Banner world

 

 

   HOME 
    Books Web


   Books Printed 


   Health 


   Presentations


   Soul Drawings


   Video lectures 
   English


   Video lezingen 
   Dutch


   Positive Blog


   Curriculum writer


   Contact
   Side Index

Web design 
John Baselmans
 

Spatie

 

 
You can change this website in over 66 languages

 


Energieniale leven

"Het Energiniale leven"Hoofdstuk - 79 -


1-12 Artsen en hun handel


Waarom zijn mensen jaloers, verspreiden haat en pijn

Met deze vraag wil ik dit hoofdstuk afsluiten en dan overgaan naar
de wereld van positieve energie.

Jaloezie, haat en pijn zijn de drie pijlers van de huidige economie,
maatschappij en huidig leven. In mijn gedachten schiet alsmaar deze vraag
door mijn hoofd en ik kan niet werkelijk een antwoord vinden waarom wij,
mensen, dit moeten meemaken en wat wij kunnen leren van deze manier van
leven.

Mensen zijn doorgaans jaloers, haten en verspreiden pijn naar hun
medemens. Het is ingeboren en lijkt bij elk mens aanwezig te zijn. Weliswaar
bij de ene in mindere mate dan bij de andere, maar aanwezig is het. In dit
afgelopen hoofdstuk heb ik vele zaken aangehaald die alsmaar wijzen op waar
de huidige maatschappij en mensen toe in staat zijn. Mensen die werkelijk
elkander het licht niet gunnen, niet kunnen velen als het een ander goed gaat,
maar ook niet kunnen hebben dat een uitschiet boven een ander. Mensen met
extra gaven of die iets meer weten dan de andere. Al snel worden deze mensen
de grond ingeboord, vernederd of zo gekleineerd dat ze voor hun leven
getekend zijn. Het negeren van deze mensen, maar ook de medemens, is een
teken van jaloezie. En ook het een ander niet gunnen dat het hem goed gaat,
is een veel voorkomend probleem. In de tijd dat ik dit boek aan het schrijven
ben is een bekend persoon om ons heen gestorven. Een man die aanbeden
werd maar ook veel gehaat werd. Mensen die hem de kracht niet gunden en
zijn talenten wilden verwoesten. Een man die bijzonder was en meer ging
voor zijn doelen, die hij zichzelf gesteld had. Zo zijn wij allemaal hier op
deze aarde gekomen. Elk met een of meerdere doelen. Allemaal hopen we en
werken we voor die plaats die voor ons belangrijk is. We menen allemaal in
onze ogen dat we het goed doen.

Doch, in de huidige wereld is het alsof niets goed gedaan kan worden.
Je mag niet ergens in uitblinken, je mag geen extra gave hebben en je mag niet
opkomen voor je medemens. Zo worden alle bijzondere dingen die je doet in
je leven verdrongen of afgekapt.

Waarom doen we het dan, als het zoveel weerstand opwekt? Ik kan
alleen praten over mezelf omdat ik niet in de wereld van energie zit van een
ander persoon. Elk menselijk wezen heeft een doel en is voor iedereen anders.
Ik heb mezelf ook doelen gesteld, want één doel leek me te saai. Wat blijkt, het
is of de doelen verder verdwijnen in plaats van dat ze verwezenlijkt worden.
Nou praat ik momenteel puur via mijn verstand en niet mijn gevoel, want
zoals je ondertussen zult begrijpen, zijn dat twee verschillende werelden. Het
verstand kan doorgaans er maar niet bij wat er allemaal om mij heen gebeurt
en zo blijft dus de vraag alsmaar opkomen; Waarom die jaloezie, haat en pijn
onder de mensen?

Er is veel gaande op deze wereld en lang heb ik het leven als een
leerschool gezien. Mijn leerschool is duidelijk; Geduld en doe geen moeite
om de mensen te begrijpen. Geduld is me aardig gelukt op dit eiland, maar
mensen begrijpen is een ander gedeelte waar ik een harde kluif aan heb. Want
hoe kan een mens zich gedragen als een dier?
- Waarom kunnen mensen elkander niet liefhebben?
- Waarom is er zoveel jaloezie?
- Waarom doen mensen elkaar pijn?
- Waarom haten vele mensen elkaar?
En zo zou ik bladzijden vol kunnen maken met vragen die dagelijks door mijn
hoofd schieten.

