Banner world

 

 

   HOME 
    Books Web


   Books Printed 


   Health 


   Presentations


   Soul Drawings


   Video lectures 
   English


   Video lezingen 
   Dutch


   Positive Blog


   Curriculum writer


   Contact
   Side Index

Web design 
John Baselmans
 

Spatie

 

 
You can change this website in over 66 languages

 


Energieniale leven

"Het Energiniale leven"Hoofdstuk - 87 -


2-2 Wat is de energie waar ik naar doel


Hoe zien we de energie

Er zijn mensen die tot bovennatuurlijke dingen in staat zijn. Maar ook
atleten die meer presteren en langer in staat zijn om prestatie te leveren. Ook
zijn er mensen zoals jij en ik die tot zeer vreemde prestaties komen waarbij
je denkt, waar heb je dat nu aan te danken. Zoals ik al eerder aanhaalde, is
het zaak, dat er aardig wat dingen verschoven moeten gaan worden en dat er
zelfs vele oude gebruiken zullen gaan verdwijnen. Het zal ook zo zijn, dat het
leven anders er uit gaat zien en zeker een andere invulling gaat krijgen.

Ik heb hier de titel, hoe zien we de energie. Heel kort gezegd: Vergeet
het maar. Je ziet de energie niet zoals je dat graag zou willen zien. Deze energie
is zelfs nauwelijks te meten, al is er in de nieuwere wetenschappen wel
aanwijzingen dat er vreemde getallen verschijnen en onverklaarbare uitslagen
komen. Maar, dat je even een bril op moet zetten om naar deze oerenergie te
kijken, is werkelijk een fantasie.

Toch heb ik gemerkt dat hoe meer je met deze energie werkt, je dan
kunt voelen of deze energie aanwezig is of niet op andere plaatsen. Het is geen
zgn. aura die te zien is en het is ook niet een veld wat mooi om een persoon
heen draait, wat we wel eens mogen zien in mooie futuristische plaatjes. De
oerenergie is namelijk overal en is niet direct gebonden in en rondom een
persoon, dier of ander natuurverschijnsel. Toch kan de concentratie om die ene
persoon hoger zijn dan bij een andere. Een mooi voorbeeld is bij gehandicapten
die bv een been missen. Voor hen doet het geamputeerde been nog steeds pijn
en is wel aanwezig. De energie zal niet verdwijnen als je een lichaamsdeel
amputeert. De energie is er nog steeds en zal er blijven zolang die persoon op
aarde is. Energie is niet te amputeren en zo zijn er ook verhalen van ledematen
die weer aangroeien en het herstellen van lichaamsdelen die niet verklaarbaar
zijn. Kan ook niet verklaard worden, omdat het een samenwerking is tussen
die persoon en zijn energie. Hij/zij wilde dat en dat zal gebeuren.
De oerenergie is een energie die nog duidelijk aanwezig is, maar
helaas zo onderdrukt is dat de meeste mensen werkelijk afgesloten zijn om
die nog te ontvangen, laat staan om er mee te werken. Het is en kan niet zo
zijn dat wij in deze maatschappij op gevoel werken, dat wij uitgaan van het
onverklaarbare, maar voor alles moeten er bewijzen zijn en moeten uitgedrukt
zijn in cijfertjes. Zolang als we van die visie uitgaan, zal het moeilijk zijn om
met de oerenergie aan de slag te kunnen gaan. Zelfs experimenten die alsmaar
bewijzen moeten opleveren zullen gedoemd zijn te mislukken, omdat er de
juiste drijfveer en de connectie niet is. Het is niet zoals je bij elektriciteit doet,
waar je een stekker steekt in het stopcontact en je op een meter kunt zien of
het 110, 220 of 380 volt geeft. Zo is deze energie niet te meten en zelfs niet
openbaar te maken.

Deze energie is er van binnen, vanuit jou en is er via de vele gevoelige
kanalen die je bezit. Hij zit niet in je verstand die jou kan vertellen dat het zus
of zo uitziet. Nee, deze energie is niet wat jij nu denkt, maar zal naar buiten
komen naargelang jij daar voor openstaat, erin gelooft en mee aan de slag
gaat.


(Hoofdstuk 87) 


NAAR MIJN VOLGENDE HOOFDSTUK

 

 

"Being human is helping each other"


 

Please enjoy this site, learn the way of never-ending health and for living a better life 
by finding your path in a World of Positive Energy.

A special thanks for all the people who support this site.

 

Facebook icon
Twitter icon
Linkendin icon
google icon


Due to the many visitors on this website, we are experiencing some delays in answering.
Your e-mail will be processed in the order it was received, 
but if you get no response to your e-mail within 2 days please write/submit again.