Banner world

 

 

   HOME 
    Books Web


   Books Printed 


   Health 


   Presentations


   Soul Drawings


   Video lectures 
   English


   Video lezingen 
   Dutch


   Positive Blog


   Curriculum writer


   Contact
   Side Index

Web design 
John Baselmans
 

Spatie

 

 
You can change this website in over 66 languages

 


Energieniale leven

"Het Energiniale leven"Hoofdstuk - 5 -


1-1 De geschiedenis


Wie bepaalt in deze wereld de geschiedenis

Alles wat tot op heden geschreven, getekend of gebouwd is, is gemaakt
door mensen. Mensen die allen boven aan de top zaten en de mogelijkheid
hadden zowel financieel als qua macht, een of ander gebouw neer te zetten.
Maar het was altijd maar een top van de bevolking wat terug te vinden is in

het verleden. Wat weten we werkelijk van Jan met de Pet? Niets toch? Niet
belangrijk! Kijk, en daardoor is de hele geschiedschrijving de mist ingegaan.
Alleen de heersers en de groten van die tijd, alle weelde die er was, oorlogen
en verdriet, dat is alles wat we nu vinden en lezen. Er zijn weinig stukken
naar boven gekomen van de gewone mens. Begrijpelijk, want die werden dom
gehouden en konden noch lezen noch schrijven. Maar waren dan die mensen
wel werkelijk dom? Alles wat er in onze boeken staat gaat over de machtige,
grote en dominerende mensen.

Kijk nu even in de hedendaagse geschiedenis. Wie worden aangehaald?
Een schreeuwende Bush met zijn oorlogen en een Hitler, Stalin, Mao die nu
nog doorleven in vele boeken. Waren zij de werkelijke mensen van die en deze
tijd? Zo kun je duidelijk stellen dat grotendeels van de geschiedenis bepaald is
door machtige heersers en mensen die zich niet op een goede manier wisten te
manifesteren in die tijd. Dat maakt geschiedenis zeer onbetrouwbaar en zeer
zeker zwaar politiek getint.

Tot de dag van vandaag zijn de ware geschiedschrijvers de meest
grote egotrippers en heersers van deze tijd. Het zijn die mensen die vooraan
staan en ook voor zorgen dat ze overal in voorkomen. Mensen die menen dat
zij de wereld zijn en dat maakt de geschiedenis, tot op heden, maar een dood
geheel dat gebaseerd is op een paar blaaskalken. Mensen die niet werkelijk
veel hebben betekend voor de wereld maar door hun dominantie er wel voor
zorgen dat ze op vele plaatsen in de boeken voorkomen. Vandaar dat ik ook
stel dat het hele archeologisch en historische gebeuren puur zijn gebaseerd op
die leeghoofden van vroeger en nu. Dat daar dan nog een wetenschap aan is
gebonden is ook weer een geldkwestie en zo blijft het cirkeltje rond. Geld en
dominantie zijn de pijlers van de historie en zo zijn zij die de geschiedenis
maken, denken ze.

Ja denken, want er is wel duidelijk een tweede geschiedenis op deze
aarde. Deze is niet dominant en heel veel mensen weten ‘nog’ niet het bestaan
ervan. Maar goed ook, anders zouden de huidige geschiedschrijvers er alles

aan doen om ook dit de kop in te drukken. Ook zouden ze het dan onder valse
voorwendsels de kop in willen drukken net zoals vroeger de heksen en de
ketterij ingedamd moesten worden. Ja, er is een geschiedenis op deze aarde
die verscholen is in elk mens. Een geschiedenis van de dag dat de eerste mens
ontwaakte en waar wij allen over die informatie beschikken. Een geschiedenis
waar elke mens energie uit kan putten.

Is het niet je opgevallen dat situaties zich herhalen, ‘déjà vu’ noemen
ze dat. Is het je niet opgevallen dat je in situaties komt die er al eerder geweest
zijn, volgens jou? Maar zijn er ook geen momenten, tot dusver, waar er vreemde
stukken naar boven komen van een leven die totaal niet te plaatsen is in deze
tijd? Is het je niet opgevallen dat wanneer je bij een historisch voorwerp of
plaats bent, dat je een ‘ander gevoel’ hebt?

Zo kan ik nog vele vragen aan je stellen en kan ik je verzekeren dat
je meer weet van de werkelijke geschiedenis van ons mens dan dat je denkt.
Bij het verder lezen in dit boek gaan de antwoorden stuk voor stuk komen en
je zult zien hoe we werkelijk in elkaar zitten. De manier zoals de geschiedenis
wordt geschreven tot op heden zal gaan verdwijnen en na een tijd gaan
de mensen deze oude geschiedenisboeken lezen als een roman en niet als een
wetenswaardigheid. We gaan erom lachen dat wij, zo blindgestuurde mensen,
hierin getrapt zijn en ook nog geloofd hebben en dat van een handjevol dominante
figuren. Dit is nu al gaande met de Bijbel, Koran en andere geschriften
die steeds meer hun geloofwaardigheid verliezen en zo ook onze geschiedenis
die zeker een totaal ander wending heeft dan wat nu gesteld wordt.

(Hoofdstuk 5) 


NAAR MIJN VOLGENDE HOOFDSTUK

 

 

"Being human is helping each other"


 

Please enjoy this site, learn the way of never-ending health and for living a better life 
by finding your path in a World of Positive Energy.

A special thanks for all the people who support this site.

 

Facebook icon
Twitter icon
Linkendin icon
google icon


Due to the many visitors on this website, we are experiencing some delays in answering.
Your e-mail will be processed in the order it was received, 
but if you get no response to your e-mail within 2 days please write/submit again.