Banner world

 

 

   HOME 
    Books Web


   Books Printed 


   Health 


   Presentations


   Soul Drawings


   Video lectures 
   English


   Video lezingen 
   Dutch


   Positive Blog


   Curriculum writer


   Contact
   Side Index

Web design 
John Baselmans
 

Spatie

 

 
You can change this website in over 66 languages

 


Energieniale leven

"Het Energiniale leven"Hoofdstuk - 69 -


1-11 De energie in de kwantumleer


Wat moeten we geloven van deze kwantumwetenschap

Eigenlijk is deze vraag niet duidelijk genoeg gesteld. Geloven doe je
in wat jij meent dat te gebruiken is of niet in jouw leven. De kwantumwetenschap
is een mengelmoes van zaken die niet onder te brengen is in de reguliere
wetenschappen. Dat wil zeggen, als het niet te plaatsen is of niet in een van
de vakjes gezet kan worden, dan schuiven we het maar in de kwantumhoek.
Het moet toch ergens geplaatst worden in de huidige maatschappij, niet
waar?

Geloven is altijd getrokken in een of andere godsdienst. Dat maakt
het zo moeilijk om te zeggen, ik geloof in dit of dat. Het is zo dat geloven veel
meer is dan een godsdienst en zo geloof ik in de wereld van energie. Dat is een
zwak geloof voor vele mensen want hoe kun je nu geloven in iets wat niet te
zien is en kennelijk aangehaald wordt door zweverige mensen. Daar word je
dan dus ook al snel ingeworpen, als je met deze theorieŽn gaat beginnen.
In geen van de geloven is er werkelijk iets te zien. Ik heb God nog
nooit persoonlijk ontmoet, ook Budha is me nog nooit onder ogen gekomen,
maar in de traditionele geloven hebben we daar verklaringen voor. Ze hebben
zelfs oplossingen daarvoor en er worden dan ook regelmatig afgevaardigden
van hen Ďgeziení op deze wereld. De engelen en allerlei meesters zijn dan ook
alsmaar in deze wereld opgedoken als het weer wat te stil werd en mensen
hun geloof wat loslieten.
Maar we gaan even terug in het geloven, wat we zouden kunnen
doen in een of andere wetenschap. Als er zeer gecompliceerde formules aan
te pas komen moet je van goede huize komen, wil je dat aan kunnen vechten
of zeggen, ik geloof dat niet. Twijfels worden er dagelijks uitgesproken over
berekeningen, want een berekening kan altijd op verschillende manieren
gedaan worden. Elke som van een berekening is de start voor een ander en
zo kan het al snel verschillende kanten op gaan. Maar we geloven het maar,
want wie zijn wij om dat aan te vechten?

Juist nu kunnen wij het aanvechten als je het niet gelooft. Want dan is
er een weg die jou zegt dat het niet klopt of dat het vanaf het begin tot het einde
op een foute basis is gebaseerd. En daar gaat merendeels van de wetenschap
de mist mee in namelijk: De basis die gebaseerd is op zeer oude stellingen en
of geloven.

Ook zo is in de kwantum vele theorieŽn die nog te veel van de oude
stellingen en oude theorieŽn uitgaan. Voelt dat niet goed aan dan is het ook
ongeloofwaardig, maar het is wetenschappelijk niet te weerleggen omdat je
niet de nodige cijfertjes hebt om daarmee de ouderwetse geleerden aan te
vechten. En dat maakt dat de kwantumleer nog te veel vastgeroest is in oude
wetten en regels maar ook oude gebruiken van de reguliere wetenschap.


(Hoofdstuk 69) 


NAAR MIJN VOLGENDE HOOFDSTUK

 

 

"Being human is helping each other"


 

Please enjoy this site, learn the way of never-ending health and for living a better life 
by finding your path in a World of Positive Energy.

A special thanks for all the people who support this site.

 

Facebook icon
Twitter icon
Linkendin icon
google icon


Due to the many visitors on this website, we are experiencing some delays in answering.
Your e-mail will be processed in the order it was received, 
but if you get no response to your e-mail within 2 days please write/submit again.