Banner world

 

 

   HOME 
    Books Web


   Books Printed 


   Health 


   Presentations


   Soul Drawings


   Video lectures 
   English


   Video lezingen 
   Dutch


   Positive Blog


   Curriculum writer


   Contact
   Side Index

Web design 
John Baselmans
 

Spatie

 

 
You can change this website in over 66 languages

 


Energieniale leven

"Het Energiniale leven"Hoofdstuk - 32 -


1-6 De dood


De zienswijze van ouderen

Ouderen hebben nog wel eens een eigen zienswijze op de dood. De
een ziet het als een einde en dat is het ook voor hen als lichaam zijnde, ander
ziet het als een verlichting. Ook zijn er oudjes bij die panisch zijn alleen al bij
het woord dood. Waarom is duidelijk, want achter in hun hoofd weten ze dat
ze al hun vergaarde rijkdommen niet mee kunnen nemen. Ze zijn o zo bang
en ze doen er alles aan om langer te leven. Zonder doel en zonder enige 
richting, verspelen ze vele zaken door zich alsmaar vast te klampen aan een leven
wat toch zal eindigen. Wat erger zijn die mensen die menen leven te kunnen
kopen. Mensen die alsmaar naar de dokter lopen om weer een bevestiging
te krijgen of ze nog wel leven. Vergeet dat alles want je leven zit er op en je
leven zal werkelijk niets meer opleveren. De dag die moet gaan komen dat
er een eeuwig leven bestaat, zijn ze al lang voorbij gestreefd, puur omdat ze
zich aan materialisme vastklampen. Al vanuit de geschiedenis kunnen we dat
zien bij vele belangrijke personen, die van alles menen mee te moeten nemen
op hun reizen. Die spullen, al dat materiaal staat er nog zoals het er neergezet
werd na hun dood.

Dood is dood, vertelde mijn vader eens. En deze man heeft gelijk, dat
lichaam is werkelijk zo dood als het maar mogelijk is. Maar voor de rest gaan
we door en heerlijk zonder enige last, pijn of wat voor herinneringen dan ook
van buitenaf. Onze energie zal doorgaan en zo zijn er werkelijk ook oudere
mensen die zeggen dat deze tijd er op zit en als een gerust persoon inslapen.
Heb je wel eens gezien hoe een persoon sterft? Okay, gaan we naar
de volgende paragraaf.


(Hoofdstuk 32) 


NAAR MIJN VOLGENDE HOOFDSTUK

 

 

"Being human is helping each other"


 

Please enjoy this site, learn the way of never-ending health and for living a better life 
by finding your path in a World of Positive Energy.

A special thanks for all the people who support this site.

 

Facebook icon
Twitter icon
Linkendin icon
google icon


Due to the many visitors on this website, we are experiencing some delays in answering.
Your e-mail will be processed in the order it was received, 
but if you get no response to your e-mail within 2 days please write/submit again.