Banner world

 

 

   HOME 
    Books Web


   Books Printed 


   Health 


   Presentations


   Soul Drawings


   Video lectures 
   English


   Video lezingen 
   Dutch


   Positive Blog


   Curriculum writer


   Contact
   Side Index

Web design 
John Baselmans
 

Spatie

 

 
You can change this website in over 66 languages

 


Energieniale leven

"Het Energiniale leven"Hoofdstuk - 45 -


1-7 Het geloof


Heksen en demons

Heksen, demons en satans zijn de meest gebruikte woorden in de diverse
geloven. Als plaats hebben we dan nog een brandende hel en dan is het
plaatje helemaal compleet. Het lijkt wel de tegenhanger van een Walt Disney
film waar alles koek en ei is! In het verleden zijn veel mensen gedood, puur
omdat ze er een andere gedachtegang op nahielden dan wat toegestaan was.
Snel was je dan een heks of een of ander ongelovig figuur. Ik heb het zelf
eens meegemaakt in een ander leven en was toen niet afgeweken van mijn
manier van leven. Ook nu in dit leven, zal ik blijven doorgaan om de waarheid
achter vele dingen te verkondigen en zelfs in deze tijd valt het bij vele mensen
zwaar op de maag. Natuurlijk, want velen hebben een andere zienswijze van
het leven dan dat ik het beschrijf. Natuurlijk zien velen het anders omdat ze
werkelijk gehersenspoeld zijn om mee te gaan in de wensen van een kerk en
het systeem.

Jammer genoeg voor hen, zal ik blijven signaleren en zal ik me blijven
inzetten om zo toch de mensheid die kans te bieden waar ze recht op heeft.
Ik heb nu een geluk, ik zal niet op een brandstapel belanden of zoals het mij
eerder vergaan is, vermoord worden omdat ik een buitenstaander was. Toch is
er nog steeds een hetze tegen mensen die meer weten dan dat de maatschappij
en kerk toelaten. Wat mij opvalt is, dat ze dan proberen je in een isolement
te zetten. Maar ook zijn er bij, die proberen jou voor gek te verklaren of niet
goed bij je hoofd. Natuurlijk, want wat denkt zon persoon nu even meer te
weten dan een heel systeem? Zo heeft de kerk een oplossing gevonden om
deze mensen als heidenen te bestempelen of als satans. Wat is niet mooier
wanneer je, in een boek, zo het kwaad in hun ogen kan verwoorden. God is
goed, Satan is slecht. Zie je het al voor je? God of Allah in het wit met grijze
haren tegen een duivel die zwart is en zo het kwade uitstraalt dat je er bang
van wordt. Net zo bang als die personen die een vreemd gevoel hebben als ze
in mijn buurt zijn. Nu heb ik een brandende vraag: Wie is nu de werkelijke
God en de werkelijke Satan? Want geen van de heilige geschriften zijn daar
duidelijk over. Als je de geschriften leest en zo ook een Bijbel of Koran, dan
denk je soms dat je werkelijk het persoonlijke dagboek van meneertje God en
Satan in je handen hebt! Wat een ophitserij, wat een bloed en wat een verkwiste
energie. En zo zou ik graag eens willen weten waarom het ene geloof beter is
dan de het andere.

Toch past het allemaal in de huidige maatschappij en wat deze wil
bereiken. We leven nu eenmaal in een wereld van controversen en alles heeft
een ja of een nee, maar ook wit of zwart en zo zijn we daardoor al midden in
een wereld die gespleten is. Goede mensen, kwade mensen en zo is alles in
hokjes, vakjes of in hoeken gezet. Er bestaat momenteel in de ogen van veel
mensen geen wezen wat gewoon niet goed of niet slecht is. Het is allemaal in
een uiterste gezet, je bent het een of het ander. Dat maakt de huidige wereld
werkelijk dualistisch en dat wordt nog eens door een geloof extra aangewakkerd.
Het geloof wat alsmaar predikt wat goed en fout is. Daardoor zijn we al
snel geneigd om mensen in een vakje te plaatsen. Net zon vakje waar ik in
geplaatst ben en voor die mensen, die daarmee werken werkelijk een geruststelling
is. We gaan in de wereld van energie merken, dat deze dualistische
wereld niet bestaat of althans duidelijk terrein gaat verliezen zodra je merkt
dat niets in vakjes onderverdeeld kan worden.

Alles geschreven door mensen en uitgebracht, en weer herschreven
door andere mensen en dat zo voor vele eeuwen lang. En dan is er nog een
goede en een kwade mens? Ik geloof werkelijk niet in deze romans en er is
niets wat mij kan overtuigen waarom het ene slecht is en het andere o zo goed.
Alles gaat uit van dominantie en discriminatie, maar erger nog, het gaat allemaal
van macht uit. Elk geloof wat uitgaat van een goed en een slecht mens
is geen geloof, maar enkel een machtsmiddel.


(Hoofdstuk 45) 


NAAR MIJN VOLGENDE HOOFDSTUK

 

 

"Being human is helping each other"


 

Please enjoy this site, learn the way of never-ending health and for living a better life 
by finding your path in a World of Positive Energy.

A special thanks for all the people who support this site.

 

Facebook icon
Twitter icon
Linkendin icon
google icon


Due to the many visitors on this website, we are experiencing some delays in answering.
Your e-mail will be processed in the order it was received, 
but if you get no response to your e-mail within 2 days please write/submit again.