Banner world

 

 

   HOME 
    Books Web


   Books Printed 


   Health 


   Presentations


   Soul Drawings


   Video lectures 
   English


   Video lezingen 
   Dutch


   Positive Blog


   Curriculum writer


   Contact
   Side Index

Web design 
John Baselmans
 

Spatie

 

 
You can change this website in over 66 languages

 


Energieniale leven

"Het Energiniale leven"Hoofdstuk - 43 -


1-7 Het geloof


Waarom worden de vele geloven kost wat kost gehandhaafd

Indirect heb ik dat al beantwoord in het vorige stuk. Geloven blijven
bestaan omdat geloof een meesterbrein is achter het bespelen van mensen via
hun geweten. Als je dit doet, is het een zonde en zul je eindigen in de hel. Als
je dat doet, ben je een heiden en zul je vervolgd worden en zo heeft het geloof
op alles een regel, als je niet naar hun geschriften handelt. Het is overduidelijk
dat welk geloof dan ook, de mensen zo bespeelt zoals het land en zijn
systeem bepaald hebben. Moslims hebben hun eigen wetten, Joden hun regels
en de Katholieken leven in een waan. Zo zijn de zeer vele geloven allemaal
herschreven op de culturen van een land en dus, zoals het land hebben wil.

Je kunt dan op je vingers natellen wat er gaat gebeuren als het geloof
in de kerk en zijn afgod zou vervallen. Waar moet die hele bups dan in gaan
geloven? Want, elk mens meent dat ze wel ergens in moet geloven, anders
gaat zijn leven niet door. Dat waanidee houdt de kerk nog bij elkaar en zijn er
alleen grote verschuivingen onderling. Mensen laten zich tot een ander geloof
bekeren en als ze dan uit hun eerste hersenspoeling ontwaken, merken ze dat
het niet veel beter is dan dat ander geloof. Maar we blijven er maar bij want,
wat dan anders? Zo zijn vele mensen nog steeds zoekende en kunnen ze maar
niet inzien, dat ze wel honderd verschillende kerken en geloven kunnen volgen,
maar dat die stuk voor stuk hetzelfde doel hebben. Houdt de bevolking onder
druk met een mythe of met een of andere God. Dat staat in elke kerk, achter
het altaar of preekstoel, geschreven.

Dat het gehandhaafd wordt is nu wel duidelijk, want ja, waar ga je naar
toe als er geen heilige, God of engel is waar je in moet geloven? Zeer weinig
mensen hebben door dat er nog een geloof is, die makkelijk te bereiken is
en niet in geheimen gehuld is. Het geloof in jezelf. Het geloven in jezelf kun
je zien als het geloven in je eigen als God, waar de energie zorgt dat ook jij
in onverklaarbare situaties kunt komen maar ook die weet te hanteren. Nee,
niet dat je president gaat worden, Paus of andere hooggeplaatste piet in deze
maatschappij. Maar je gaat boven hen komen in een wereld, die wel wat meer
te bieden heeft dan waarmee deze mensen bezig zijn. Ik weet dat dit als een
doodgewoon mens niet helemaal te pakken is, maar het is het overwegen waard.
Zelf ben ik er vele tijden mee bezig en ik sta werkelijk elke keer versteld van
wat er allemaal mogelijk is. Ik beschrijf het allemaal in de vele boeken die
ik uitgeef, wat al een voorbeeld is van een onmogelijk iets. Want afgelopen
jaar heb ik maar liefst 24 boeken uitgebracht! Verslagen, gebeurtenissen en
persoonlijk werk wordt daar allemaal in belicht. Het was niet mogelijk geweest
als ik geloofd had in een God of in de leiders van onze maatschappij. Nee, het
is mogelijk geworden doordat ik in mijzelf geloof en zo de macht, kracht en
energie kan vinden om deze boeken allemaal uit te brengen.

