Banner world

 

 

   HOME 
    Books Web


   Books Printed 


   Health 


   Presentations


   Soul Drawings


   Video lectures 
   English


   Video lezingen 
   Dutch


   Positive Blog


   Curriculum writer


   Contact
   Side Index

Web design 
John Baselmans
 

Spatie

 

 
You can change this website in over 66 languages

 


Energieniale leven

"Het Energiniale leven"Hoofdstuk - 67 -


1-11 De energie in de kwantumleer


Is kwantum een nieuwe wetenschap

Jip, kwantum is een vrij nieuwe wetenschap. Nu zijn we werkelijk
blij want eindelijk is er weer een nieuw hokje geboren. Eigenlijk bestaat de
kwantumleer al geruime tijd en is het nu al aardig geaccepteerd. Maar zoals
ik het momenteel zie is kwantumleer een vuilnisbak waar we alles ingooien
wat nog niet te verklaren is! Het is een mengelmoes van alles en nog wat en
als het omzeild moet worden in de conventionele wetenschap dan gooien ze
het snel in de kwantumleer hoek. Je ziet daar ook meer de progressievere
wetenschappers die nog steeds het handje vasthouden van hun oude meesters
in de conventionele wetenschap. Ze hebben elkaar nodig (lees geld nodig) en
zo is de kwantumleer de rebel in het wetenschappelijk veld.

Er worden leuke ontdekkingen gedaan en ook niet alles verdwijnt nu
in de Ďscradderí. Maar, het is bij lange na nog niet de wetenschap die nodig is
om werkelijk grote stappen voorwaarts te zetten op deze wereld.

Er worden al revolutionaire theorieŽn openbaar gemaakt maar nog
veelal vanuit gegaan van ouderwetse en achterhaalde methoden en dan ook zo
bewezen. Alsmaar stuiten we op dat woord bewijzen en daar zal de wetenschap
eens vanaf moeten stappen. Ook in deze kwantumleer zit men nog te veel vast
aan deze oude methoden, puur omdat het grote geld nog steeds moet komen van
de ware onderdrukkers, de ware geldschieters en de vele industrieŽn. Bewijs
je niets en kom je niet met de nodige rapporten, dan zal de geldkraan sluiten
en dan kun je gaan vissen op een rots op een eiland in het natte water.

Zelf zie ik de kwantumleer dus niet als een werkelijke nieuwe wetenschap
maar meer een progressieve tak van de conventionele wetenschap. Het
zal zeker nog wel even duren eer dat er werkelijk een nieuwe wetenschap zal
opduiken. Eigenlijk is dat laatste niet helemaal waar omdat er in deze wereld
al een oerwetenschap bestaat die alleen zeer ver op de achtergrond is gezet,
omdat deze totaal anders te werk gaat dan de wetenschap die we nu kennen.
Deze oude oerwetenschap werd al gehanteerd door de eerste mens en is altijd
de leidraad geweest voor het menselijk bestaan. Deze wetenschap heeft niet
direct een taal nodig en is ook niet afhankelijk van bewijzen, daar alles wat deze
wetenschap naar buiten brengt al bewezen is. Deze wetenschap komt vanuit
de wereld van energie en daar zal op den duur weer vele zaken van afgeleid
worden. De kwantumleer werkt al wat met energieŽn en hun gedragingen, al
is het nog wel op de oude voet bewerkt en verwerkt.

Zo kun je stellen dat de huidige kwantumleer de voorloper zal zijn
van een nieuwe absolute wetenschap. De wetenschap van de energieleer.


(Hoofdstuk 67) 


NAAR MIJN VOLGENDE HOOFDSTUK

 

 

"Being human is helping each other"


 

Please enjoy this site, learn the way of never-ending health and for living a better life 
by finding your path in a World of Positive Energy.

A special thanks for all the people who support this site.

 

Facebook icon
Twitter icon
Linkendin icon
google icon


Due to the many visitors on this website, we are experiencing some delays in answering.
Your e-mail will be processed in the order it was received, 
but if you get no response to your e-mail within 2 days please write/submit again.