Banner world

 

 

   HOME 
    Books Web


   Books Printed 


   Health 


   Presentations


   Soul Drawings


   Video lectures 
   English


   Video lezingen 
   Dutch


   Positive Blog


   Curriculum writer


   Contact
   Side Index

Web design 
John Baselmans
 

Spatie

 

 
You can change this website in over 66 languages

 


Energieniale leven

"Het Energiniale leven"Hoofdstuk - 86 -


2-2 Wat is de energie waar ik naar doel


Wat houdt deze energie in

In de vorige paragrafen heb ik daarover al een een tipje van opgelicht.
Of het je nieuwsgierig heeft gemaakt, is een kwestie van hoever je beland bent
in deze wereld van een dominante maatschappij waar een mens moet presteren.
We weten ondertussen waar we in zitten en ook dat heb ik je via voorbeelden
laten inzien en hopelijk ook laten voelen.

De energie waar ik het alsmaar over heb en dan in het bijzonder de
oerenergie, is een energie waar we tot alles toe in staat zijn. Deze energie kan
een bijdrage leveren aan een totaal andere wereld, maar ook kan het je leven
wat makkelijker maken. Als je eenmaal kunt inzien, dat er wel een weg is op
deze wereld, dan zul je merken dat het een mooie weg kan zijn. De energie
waarover we nu verder gaan praten is een wereld die ver boven ons kunnen
staat en waar we tot veel hogere prestaties kunnen komen. Een klein voorbeeld:
In de huidige maatschappij ben je gedoemd om de scholen af te lopen zodat
jouw kennis is volgens de standaarden die de maatschappij heeft gezet.

Op alles krijg je punten of waarderingen. Op deze cijfers stroom je van de ene
naar de andere school door. Diegene die het beste is in het vanbuiten leren van
boekjes en theorieën, zoals de maatschappij het gesteld heeft, zal het hoogst
eindigen op die ladder. Als je alsmaar laat zien dat je, je stof beheerst val je
in de smaak van een of andere leraar of professor en kun je het gaan maken
in deze maatschappij.

Mensen die lak hebben aan het vanbuiten leren van opgelegde gemanipuleerde
stof, vallen al snel buiten en missen alle ‘kansen’. Ze blijven
onder aan de ladder staan en er zal niets met hen ondernomen worden, waar
ze wel voor zouden deugen. Drop-outs, noemen we dat met zo’n mooi woord,
wat niets anders betekent dat deze mensen niet mee willen doen aan het maatschappelijke
circus. Het kan zo zijn dat juist deze mensen in de energiewereld
veel hoger staan dan al die hoog gestudeerden. Het kunnen mensen zijn met
bijzondere gaven, maar het zijn ook mensen die al vrij snel doorhebben dat
zij niet afgestompt willen worden door een doodlopende maatschappij. De
energie die overigens geen rangen en standen kent en gewoon één is met alles
en iedereen die gebruik maakt van deze energie. Wat deze energie doet en
voor ons kan betekenen, zullen we verder gaan doornemen.

Door het opdringen van de rituelen, die een maatschappij mensen
oplegt om daaraan deel te nemen, zijn er steeds meer mensen die het wel voor
gezien houden. De nieuwere generatie kinderen, indigo of andere benamingen
die daar voor staan, beginnen werkelijk een deel van de maatschappij te
worden. Langzaam maar zeker komen er veranderingen omdat de energie via
hen wel tot resultaat kan komen. Zelfs meest vreemde en hogere resultaten
dan menig gestudeerde zou kunnen bereiken. Het is mogelijk met deze energie
tot ongekende hoogten te komen. Ik weet dat er nu ook vragen oprijzen
die te maken hebben met die mensen die juist op die plaatsen wonen waar
weinig voedsel, grote droogte en veel ellende is. Waarom deze mensen dan
geen gebruik maken van deze energie. Vragen die me alsmaar gesteld worden
en zeker moeilijk te begrijpen zijn voor diegenen die de energie niet kennen.
Mensen verkiezen zelf een leven, zelf een plaats en zelf de manier zoals ze
door het leven willen gaan. Veel van deze mensen zijn een uitdaging voor
de ander, maar ze zijn ook een voorbeeld hoe de andere kant van het leven
is. Nogmaals, deze mensen hebben voor dit leven gekozen. Hoe rot het ook
klinkt.

