Banner world

 

 

   HOME 
    Books Web


   Books Printed 


   Health 


   Presentations


   Soul Drawings


   Video lectures 
   English


   Video lezingen 
   Dutch


   Positive Blog


   Curriculum writer


   Contact
   Side Index

Web design 
John Baselmans
 

Spatie

 

 
You can change this website in over 66 languages

 


Energieniale leven

"Het Energiniale leven"Hoofdstuk - 64 -


1-10 Wetenschap


Wat doet nu werkelijk de wetenschap voor ons

De reguliere wetenschap doet nu niets anders dan zaken zo complex
maken dat ze zelf niet meer weten waarmee ze bezig zijn. Het geheel is zoek
en het totale overzicht is er al lang niet meer. Vele experimenten zijn zo geminimaliseerd
dat men niet meer weet wat ze nu uiteindelijk aan het meten zijn.
Vele wetenschappelijke projecten zijn ook zo kunstmatig duur gehouden dat
het nog onmogelijk is buiten de machtige kanalen om, te werken. Universiteiten
zijn allemaal in de tang van een of andere regering. Ze hebben te doen
wat deze machtige van hen verlangen. Als je niet aan kunt tonen dat er meer
macht mee verkregen kan worden, zal het experiment verdwijnen.
Dan hebben we de gegevens en de Ďtera bitesí aan getallen en dan zal
daarmee gewerkt moeten worden. Het wordt allemaal zo beperkt gehouden
dat werkelijk niemand weet waar ze werkelijk mee bezig zijn. Uiteindelijk zijn
het enkele heren die de puzzel in elkaar zetten en ze weten wat deze nieuwe
wetenschap hen weer op kan leveren.

Het experimenteren op mens en dier maar ook op planten, is een der
zeer zwaar negatief wegende energie die alsmaar vrijkomt. Het spelen met
de wetten van de natuur zal en is al meerdere malen niet ongestraft gebleven.
Mensen die manipuleren en bezig zijn in laboratoria worden zelf na verloop
van tijd geconfronteerd met vreemde ziekten of vreemde energieŽn. Spelen
met de wetten van het Universum is alleen maar vragen om moeilijkheden.
Je ziet dat wanneer een bacterie of een virus losgelaten wordt op een
groep mensen of dieren en dan zie je meteen dat er ingegrepen wordt van hogere
hand. Dat moet je dat niet op een kinderlijke manier zien, zoals; als jij stout
bent word je gestraft! Nee, het gaat niet op die manier omdat dat geheel een
menselijke gedachte is.

Als je in een energieveld wat gaat veranderen, zal dat veld reageren en
er alles aan doen om die manipulatie weer een geheel te laten zijn met waar die
energie voor staat en werkt. Je moet het zien als een geheel, als bijvoorbeeld
je lichaam. Je bezeert je en er is een wondje, het lichaam zal zichzelf gaan
herstellen en weer voor zorgen dat het compleet is. Het is een wet in de wereld
van de energie dat alles volgens een soort protocol gaat, alles gaat zoals het
bepaald is en nodig is voor het grote geheel; het Universum.

Wetenschappers weten het lot nog wel eens te tarten en zijn alsmaar
tegen of net over de grens bezig. Kijk naar kunstmatige manipulatie, het
manipuleren van planten, fruit en andere etenswaren. Zelfs het klonen van
mens en dier. Allemaal zaken die wel aardig over de streep gaan en zo ook
alsmaar zeer vreemde problemen met zich meebrengen. Als twee personen
geen kinderen kunnen krijgen is dat een regel die gesteld is bij deze mensen.
Ga je dan toch deze regel doorbreken, schieten deze mensen alleen nog verder
bergafwaarts en komen er onoverkomelijke problemen op hun pad. Hetzelfde
met het klonen van mens en dier. Men creŽert daardoor die wezens die niet
nodig zijn in deze tijd en voldoen daardoor niet aan de omstandigheden die
nu gelden. Steeds stuit de wetenschap op vreemde zaken, puur omdat ze zich
begeven in een wereld waar ze geen weg weten, laat staan begrijpen.

Momenteel is de doodlopende wetenschap met hun geleerden, die hun
wetenschap nog steeds koppelen aan geloof en zeer verouderde zienswijze,
werkelijk op een dood punt aan het belanden. De gehele wetenschap zal in
zijn geheel schoongeveegd moeten worden en via andere zienswijze opnieuw
starten aan hun Ďschap der wetení.


(Hoofdstuk 64) 


NAAR MIJN VOLGENDE HOOFDSTUK

 

 

"Being human is helping each other"


 

Please enjoy this site, learn the way of never-ending health and for living a better life 
by finding your path in a World of Positive Energy.

A special thanks for all the people who support this site.

 

Facebook icon
Twitter icon
Linkendin icon
google icon


Due to the many visitors on this website, we are experiencing some delays in answering.
Your e-mail will be processed in the order it was received, 
but if you get no response to your e-mail within 2 days please write/submit again.