Banner world

 

 

   HOME 
    Books Web


   Books Printed 


   Health 


   Presentations


   Soul Drawings


   Video lectures 
   English


   Video lezingen 
   Dutch


   Positive Blog


   Curriculum writer


   Contact
   Side Index

Web design 
John Baselmans
 

Spatie

 

 
You can change this website in over 66 languages

 


Energieniale leven

"Het Energiniale leven"Hoofdstuk - 35 -


1-7 Het geloof


De kerk

De kerk is ontstaan uit de tijd dat de heersers, van die tijd, merkten
dat er met harde hand niet alles te bereiken viel. Op een gegeven moment
waren er al vele groeperingen die zich verscholen achter een of ander geloof.
Wat bleek, de heersers die alsmaar met de harde hand regeerden bleken hen
niet aan te kunnen. De wetten of meer de regels waren niet voldoende om de
mensen zover te krijgen dat ze het systeem zouden dienen. Ook de kerk en de
vele geloven waren een doorn in het oog en werden verboden of als ketterij
gezien. De kerk was toen nog een duidelijke tegenstander van een gewelddadige
overheersing en de mensen die met harde hand regeerden. Er moest
wat gebeuren en zo werden bepaalde geloven toegestaan en werden door de
toenmalige heersers wel zo bijgeschaafd, dat ze pasten in het doel waar ze
allemaal omheen draaiden. Wat bleek, hele stukken van oude geschriften
werden bijgesteld en zo geïnterpreteerd dat ze op die manier voor de staat
of het systeem het beste uitkwamen. Gelovigen namen het en zagen alsnog
de kerk als een uitvlucht, maar de kerk was niets meer dan een manier om,
door mee te praten en er omheen te draaien, de mensen in de maatschappij te
plaatsen.

De kerk kreeg steeds meer invloeden en waren zelfs op bepaalde momenten
de heersers van een land. Iets wat nog in vele Arabische landen is en
waar de hoge priesters de dienst uitmaken. Door te moorden en zelfs geheel
schuilen achter een God, Boeddha, Mohammed of Allah, menen zij het voor
het zeggen hebben. Kinderen en vrouwen worden onderdrukt en ze krijgen
het zelfs klaar, om mensen zo gek te krijgen dat ze sterven voor een geloof!
Een kompleet verdraaide vorm van geloof waar geweld het geloof omgegooid
heeft. Ze gaan zelfs zover dat ze anderen, die niet geloven in deze manier van
onderdrukking, bedreigen en zelfs onder druk zetten om valse verklaringen af
te leggen. Nu nog in deze wereld, in deze tijd, zijn deze prehistorische opvattingen
een uitgangspunt van deze moordenaars en onderdrukkers.

Een geloof is er altijd geweest, van de dag dat de eerste mens op deze
aarde kwam. Want ook zij meenden dat bepaalde rituelen goed waren voor
hun voortbestaan. Een mens heeft kennelijk een geloof nodig, omdat hij nog
steeds niet doorheeft dat hij moet geloven in zichzelf. Geloven in wat jij kunt
en wat jij bent. Helaas is dat nog nooit werkelijk losgekomen en zo hebben de
mensen zich altijd geclusterd om, zo met elkaar, de nodige pijn en ongemakken
van het leven te delen. Toch zijn er nauwelijks geloven die werkelijk de
mensen ondersteunen en bijstaan, zonder daar iets tegenover te stellen. Erger
nog, alsmaar wordt er iets terugverlangd, in welke vorm dan ook. Het gaat
zover dat het soms je leven kan kosten als je in bepaalde geloven werkelijk
mee wilt draaien. Andere geloven hebben zo’n belachelijke rituelen, puur om
zichzelf alsmaar hoog, ver boven de anderen te kunnen verheffen. Geloof is
en staat voor het domineren en het uitbuiten van mensen in nood. Mensen die
het al moeilijk hebben, zijn makkelijk te intimideren en dat maak ik dagelijks
mee hier op dit eiland. Een eiland waar meer kerken zijn dan mensen en waar
alsmaar gepredikt wordt wat allemaal fout is. Ze schromen dan niet te gaan
gooien met demons, heksen, satans en andere gevaarlijke figuren. Ook merk
je dat een Katholieke kerk en een Islam nog menen te moeten mee regeren en
menen dat ook zij ware leiders zijn. Nou, daar ga ik later nog wel wat dieper
op in.

De kerk wereldwijd en welk geloof dan ook op deze wereld hebben
maar een uitgangspunt en dat is zieltjes winnen om zo mensen te kunnen onderdrukken
en te hersenspoelen en hen zo te blijven plaatsen in een ziek systeem.
De kerk is werkelijk een verlengstuk van een systeem dat heeft gemerkt dat
niet altijd met harde hand dingen te verwezenlijken zijn. Er is werkelijk niet
één geloof waar de mensen kunnen geloven in zichzelf. Alsmaar is er een
God, Boeddha, Allah, Mohammed of Krishna, die boven hen staat als een of
andere almachtige.


(Hoofdstuk 35) 


NAAR MIJN VOLGENDE HOOFDSTUK

 

 

"Being human is helping each other"


 

Please enjoy this site, learn the way of never-ending health and for living a better life 
by finding your path in a World of Positive Energy.

A special thanks for all the people who support this site.

 

Facebook icon
Twitter icon
Linkendin icon
google icon


Due to the many visitors on this website, we are experiencing some delays in answering.
Your e-mail will be processed in the order it was received, 
but if you get no response to your e-mail within 2 days please write/submit again.