Banner world

 

 

   HOME 
    Books Web


   Books Printed 


   Health 


   Presentations


   Soul Drawings


   Video lectures 
   English


   Video lezingen 
   Dutch


   Positive Blog


   Curriculum writer


   Contact
   Side Index

Web design 
John Baselmans
 

Spatie

 

 
You can change this website in over 66 languages

 


Energieniale leven

"Het Energiniale leven"Hoofdstuk - 62 -


1-10 Wetenschap


Wat zit achter al de wetenschap

Een van de grootste onderdrukkers van de wetenschap is wel het
geloof. Vele geloven en kerken hebben oud materiaal vernietigd en alles aan
gedaan om hun geloof te beschermen. Was er iets dat tegen hen gebruikt
kon worden, werd dat meteen stopgezet en verdween en verdwijnt nog! Het
is nog steeds gaande dat er belangrijke interessante zaken achtergehouden
worden door de vele geloven en de daaraan hangende sekten. In vele landen
zijn belangrijke culturen en informaties vernietigd, want nog steeds zou dat
elk geloof van zijn wankelende sokkel kunnen stoten. Met soms criminele
gedragingen worden mensen zelfs vermoord die te veel weten tegen het ene
of ander geloof. Het geloof wat een zeer wankele basis heeft.
Wetenschap is werkelijk niet het goede woord, al zal het zeker in het
begin wel de bedoeling geweest zijn om alles wat mensen weten daar onder te
brengen en te verzamelen om gezamenlijk verder te komen. Al snel is gebleken
dat verschillende wetenschappen te gebruiken zijn voor macht en zo hebben
zowel de toenmalige als de huidige heersers alsmaar de wetenschap uitgebuit
voor hun macht en overheersingen.

Grote heersers waren alsmaar bezig om bepaalde wetenschappers uit
te buiten. Was het niet voor een raketje dan wel voor een atoombom en nu is
het verschoven naar de farmaceutische wereld, die blijven spelen met ziekten
en virussen. Een mooie manier om gehele volkeren op een zgn. natuurlijke
manier uit te roeien. Kijk naar aids, kanker, diabeet en de vele virussen die
alsmaar opduiken. Vele gecreŽerd in laboratoria rond de wereld en zo bestoken
verschillende machten elkaar.

De moderne wetenschap is niet meer om de mens te dienen maar om
de mens uit te roeien. Vele bewijzen zijn daarvan al naar buiten gekomen en
tot op heden blijven wetenschappers alsmaar in dienst van diegene met het
grote geld en die zo macht wil hebben.

Al zeer snel is dus de wetenschap gebruikt gaan worden om macht te
verwerven. Dat is momenteel nog steeds de grote drijfveer achter de gehele
wetenschap. Let maar eens op een wetenschap of een ontdekking die alleen
maar zal aantonen hoe mis het is met de huidige maatschappij. Dat zal zeer snel
weer verdwijnen. Vele zeer interessante dingen die ontdekt zijn in het verleden
en die bij zouden kunnen dragen aan de totale mensheid worden vernietigd.
Een klein vraagje: Denk je nog werkelijk dat mensen honger moeten lijden?
Dat ziekten die niet genezen kunnen worden? Dat oorlogen nuttig zijn?
Zo is de wetenschap een speelbal van enkele zeer machtige mogendheden.


(Hoofdstuk 62) 


NAAR MIJN VOLGENDE HOOFDSTUK

 

 

"Being human is helping each other"


 

Please enjoy this site, learn the way of never-ending health and for living a better life 
by finding your path in a World of Positive Energy.

A special thanks for all the people who support this site.

 

Facebook icon
Twitter icon
Linkendin icon
google icon


Due to the many visitors on this website, we are experiencing some delays in answering.
Your e-mail will be processed in the order it was received, 
but if you get no response to your e-mail within 2 days please write/submit again.