Banner world

 

 

   HOME 
    Books Web


   Books Printed 


   Health 


   Presentations


   Soul Drawings


   Video lectures 
   English


   Video lezingen 
   Dutch


   Positive Blog


   Curriculum writer


   Contact
   Side Index

Web design 
John Baselmans
 

Spatie

 

 
You can change this website in over 66 languages

 


Energieniale leven

"Het Energiniale leven"Hoofdstuk - 42 -


1-7 Het geloof


Door wie is geloof bedacht

Wie werkelijk het geloof bedacht heeft is niet te zeggen en is ook van
minder belang. Geloven doet elk mens en van kinds af aan zijn er situaties
waar zelfs een baby in gelooft. Het geloven op zich is een goede zaak en zal
zeker niet verkeerd zijn, maar waarin geloofd wordt is wel een belangrijke
zaak. Wie het huidige geloof van welke kerk dan ook heeft opgepakt, heb ik
al eerder aangegeven. Het kwam het systeem en zijn heersers toen heel goed
uit dat er samengewerkt werd met het geloof. De Rooms Katholieke kerk
verkocht werkelijk de zielen van hun onderdanen aan de rijke heersers in ruil
voor geld en kerkelijke macht. Dat gebeurde ook met vele andere geloven,
waar verschillende landen zo hun veiligheid kochten onder het mom van een
geloof. Het was duidelijk dat vele gelovigen op die mannier de veiligheid en
zekerheid hadden dat ze met rust werden gelaten, mits ze maar aan de wensen
voldeden van een kerkelijke leider en het systeem.

Nu nog zijn er duidelijke sporen te vinden tussen de regeringen en de
plaatselijke geloven. Ze spannen nog samen om zo de bevolking in de tang
te krijgen. Geloof je niet en sluit je, je niet aan bij de goede kerk dan ben je
een heiden. Als je dan ook nog niet naar de pijpen danst van een systeem, dan
ben je satan ‘himself’! Zover is het gekomen dat een systeem in nood en hun
heersers, op die manier de mensen bespelen, namelijk via een systeem en een
geloof. Het geloof werkt met het manipuleren van een geweten en het systeem
werkt met zijn wetten. Dat allemaal, in de hoop dat er nog weinig mensen uit
die mazen kunnen blijven.


(Hoofdstuk 42) 


NAAR MIJN VOLGENDE HOOFDSTUK

 

 

"Being human is helping each other"


 

Please enjoy this site, learn the way of never-ending health and for living a better life 
by finding your path in a World of Positive Energy.

A special thanks for all the people who support this site.

 

Facebook icon
Twitter icon
Linkendin icon
google icon


Due to the many visitors on this website, we are experiencing some delays in answering.
Your e-mail will be processed in the order it was received, 
but if you get no response to your e-mail within 2 days please write/submit again.