Banner world

 

 

   HOME 
    Books Web


   Books Printed 


   Health 


   Presentations


   Soul Drawings


   Video lectures 
   English


   Video lezingen 
   Dutch


   Positive Blog


   Curriculum writer


   Contact
   Side Index

Web design 
John Baselmans
 

Spatie

 

 
You can change this website in over 66 languages

 


Energieniale leven

"Het Energiniale leven"Hoofdstuk - 70 -


1-11 De energie in de kwantumleer


Is kwantumleer weer een mode gril of zijn er perspectieven

Kwantumleer is een weg die gekozen is door verschillende wetenschappers
die merkten dat het niet helemaal juist was, zoals tot op heden de
wetenschappers hun werk doen. Voorzichtig hebben ze alsmaar een zijspoor
gecreŽerd en zo zich langzaam maar zeker afgescheiden van deze achterhaalde
manier van wetenschap voeren. Zeker nog niet onafhankelijk maar ook nog
niet vrijstaand van alle manipulaties en indoctrinaties van de vele reguliere
wetenschappers die met hand en tand hun visie blijven verdedigen. Natuurlijk
is het zo omdat deze mensen zelf in dat complot zitten van een heersend
ziekelijk systeem met de nodige industrieŽn die alleen uit zijn op macht en
nog meer geld.

Kwantum heeft mogelijkheden en is een weg naar een goede richting.
Doch, kwantum zal nog niet de doorbraak geven die werkelijk nodig is in
de wetenschap en voor de mensheid. We hebben een wetenschap nodig die
voor alles openstaat en alles aanpakt wat uitkomt. Dat het veel omvatend is,
is duidelijk en dat het moeilijk te verwezenlijken is met de mensen zoals ze
momenteel zijn, is ook duidelijk. Want wat er nodig is, is dat de wetenschappers
samen gaan werken, samen aan zaken gaan werken waar zij naar toe
geleid worden en zaken gaan aanpakken waar macht, geld en ego niet meer
een hoofddoel is. Het hoofddoel zal moeten zijn; De mensheid in zijn totaliteit
door de verschillende werelden leiden en zo een weg zoeken die bewandeld
moet worden om tot een totaliteit te komen in ons menselijk bestaan.

In deze wetenschap mag macht, geld en ego geen rol meer spelen.
Ik begrijp ook dat het moeilijk is om dat met de huidige mensen te bereiken
en er zal nog veel bijgeschaafd moeten worden zodat we de mens zover gaan
krijgen dat er werkelijk collectief gewerkt gaat worden. Kwantum is een goede
stap in die richting want in de kwantumleer zullen zaken openbaar worden
gemaakt wat er werkelijk allemaal om ons heen gebeurt maar ook een tipje
zal gezien laten worden van wat leven werkelijk inhoudt.

Ik praat over een tipje want het zal een fractie zijn wat er uit zal komen.
Natuurlijk, omdat de huidige mens met zijn macht, geld en ego niet rijp is om
veel aan te kunnen wat zelfs collectief nog een hele klus zal zijn.


(Hoofdstuk 70) 


NAAR MIJN VOLGENDE HOOFDSTUK

 

 

"Being human is helping each other"


 

Please enjoy this site, learn the way of never-ending health and for living a better life 
by finding your path in a World of Positive Energy.

A special thanks for all the people who support this site.

 

Facebook icon
Twitter icon
Linkendin icon
google icon


Due to the many visitors on this website, we are experiencing some delays in answering.
Your e-mail will be processed in the order it was received, 
but if you get no response to your e-mail within 2 days please write/submit again.