Het is voor mij niet mogelijk om op elke vraag apart antwoorden te
geven maar ik heb een antwoord op al deze vragen:
Mensen doen dat omdat ze jaloers zijn op het goede van een ander, hun ego
laat niet toe dat het een ander goed kan gaan of meer macht heeft!
Het is zo, dat ik in jouw ogen aan het generaliseren ben en dat net jij
niet onder deze soort mensen behoort. Nou, ik kan je helaas meedelen, dat
voor 99.9999% ook jij tot die categorie behoort! Pijnlijk? Natuurlijk, want het
is pijnlijk als je niet doorhebt wat je een ander levend wezen aandoet. Maar ik
verzeker je dat, als jij je leven op papier zou zetten je, je op verschillende punten
af zou vragen, waarom heb ik dat toen net met hem/haar gedaan? Natuurlijk
is er altijd een verklaring en meestal eentje die in jouw straatje goed past,
maar het rechtvaardigt nog steeds niet waarom jij een ander pijn hebt
gedaan, afgestoten hebt of een label opgeplakt wat hij/zij in jouw ogen is.
Ik zal met een meest vreselijk voorbeeld komen om jou maar meteen
wakker te schudden. Iedereen heeft zijn antwoord klaar wanneer een man of
vrouw een kind verkracht! In de huidige maatschappij is dat onderhand erger
dan een moord op een levend wezen. In alle landen op de wereld wordt een
kinderverkrachter veroordeeld en zelfs ter dood veroordeeld. Maar vraagt zich
niemand af waarom die man zichzelf heeft toegebracht tot deze daad? Even
voor alle duidelijkheid; Zelf vind ik dit ook één van de meest gruwelijke daden
die een mens een ander mens aan kan doen, geloof me. Maar in de wereld van
energie is meer te zien van deze persoon en dan is duidelijk dat deze personen
ook de weg kwijt is geraakt. Dan kunnen we aanvoeren dat het een vreselijke
daad is. Natuurlijk is het vreselijk als je, je als volwassene niet kunt beheersen.
Maar zijn er niet meer gevallen van zich niet kunnen beheersen? De wereld is
werkelijk een grote bende als het gaat om beheersen naar de medemens toe.
Schelden, vechten, moorden, verkrachtingen en zo hopen de voorvallen zich
op en wat doen we eraan? Niet veel tot werkelijk niets!

We zijn de weg kwijt en vele lessen komen op ons pad, maar we missen
het gevoel om het op te pakken. Een moordenaar moordt niet omdat hij
het geweldig vindt. Hij doet het om de aandacht te krijgen of een record te
zetten in deze maatschappij! Een mens vermoorden is niets, maar als je meer
levens op je naam hebt staan, ben je een verschrikkelijk mens! Hij blij en wij
bang en zo heeft de maatschappij weer een beest erbij. We geven het aandacht
want deze man is zo verschrikkelijk. Kijk naar het geval in Oostenrijk waar
een vader zijn kinderen opgesloten en misbruikt heeft. Later kwamen er andere
records in het nieuws. En zo speelt de media het spel mee wat goed uitkomt
voor de maatschappij. Goed en slecht. Moordenaar en heilige. Zwart en wit!
Zo is onze huidige wereld, als het maar aandacht krijgt.

Mijn vraag blijft meeslepen in dit stuk; Waarom jaloezie, haat en
pijn? Mensen leven daarvan. Mensen hebben kennelijk dit nodig om zich op
te kunnen trekken. Mensen denken werkelijk dat de wereld hier om draait. Nu
is voor mij nog steeds de vraag: Waarom dit alles? En dan moet ik het zien
als een les. Doch, hoe vreemd het ook klinkt, ik kan het niet als een les zien.
Ik kan niet begrijpen dat mensen zich als dieren gedragen. Ik kan niet zien
dat mensen elkaar zaken misgunnen. Ook is het voor mij een vreemde zaak
dat, net ik, hierin verzeild ben geraakt en dat ik niet op die plaats ben beland
waar we verder kunnen gaan in de wereld met de vele dingen die nog gedaan
moeten worden. Mensen duiken alsmaar terug in een verleden en proberen
elkaar alsmaar de loef af te steken.

Ik weet dat ik op dit moment misschien te diep in mijn overpeinzingen
ga en dat ook jij de antwoorden niet zult weten. Mooier nog, er zijn geen
antwoorden want de wereld is zoals hij nu is en wij zijn diegenen die het zo
hebben gewild. Wij zijn diegenen die de wereld maken zoals het nu is en de
mensen zo behandelen zoals de mensen dat zelf willen. Nu zal dat even hard
aankomen want niemand op deze wereld wil met een massamoordenaar of
kinderverkrachter vergeleken worden, maar toch is het zo dat wij dit zelf willen!
Wij creëren het! In alles wat op onze weg komt, is een reden dat we het
mee moeten maken en zo wil ik eindigen zoals ik dit gedeelte van het boek
gestart ben en wel met de vraag; Waarom zijn mensen jaloers, verspreiden
haat en pijn?

Denk daar over na en dan gaan we zelf een antwoord vinden in de
volgende hoofdstukken.

(Hoofdstuk 79) 


NAAR MIJN VOLGENDE HOOFDSTUK

 

 

"Being human is helping each other"


 

Please enjoy this site, learn the way of never-ending health and for living a better life 
by finding your path in a World of Positive Energy.

A special thanks for all the people who support this site.

 

Facebook icon
Twitter icon
Linkendin icon
google icon


Due to the many visitors on this website, we are experiencing some delays in answering.
Your e-mail will be processed in the order it was received, 
but if you get no response to your e-mail within 2 days please write/submit again.