Maar er is een andere factor en dat is de maatschappij die mensen
veroordeelt en mensen bewust uithongert, vernedert en behandelt als beesten.
Dat zien we in de vele landen, in o.a. Afrika, waar de politiek vele mensen
bewust uithongeren en waar ze zo vernederd zijn, dat het voor deze mensen
nog zeer moeilijk is de energie te vinden en mee te werken. Mensen die als
beesten worden behandeld en waar werkelijk niets meer heel gebleven is van
een menselijk bestaan.

Achter deze onmenselijke praktijken is duidelijk het systeem dat
faalt. Meer en meer zien we plaatsen opduiken waar de mensen meer en meer
hersenendood gemaakt worden om zo langzaam maar zeker diezelfde mensen
op te ruimen. De tijd van een Hitler, Stalin, Mao en andere zeer onmenselijke
mensen is nu voortgezet in een andere vorm, wat wij mensen toelaten en maar,
o, wat erg en triest noemen, maar niets tegen ondernemen omdat het politiek
gevoelig is.

Dan zie je dat er toch een sterke levensdrang is en dat de energie hen
lang de weg kan wijzen, kracht kan geven. Maar dan, is de vlam uit en is het
ook voor de energie niet mogelijk met verzwakte wezens te vechten tegen een
ziek systeem. Dat is de reden dat wij, als nog sterkere, moeten gaan inzien
wat dit systeem werkelijk doet. Wij moeten met de energie, die wij nog wel
kunnen oproepen, tegengewicht gaan geven en in gaan zien dat wij allemaal
gaan eindigen zoals deze mensen, als het systeem zijn zin gaat krijgen.
Deze energie kan veel zijn en veel betekenen voor je. Het is een energie
die weldegelijk een vuist kan maken en eigenlijk de huidige manier van leven
weer terug kan brengen naar de kracht die het vele duizenden jaren geleden
nog bezat. De kracht waar tijd, gewicht en ziekten niet werkelijk speelden.

De energie die ons allemaal kan geven wat het lichaam nodig heeft. Je zult
merken dat we niet zoveel nodig hebben als dat we nu nemen. Je zult merken
dat we vele krachten vergeten zijn te gebruiken en we zijn werkelijk afgezakt
naar een schaap zonder kracht, hobbelend in een grote kudde.

In het verleden heeft deze energie bewezen dat het alles kan betekenen
voor de mens. Alleen kon de mens keer op keer de kracht niet aan en meende
ook deze energie te moeten gebruiken tegen andere mensen. Langzaam maar
zeker werden ziekten en ellende gekweekt en werden weer andere mensen
daar de dupe van. We zullen moeten gaan inzien dat deze energie, mits hij op
de juiste manier gebruikt wordt, ons verder kan brengen. Verder in een positieve
manier van leven, waar ook de minder krachtige en zwaar verzwakte
mensen weer hun doel kunnen nastreven. Dat kan, als we samen weer gaan
inzien dat we op een dood spoor zitten en dat een energie van miljoenen jaren
oud nog steeds aanwezig is om ons te helpen en ons weer op het goede pad
te brengen.

Nee, ik praat niet over een macht of een machtig orgaan. Ik praat ook
niet over wezens of wat dan ook. Ik praat over pure energie die nu nog steeds
te zien en te voelen is als je er maar voor open staat.


(Hoofdstuk 86) 


NAAR MIJN VOLGENDE HOOFDSTUK

 

 

"Being human is helping each other"


 

Please enjoy this site, learn the way of never-ending health and for living a better life 
by finding your path in a World of Positive Energy.

A special thanks for all the people who support this site.

 

Facebook icon
Twitter icon
Linkendin icon
google icon


Due to the many visitors on this website, we are experiencing some delays in answering.
Your e-mail will be processed in the order it was received, 
but if you get no response to your e-mail within 2 days please write/submit again.