Banner world

 

 

   HOME 
    Books Web


   Books Printed 


   Health 


   Presentations


   Soul Drawings


   Video lectures 
   English


   Video lezingen 
   Dutch


   Positive Blog


   Curriculum writer


   Contact
   Side Index

Web design 
John Baselmans
 

Spatie

 

 
You can change this website in over 66 languages

 


Energieniale leven

"Het Energiniale leven"Hoofdstuk - 39 -


1-7 Het geloof


Engelen, bestaan ze echt

O ja, als jij daarin gelooft, bestaan ze. Als jij meent dat je zoín zweverig
ding om je heen moet hebben, kun je dat in de wereld van energie creŽren.
Kijk, of iets bestaat of niet zijn dingen die aanvechtbaar zijn. Ik zeg dat ze
niet bestaan in mijn wereld maar ik heb ze ook niet om me heen gecreŽerd.
Anderen die heilig geloven in deze vliegende wezens, weet ik zeker dat ze
deze wezens zien en denken dat ze bestaan. Zij hebben die gecreŽerd in hun
energieveld. Engelen zijn gemaakt in een wereld vol mythen waar goden,
satans en engelen samen de wereld aan het redden of verzieken zijn.

Nu zijn we even op een punt beland waar vele verhalen steeds meer
werkelijke vormen aan gaan nemen en waar ook die mensen geloven in een
God als Opperwezen. Dat woord Opperwezen is al meer gevallen en dat is
werkelijk een menselijke omschrijving van dingen die niet verklaarbaar zijn
en dan door een Opperwezen als een wonder openbaar worden gemaakt. Wonderen
zijn de mooiste dingen die er zijn, want wonderen zijn juist die directe
uiting van de energievelden die dingen mogelijk maken die wij mensen niet
kunnen verklaren. Gaat het boven onze pet, dan is het een wonder! Als er een
genezing plaatsvindt, is het een wonder en onze diverse geloven maken er
gretig gebruik van, want meneertje God heeft zich dan in een keer bewezen.
Allemaal mooi, maar wonderen zijn kennelijk voor ons gewone mensen niet
veel weggelegd en zijn meer voor heilig verklaarde wezens en hoge priesters
en de Paus. Dus wij moeten het doen met een engel die bij ons is in bepaalde
gevallen. We hebben gelukkig wat keuzes en zo is er voor elke moeilijke zaak
op deze wereld wel een engel op te roepen. Heerlijk toch, zijn we in problemen,
een engeltje komt ons helpen.

Mijn vrouw sprak vlak voor het heengaan over engelen. Ze waren
er echt en ze verlosten haar uit het lijden. Ze knapte op en het heengaan was
snel beklonken. Ze vertelde me dat ze de engelen zag en dat ze haar hielpen
en zo was het loslaten van deze wereld voor haar aangenaam gemaakt. Ze
wilde engelen zien en ze wilde niet alleen zijn. Alleen zijn kon niet, want dat
was ze nog nooit in dit leven geweest. Zo creŽerde ze de engelen en was er
een veilig heengaan naar het onbekende.

Ze bestaan, die engelen, want mijn vrouw heeft ze gezien! Toch heb
ik er nog nooit een gezien en dat komt omdat ze voor mij niet bestaan. Ik heb
geen engelen nodig omdat ik me direct verbind met de energiewereld en daar
mijn oplossingen vind. Maar ik kan wel begrijpen dat er mensen zijn die zich
graag vasthouden aan een vastere vorm, zoals een engel of wat voor wezen
dan ook. Bij het lezen van verschillende boeken is het alsmaar grappig te lezen
dat er Ďgechanneldí wordt met een of andere meester. Weer een meer nieuwere
vorm van engelen. Mensen willen toch werkelijk een hokje of persoon hebben
waar ze over kunnen praten. Meesters, engelen die ze hebbenÖ En zo zijn ze
tevreden. Toch is het allemaal, het niet durven erkennen dat er niets anders
is dan een energie die hen op weg helpt, of laat weten hoe of wat te handelen
in bepaalde zaken.

Nu is in de engelen business veel geld te verdienen en zo zal mijn
versie niet in goede aarde vallen. Net zoals de hele beschrijving over een God
of een of ander geschrift. Toch blijf ik herhalen dat, al dit gecreŽerd is door
MENSEN en geen goden of engelen. Daarnaast komt erbij, dat jij kunt creŽren
wat jij wilt en als jij God ziet in een stoel, hangend boven je, dan is dat jouw
God, jouw engel, jouw energie waar jij in gelooft.


(Hoofdstuk 39) 


NAAR MIJN VOLGENDE HOOFDSTUK

 

 

"Being human is helping each other"


 

Please enjoy this site, learn the way of never-ending health and for living a better life 
by finding your path in a World of Positive Energy.

A special thanks for all the people who support this site.

 

Facebook icon
Twitter icon
Linkendin icon
google icon


Due to the many visitors on this website, we are experiencing some delays in answering.
Your e-mail will be processed in the order it was received, 
but if you get no response to your e-mail within 2 days please write/submit again.