Nou, dit kleine ene voorbeeld is een van de dingen wat een kerk en
zijn systeem absoluut niet willen. Want er zullen meer van die overactieve
figuren zijn die beginnen te schrijven en gaan verkondigen dat er meer is dan
wat een geloof alsmaar probeert te onderdrukken. Alle geloven gaan uit van
een gezamenlijke kracht, een kracht die door eenheid verkregen moet worden.
Mooi, die gezamenlijke kracht wordt bewust zo laag gehouden omdat er vele
stoorzenders zijn die BEWUST dit zo willen, anders krijgt de groep teveel
macht. Die stoorzenders zijn meestal de vele predikanten, priesters of andere
heiligen die menen boven de groepen te staan. Juist door ieder zijn werkelijke
kracht te laten gebruiken zal er een immens sterke energie ontstaan. Zijn de
mensen dan niet in groepen gevormd of bijeengebracht door leiders van een
kerk, dan juist gaat de energie zich zonder stoorzenders bundelen! Dat is de
opzet van vele geloven, namelijk het ontnemen van de persoonlijke kracht
van elke persoon! Die kracht, merk ik, word je op vele plaatsen ontnomen en
dat ervaar ik elke maal als ik in groepen ben waar deze stoorzenders aanwezig
zijn. Ik heb in het verleden vele kerken en moskeeŽn bezocht, puur om uit te
zoeken wat er gaande was en overal kwam ik op hetzelfde terug: Op al die
heilige plaatsen werd er getrokken en geprobeerd mijn energie te ontnemen.

Tijdens gesprekken met enkele priesters, pastoors en bisschoppen
merkte ik dat ze zich onprettig voelden en dat klopte ook, omdat ik hun negatieve
energie terugkaatste en zij zwakker werden. Een van deze heilige wezens
verweet me zonder enige woordenwisseling daarvoor gehad te hebben, dat ik
een satan was. Mooi, want dat bewees dat deze persoon doorhad dat hij zijn
macht aan het verliezen was. Ook merk ik bij meestal bekende mensen die dan
zo hoog op de sociale ladder staan, dat ze zich met mij in de buurt onprettig,
voelen. Waarom was duidelijk, want zij konden mijn energie niet aan en dus
niet gebruiken voor hun eigen macht. Dat alles is belangrijk om even aan te
geven wat een kerk, moskee of andere heilige plaats doet met zijn onderdanen.
Uitzuigen en het aanwenden voor persoonlijke macht.

Nog even een voorbeeld. Ik was in Mexico bij een van de vele ruÔnes.
Ik heb het voorrecht dat ik dan meestal de gehele geschiedenis mag beleven
en de vele ellenden die veroorzaakt zijn door de toenmalige heersers en hun
priesters. Bij deze ruÔne was er wat anders aan de hand. In plaats van dat de
energie van me werd afgenomen door de vele zielen die schreeuwden om hulp,
was het op die plaats waar ik overladen werd met energie. Een plaats waar ik
tot alles toe in staat was en waar ook een werkelijk prettig gevoel was. Die
plaats was duidelijk niet gebruikt om mensen te onderdrukken, maar op die
plaats kwamen mensen die werkelijk doorhadden dat ze tot grote dingen toe
in staat waren, mits ze maar de connectie bleven houden met de wereld van
energie. Daar waren geen offers gedaan en daar was ook geen menselijk leed
geweest. In een boekje wat ik later las over deze plaats was weer eens een
geweldig verhaal geschreven en schoot ik werkelijk in de lach. De bloederige
offers, het geschreeuw van kinderen en zo wisten ze een mythe te creŽren die
er absoluut niet was geweest op die plaats.

Zo wordt geloof alsmaar bij ons voorgeschoteld en moeten wij als
onderdanen alles geloven wat de hogere tegen ons zegt en loslaat. Daar maken
dus de kerk en zijn helper, het systeem, gebruik van; onze energie en onze
kracht die we dan gezamenlijk moeten geven aan een geloof en zijn heerser
die het aanwenden voor oorlog en geweld.


(Hoofdstuk 43) 


NAAR MIJN VOLGENDE HOOFDSTUK

 

 

"Being human is helping each other"


 

Please enjoy this site, learn the way of never-ending health and for living a better life 
by finding your path in a World of Positive Energy.

A special thanks for all the people who support this site.

 

Facebook icon
Twitter icon
Linkendin icon
google icon


Due to the many visitors on this website, we are experiencing some delays in answering.
Your e-mail will be processed in the order it was received, 
but if you get no response to your e-mail within 2 days please write/submit again.