Banner world

 

 

   HOME 
    Books Web


   Books Printed 


   Health 


   Presentations


   Soul Drawings


   Video lectures 
   English


   Video lezingen 
   Dutch


   Positive Blog


   Curriculum writer


   Contact
   Side Index

Web design 
John Baselmans
 

Spatie

 

 
You can change this website in over 66 languages

 


Energieniale leven

"Het Energiniale leven"Hoofdstuk - 57 -


1-9 Symbolen en hun meesters


De dominantie van de meesters gekoppeld aan een symbool

Komen we dus op het volgende gedeelte, wat het symbool koppelt
aan een of andere meester, sekte, goeroe, kerk, merk of heerser. We hadden
over het hakenkruis wat werkelijk dominant nog steeds aanwezig is.

Maar vergeet niet het kruis in de rooms-katholieke kerk. Een kruis wat vele
doden heeft teweeg gebracht en waar mensen nu nog voor sterven. Mensen
knielend voor een symbool, in de hoop dat hun zonden vergeven worden!
Mensen die alles doen om die sterren te halen in het leger, maar dan niet te
spreken over de vele strepen, punten en andere tekens, waar mensen moorden
voor plegen en elkaars leven onmogelijk maken.

Vele symbolen hebben in het dagelijks leven op vele personen een
duidelijke impact. De jongeren die zweren bij een of ander kledingmerk
maar ook de letter M als het om eten gaat. De personen in de maatschappij
die vreemde fratsen uithalen als ze maar kunnen klimmen op die ladder. En
de oudjes die zo nodig de dure sieraden, kleding of tasje moeten hebben van
bekende ontwerpers! Allemaal onder invloed van een of ander symbool. We
mogen het geen verslaving noemen, maar toch is het een van de grootste
verslaving van de huidige mensheid.

De mensen blijken deze onderdrukking nodig te hebben en in de
voorbijgaande jaren zijn er vele regels versoepeld die niet goed gelopen zijn
en waar mensen zich meer als dieren gingen gedragen. Steeds meer zie je
dat de mens de vrijheden niet aankan en zo ook niet de daarbij vrijkomende
energieën. Ondertussen hebben de symbolen steeds meer macht verworven en
zijn werkelijk geheel hun doel voorbij geschoten. Puur, omdat mensen macht
gingen koppelen aan een symbool.

Macht is momenteel nummer één achter een symbool. Macht is wat
elk symbool zijn eigen karakter geeft en waar vele mensen werkelijk niet weten
wat mee te doen. Wordt de macht te groot, zoals bij een hakenkruis, dan
verbieden we het en proberen we het uit te sluiten. Dan meent deze macht de
werkelijke macht tegen te gaan, wat dan juist een averechtse werking heeft.
Symbolen zijn uiting van de macht en de kracht die mensen er zelf
aan verbinden.


(Hoofdstuk 57) 


NAAR MIJN VOLGENDE HOOFDSTUK

 

 

"Being human is helping each other"


 

Please enjoy this site, learn the way of never-ending health and for living a better life 
by finding your path in a World of Positive Energy.

A special thanks for all the people who support this site.

 

Facebook icon
Twitter icon
Linkendin icon
google icon


Due to the many visitors on this website, we are experiencing some delays in answering.
Your e-mail will be processed in the order it was received, 
but if you get no response to your e-mail within 2 days please write/submit again.