Banner world

 

 

   HOME 
    Books Web


   Books Printed 


   Health 


   Presentations


   Soul Drawings


   Video lectures 
   English


   Video lezingen 
   Dutch


   Positive Blog


   Curriculum writer


   Contact
   Side Index

Web design 
John Baselmans
 

Spatie

 

 
You can change this website in over 66 languages

 


Energieniale leven

"Het Energiniale leven"Hoofdstuk - 61 -


1-10 Wetenschap


Hoe is de wetenschap ontstaan

Wetenschap is ontstaan door mensen die iets meer geleerd hebben
dan de doorsnee mens. Het zijn doorgaans mensen die direct of indirect gefascineerd
zijn geworden door bepaalde verschijnselen die in het begin op hun 
levenspad zijn gekomen. De sterren, de dieren en alles wat onverklaarbaar is
zal en moet verklaard worden door mensen. Het is grasduinen in een wereld
die nog zo ver verscholen ligt en waar elke keer maar een fractie van prijsgegeven
wordt.

We praten al over duizenden jaren dat mensen gingen verklaren hoe
bepaalde dingen zouden kunnen zijn. De aarde is plat want we konden maar
to zover kijken. Later toen we een sprongetje konden maken in de lucht, zagen
we dat hij rond was. De aarde was het middelpunt van het heelal. Later bleek
dat we een puntje zijn in een machtig systeem. En zo hebben wetenschappers
altijd lopen gissen wat en hoe iets is. Ze hebben het de laatste duizenden
jaren elkaar goed moeilijk gemaakt en steeds meer kwamen er regeltjes waar
aan voldaan moesten worden. Bepaalde technieken werden vastgesteld om
bepaalde zaken te registreren en zo is in de wereld van de wetenschap werkelijk
een zooitje geworden waar de ene groep de andere dwarszit. Vele bewijzen
werden niet aangenomen omdat er weer een andere regel was. Zo is wetenschap
niet meer dan een tak waar mensen menen meer te weten, en is het beland in
een tak van de politiek en zo ook de maatschappij in het systeem. Verslonden,
bepaald en betaald door machtigen die met geld en onderdrukking zaken weten
te bespelen. Nog steeds raken er zeer interessante informaties verloren omdat
er niet dieper op bepaalde zaken ingegaan mogen worden. Te revolutionair
noemen we dat in een mooi woord, maar het komt er op neer dat het wel eens
het systeem in gevaar zou kunnen brengen.

De wetenschap heeft duidelijk steeds zijn grenzen verlegd en is niet
meer werkelijk in dienst van het weten en van het leren. In de vele jaren is
duidelijk geworden dat de wetenschap alsmaar mis zat in zijn weten. Al vele
honderden jaren moeten beweringen omgezet worden in een andere vorm of
moeten zelfs grote revolutionaire uitspraken van die tijd in zijn geheel ontkend
en afgeschreven worden. De wetenschap zit zichzelf aardig in de weg. In plaats
dat er samengewerkt wordt aan een algemene leer om verder te komen in het
leven, lijkt het wel een leer van kwade jongetjes en meisjes die spelletjes aan
het spelen zijn om te laten zien hoe slim ze zijn. Elkaars theorieŽn stelen, of
zelfs tot doden gaan, om zo een theorie op je naam te krijgen. Een theorie die
veelal na enkele tientallenjaren weer achterhaald wordt.

Zo heeft de wetenschap in zijn totaliteit, niet veel bijgedragen aan het
geheel van een menselijk leven. O jee, wat schrijf ik nu. En al die techniek,
raketjes, telescopen en natuurwetenschappen dan waar we nu de vruchten van
plukken? Denk je dat dit de vruchten zijn? Ik laat je later zien wat de wetenschap
werkelijk doet met ons.

Weten-schap, we weten veel maar we doen er weinig mee.


(Hoofdstuk 61) 


NAAR MIJN VOLGENDE HOOFDSTUK

 

 

"Being human is helping each other"


 

Please enjoy this site, learn the way of never-ending health and for living a better life 
by finding your path in a World of Positive Energy.

A special thanks for all the people who support this site.

 

Facebook icon
Twitter icon
Linkendin icon
google icon


Due to the many visitors on this website, we are experiencing some delays in answering.
Your e-mail will be processed in the order it was received, 
but if you get no response to your e-mail within 2 days please write/submit again.