, wat kan zijn enkele uren maar ook enkele
jaren. Nu heb ik hier even twee groepen aangehaald. De rijke/arme groep en
de groep kort levenden. De rijke/arme groep is een keuze die al gemaakt wordt
voordat je komt. Jij maakt zelf alles uit en jij bent die persoon die uitmaakt
wat je wilt gaan ervaren. Wil je rijk leven (wat rijk is in geld, verder niets)
dan zul je dat meemaken. Wil je in armoede leven (in geld maar misschien
rijk in levenswijsheid), is het ook jouw keuze. In de wereld van energie is er
geen rijkdom of armoede. Als rijke mensen menen alles te hebben en arme
mensen niets, dan hebben ze het werkelijk goed mis. Rijkdom in geld en in
bezittingen is veelal grote armoede in levenswijsheid. Maar even dat nog
terzijde, want waar ik naar toe wil is dat doorgaans de rijken in bezittingen
werkelijk niets bijdragen aan het gehele leven. Ze zijn afgedwaald in een
systeem wat hen compleet in de tang heeft en zijn verslaafd aan geld en aan
rijkdommen. Verveeld zijn ze en nog meer willen ze hebben om zo hun eigen
ego te blijven strelen. Toch zijn er voor zowel rijken als armen doelen te zetten

en te verwezenlijken. Nu praat ik niet hoe een rijke zijn tweede Rolls Roys
kan gaan kopen of zijn vijfde zaak kan opkopen. De doelen van rijk en arm
zijn allemaal hetzelfde. Ja, hetzelfde want de doelen van rijk en arm kunnen
geen bezit of ‘nog meer’ betekenen en kunnen dat ook niet zijn.
Ik maak het je wel moeilijk en daarom wil ik nog wat verder gaan om
zo het grote plaatje wat duidelijker te zetten.

Een rijk persoon wil alsmaar meer bezit. Een arm persoon wil ook
rijker gaan wonen en het ruimer hebben. Je kunt daaraan werken en het is
een kwestie van echt willen. Wil je echt rijker worden of bepaalde bezittingen
krijgen onder je, dan zal het gebeuren. Het is namelijk geen probleem. De vraag
is hoever wil je gaan. Wil je, je gezin onder laten lijden? Wil je, je vrienden
verliezen? Wil je kost wat kost je doel bereiken, ondanks dat er slachtoffers
gaan vallen? Of wil je zover gaan dat je, je medemens laat doden voor meer
macht en geld? Alles is mogelijk en het is aan jou hoever je gaat.

Om dat spel te spelen zijn er spelers voor je neergezet. Een hele matrix
is gecreëerd om je heen die jouw spel gaat spelen. Uitdagingen worden er
neergezet en zo moet jij kijken hoever jij wilt gaan en wilt komen. Momenteel
zijn er vele spelletjes op de computer waar onderling oorlogen uitgevochten
worden in een virtuele wereld. Mooi is het, dat ook jouw wereld een schijn
wereld is waar je dagelijks je spel moet spelen. Nu kun je zeggen, ik speel
niet meer! En pats boem de wereld wordt anders!

Krijg je het nu even door? Ik had zonet nog een tweede groep aangehaald
die doorgaans maar kort op deze wereld verblijven. Mensen die ziek
geboren zijn, of als kind in doffe ellende gekomen zijn en vroeg sterven. De
mensen in hongersnood en mensen met ongeneeslijke ziekten. Misschien kun
je ze nu plaatsen, waarom deze spelers in je leven komen en dat je ze bewust
of onbewust meemaakt.

Deze kort levenden en soms meest schokkende mensen zijn er, om elk
mens die het nodig heeft, even er op te attenderen, dat waar ze mee bezig zijn
niet de juiste weg is. Het zijn die mensen die anderen wakker maken en hen
laten inzien dat waar ze zich mee bezig houden op dat moment, niet belangrijk
is. Kijk naar de kinderen die doodgeboren zijn of na een korte tijd geleefd te
hebben, weggerukt uit het leven van hun ouders. Een schok voor velen in die
omgeving en de ouders worden meestal wakker geschud dat er nog andere
dingen te doen zijn dan vergaren. Kinderen die hier kort zijn en al in hun
tienerjaren verdwijnen van het toneel. De ouders zich afvragend waarom en
hoezo. Hun kind verdwijnt en bij vele ouders gaat er een zee van vragen komen
en doorgaans ook de nieuwe weg die ze dan inslaan. Geschrokken waarin ze
al die voorgaande jaren beland zijn geweest. Zo heeft elke ‘speler’ een nut in
jouw leven. Die persoon die het je moeilijk maakt of juist je grootste vriend,
ze zijn er allemaal om je iets bij te brengen.

Nu komen we weer op het punt wat de oerenergie kan zien. Kijk, kijk
om je heen en je ziet de energie waar jij in jouw matrix mee aan het spelen bent.
Jij bepaalt zelf of je de energie mee laat spelen om zo meer te gaan betekenen
in de wereld van het Universum.


(Hoofdstuk 89) 


NAAR MIJN VOLGENDE HOOFDSTUK

 

 

"Being human is helping each other"


 

Please enjoy this site, learn the way of never-ending health and for living a better life 
by finding your path in a World of Positive Energy.

A special thanks for all the people who support this site.

 

Facebook icon
Twitter icon
Linkendin icon
google icon


Due to the many visitors on this website, we are experiencing some delays in answering.
Your e-mail will be processed in the order it was received, 
but if you get no response to your e-mail within 2 days please write/submit again.