Banner world

 

 

   HOME 
    Books Web


   Books Printed 


   Health 


   Presentations


   Soul Drawings


   Video lectures 
   English


   Video lezingen 
   Dutch


   Positive Blog


   Curriculum writer


   Contact
   Side Index

Web design 
John Baselmans
 

Spatie

 

 
You can change this website in over 66 languages

 


Energieniale leven

"Het Energiniale leven"Hoofdstuk - 56 -


1-9 Symbolen en hun meesters


Wat doen we met een symbool

Eigenlijk heb ik in het afgelopen stuk uitvoerig behandeld wat een
symbool doet en wat wij ermee doen. Toch kan ik het misschien beter nog
wat verder toelichten. Het symbool waar jij je naar toe aangetrokken voelt, is
een persoonlijke aantrekkingskracht, het is een teken wat jou iets zegt, nu in
jouw leven. Dat komt door wat je al meegemaakt hebt of in de toekomst gaat
leren. Dat teken, het symbool, is jouw houvast in slechtere tijden. Als je het
symbool ziet weet je dat je veilig bent, maar je weet ook dat het bovennatuurlijke
krachten zijn die je dan helpen. Bovennatuurlijk is er niet en het zijn je
eigen krachten. Alle krachten zijn natuurlijk en komen van een en dezelfde
energiebron. Hoe kan het dan bovennatuurlijk zijn? Zo, we schrappen dat
woord in onze talenkennis, want dat is werkelijk een woord wat nergens op
slaat.

Maar terug naar ons symbool. Het geeft aan wat we moeten nemen als
het om eten gaat. Symbool kunnen we voor vallen, omdat het de mode is en
dat we dat kledingstuk graag willen dragen om anderen te laten zien wat we
niet allemaal kunnen betalen. Het symbool kan ook zijn dat wat we aanbidden,
want we menen dat het werkelijk ons zal gaan helpen. Het symbool kan ook
aangeven hoe hoog je op de maatschappelijke ladder staat. En zo heeft het
symbool werkelijk veel dingen te doen in ons leven. Toch staat het symbool
in alle gevallen voor het volgende. Een symbool is er om te onderdrukken, te
showen en mensen als slaven te behandelen. Wat ik al eerder aangaf, namelijk dat
het symbool werkelijk zijn bedoeling is gaan verliezen. Machtige meesters,
gelovigen en heersers hebben werkelijk misbruik gemaakt van de vele symbolen.
Ook de huidige maatschappij doet niets anders dan alsmaar symbolen
de wereld insturen die ons moeten gaan opvallen om zo ook dat product te
kopen. Symbolen zijn ook nog tegenwoordig beschermd en er zijn vele zaken
die menen dat zij een alleenrecht hebben op bepaalde symbolen. Vandaar dat
heel de kracht van een symbool verloren is gegaan en is er niet veel meer over
van het oorspronkelijke waar een symbool voor staat, namelijk, de connectie
naar onze oerwereld. Zoals ik al eerder aanhaalde, de symbolen van mijn hand,
mijn beelden, proberen deze kracht weer terug te brengen, maar dat is waar ik
achter mijn symbolen zet. Puur mijn kracht, mijn zienswijze en mijn manier
van leven.

Wat anderen doen is duidelijk, ze maken geld van deze symbolen,
maar weten ook zo via een kerk of maatschappij mensen te onderdrukken en
hen als slaven te behandelen. De mening, de kracht van elk symbool is zo
verloren gegaan en is het nu niets meer dan een teken van manipulatie.


(Hoofdstuk 56) 


NAAR MIJN VOLGENDE HOOFDSTUK

 

 

"Being human is helping each other"


 

Please enjoy this site, learn the way of never-ending health and for living a better life 
by finding your path in a World of Positive Energy.

A special thanks for all the people who support this site.

 

Facebook icon
Twitter icon
Linkendin icon
google icon


Due to the many visitors on this website, we are experiencing some delays in answering.
Your e-mail will be processed in the order it was received, 
but if you get no response to your e-mail within 2 days please write/submit again.