Banner world

 

 

   HOME 
    Books Web


   Books Printed 


   Health 


   Presentations


   Soul Drawings


   Video lectures 
   English


   Video lezingen 
   Dutch


   Positive Blog


   Curriculum writer


   Contact
   Side Index

Web design 
John Baselmans
 

Spatie

 

 
You can change this website in over 66 languages

 


Energieniale leven

"Het Energiniale leven"Hoofdstuk - 55 -


1-9 Symbolen en hun meesters


De betekenissen van de symbolen

Elk symbool heeft een betekenis, dat is ons zo ingeprent. Ik schreef in
het vorige stukje dat ook ik vele symbolen heb getekend en dat ik ze allemaal
een doel heb gegeven: ‘Breng de mens dichter tot de wereld van energie’.
Dat is niet werkelijk het doel van de symbolen in de huidige wereld. Het ene
symbool geeft aan op welke trede je staat van de maatschappij. Een ander
symbool geeft aan hoe belangrijk je bent. Weer een ander symbool geeft aan
wat je eet of drinkt! We zijn werkelijk vergeven van symbolen en ze hebben
hun totale betekenis en nut verloren. Zelfs in de kerk moeten we diverse symbolen
aanbidden! Ja mooi, iets aanbidden wat werkelijk nergens voor staat
dan alleen onderdrukking.

Hebben we ook de symbolen die verboden zijn door het gebruik ervan
in het verleden. Een van de bekendste is wel het hakenkruis. Dat symbool
heeft werkelijk veel achter zich staan en vreemd is het wel, dat het symbool
zelf werkelijk niets gedaan heeft! Weer zijn het mensen die het een betekenis
of een gevoel hebben gegeven. Ik wil even doorgaan op deze, hoe moeilijk en
misschien niet begrijpelijke, beredenering van mij. Waarom is het hakenkruis
zo negatief geladen? Puur, omdat vele mensen vermoord zijn door personen
die onder Hitler regeerden in die tijd. Dat kruis was zijn kracht en zijn teken,
wat Hitler nam uit bestaande tekens. Het hakenkruis heeft zoveel pijn gegeven
bij de mens, maar de mens vergeet dat, niet dat kruis hen iets heeft aangedaan
maar de personen daarachter! Heel rottig gezegd is mijn vraag: Waarom weren
de mensen de Duitsers dan niet? Ze schuilen zich achter een teken en proberen
zo de werkelijkheid te overschaduwen en ze vergeten de werkelijke oorzaak tot
deze acties. Ik weet dat ik nu gezien word als het opzetten van haat tegen een
groep mensen. Maar ik hoop dat u even verder leest. Door het afkeuren van
een symbool zoals het hakenkruis, is dus voor de mens alles afgedaan. Door
het te verbieden, is de aandacht nog meer gevestigd op dit symbool en is de
negatieve energie blijven hangen. Verder is het zo, dat het de mensen waren
die, die acties deden en het symbool niet gekozen heeft om daar deel van uit
te maken. Mensen waren diegenen die anderen uitmoordden en mensen waren
die, die anderen vernederden en behandelden als dieren.

Nu wil ik daar op verder gaan: Wat hebben de mensen nu werkelijk
geleerd van wat er toentertijd is gebeurd? NIETS! Want de oorlogen blijven
doorgaan. Amerika blijft zijn eigen volk en dat van andere landen uitmoorden
en vele landen staan als vijanden tegenover elkaar. Ook dat vele geloven die
namens een of andere God moorden, zijn nog steeds gaande op deze aarde en
zo heeft het hakenkruis zijn kracht niet verloren in de negatieve sferen. Als
ik nu hier in dit boek een hakenkruis zou plaatsen, werd het uit de roulatie
genomen, puur om een symbool wat mensen nog steeds niet begrijpen en niet
weten waar het werkelijk voor staat. Hypocriet, verbannen uit een systeem,
maar hetzelfde systeem wat toch doorgaat met de vele moordpartijen, die
overigens omvangrijker zijn dan in de tijd van Hitler! Datzelfde systeem dat
nu weer bepaalt wat mag en niet mag.

Ik ben nog niet helemaal klaar met dit onderwerp, want ik weet dat je
me wilt zeggen dat achter dat kruis vele emotionele herinneringen liggen voor
diegenen die de oorlog hebben meegemaakt. Mooi, geweldig, maar wie heeft
die emoties gecreëerd? Wie was het, die mensen opzette tegen elkaar? Wie
was het, die de moorden toeliet en niet ingreep? Dat er een groepje mensen is,
dat slechte herinneringen aan over gehouden heeft, kan ik me voorstellen.

Alleen, die mensen die ik ken en gesproken heb, praten gewoon over het hakenkruis
en weten doorgaans ook wie de werkelijke moordenaars zijn! Dan
heb ik een tegenvraag: Waarom worden de symbolen rond en om de Vietnam
oorlog en de huidige Iran oorlog niet verboden? Ook miljoenen mensen hebben
daar een slechte herinnering aan.

Mensen, laten we echt hopen dat er één oog van je geopend is en dat
je tweede oog zal volgen. Er is veel gaande achter de wereld van symbolen
en vele mensen geven aan bepaalde symbolen vele krachten mee, maar de
kracht die achter elk symbool zit is die kracht van die persoon, die het dat
symbool geeft! Geen één symbool op deze wereld heeft een kracht, maar jij
bent het die het toelaat dat een symbool jou kan beïnvloeden. Alle kracht is
jouw eigen energie en niet een teken op papier, beeldhouwwerk of op een
levensgroot billboard! Zelfs het hakenkruis heeft geen macht, maar het is het
systeem wat deze macht daaraan blijft geven, als afleiding voor alle moorden
die zij op hun geweten hebben!


(Hoofdstuk 55) 


NAAR MIJN VOLGENDE HOOFDSTUK

 

 

"Being human is helping each other"


 

Please enjoy this site, learn the way of never-ending health and for living a better life 
by finding your path in a World of Positive Energy.

A special thanks for all the people who support this site.

 

Facebook icon
Twitter icon
Linkendin icon
google icon


Due to the many visitors on this website, we are experiencing some delays in answering.
Your e-mail will be processed in the order it was received, 
but if you get no response to your e-mail within 2 days please write/submit again.