Banner world

 

 

   HOME 
    Books Web


   Books Printed 


   Health 


   Presentations


   Soul Drawings


   Video lectures 
   English


   Video lezingen 
   Dutch


   Positive Blog


   Curriculum writer


   Contact
   Side Index

Web design 
John Baselmans
 

Spatie

 

 
You can change this website in over 66 languages

 


Energieniale leven

"Het Energiniale leven"Hoofdstuk - 17 -


1-3 De kinderen en hun tijd


De opvoeding en ouders

Pas op, glad ijs! Want o wee als je over opvoeding gaat praten. Veelal
wordt het meteen persoonlijk opgevat maar erger nog, velen menen dat het
niet op hen slaat! Laat me maar meteen met de deur in huis vallen en meteen
een boeman zijn met de volgende zin. Wij ouders voeden onze kinderen geen
van allen goed op! Meestal als we denken dat we het goed doen, doen we het
goed fout!

Zo, het is er uit en waarschijnlijk ga je nu het boek in een hoek smijten.
Geen probleem, dan zal het later nog wel eens uit die hoek genomen worden
om misschien als onderzetter gebruikt te worden. Zo zie je, alles heeft een
nut in deze wereld! Maar even serieus, wat je ook als ouder doet en hoe je
het ook allemaal meent goed te doen, je zult het nooit goed doen. Dat is een
eeuwenoud gegeven en zal niet veranderen zolang we niet in gaan zien wat
het werkelijke leven is achter een leven.
Nou is dat moeilijk te pakken en is het ook moeilijk te zien in de
huidige manier van kijken. We menen dat we kinderen moeten opvoeden, we
moeten er zijn als ouders en we moeten ze leren! Ja, wat leren? Slaafs te zijn
van deze maatschappij? Hen leren om in het gelid te lopen zodat ze niet met
justitie of de vele sancties die er zijn, in aanraking komen?

We hadden het al even over onze ‘wonder’ kinderen. We kunnen hen
niet meer aan en het lijkt wel of de kinderen de wereld over aan het nemen zijn.
Dat is zeker zo. Ik schreef ook dat het lag aan onze lakse manier van ouder zijn
en de vele tientallen jaren van geen interesse tonen in de kinderen. Er is meer
en dat gaat wat dieper. Doordat de kinderen al vele jaren zelf dingen moesten
leren en ondervinden, is er een generatie aan het ontstaan die veel meer zichzelf
is en weet dat de huidige manier van leven niet de juiste is. Deze kinderen zijn
niet opstandig maar weten gewoon meer dan wij. Ze weten al dingen die wij
veelal nog moeten leren of ervaren. Kinderen zijn geen kinderen meer zoals
wij het graag zouden zien. Nee, kinderen zijn al naar een volgende dimensie
gegaan en zien dat wij aardig zijn blijven steken!

Ik weet dat dit misschien even te ver gaat en dat is begrijpelijk want
een baby moet toch geleerd worden wat en hoe zich te gedragen en hoe te
leven? FOUT, een baby weet al alles wat nodig is om een leven te volbrengen.
Wij als ouders zijn niets meer dan de aanvoerders van eten en hen beschermen
op de momenten dat zij aangeven dat ze het nodig hebben. Niets meer! Al
dat betuttelen en al dat bemoeien zien de kinderen als lastig! Natuurlijk lastig
als zo’n oud persoon meent het beter te weten. Zeker lastig want je kunt niet
doorgaan met het doel waarmee je hier op aarde bent gekomen! En zo is het
hele ouder zijn aan het veranderen. Kinderen van nu hebben de oplossing
tegen onze bemoeizucht. Wij ouders moeten er zeker voor hen zijn maar wel
op die momenten die zij aangeven!

Ik weet dat dit allemaal vreemd klinkt. Zelf heb ik er ook nog wel eens
moeilijkheden mee omdat ik helaas ook opgevoed ben op een oude manier,
maar gelukkig al zeer progressief voor die tijd. Toch heb ik als kind ervaren
dat de hele opvoeding niets heeft bijgebracht in het doel van mijn leven.
Mijn ouders waren er dag en nacht en steunden me overal in. Dat
maakte hen ook bijzonder en bovendien heb ik hen uitgekozen. Ze waren
voor die tijd zeker ‘special’ en ze hebben mij het bewijs gegeven dat een kind
zichzelf kan ontplooien en werkelijk geen bemoeienissen van buitenaf nodig
heeft. Als kind weet je wat je wilt en als kind is er een weg te gaan die helaas
niet de weg is die onze maatschappij ons oplegt! Daarom kan ik al vanuit
vele ervaringen dingen schrijven en beweren, die anders liggen dan in een
doorsnee opvoeding. Helaas zijn ze tegen een wet, regels en gebruiken van
een dominerende maatschappij en haar dominante heersers.

Als huidige ouder zul je vele regels en wetten moeten laten varen
en zal er zeker vele gevallen zijn die volgens de regels van de huidige maatschappij
indruisen. Toch zul je zien dat deze nieuwe generatie kinderen niet
tegen te houden zijn door ze in hokjes te plaatsen of hen met medicijnen om
te toveren. Nee, het zal niet gaan lukken om deze stroming tegen te houden,
een stroming die inherent is aan onze nieuwe dimensie waarin we binnenkort
zullen belanden.


(Hoofdstuk 17) 


NAAR MIJN VOLGENDE HOOFDSTUK

 

 

"Being human is helping each other"


 

Please enjoy this site, learn the way of never-ending health and for living a better life 
by finding your path in a World of Positive Energy.

A special thanks for all the people who support this site.

 

Facebook icon
Twitter icon
Linkendin icon
google icon


Due to the many visitors on this website, we are experiencing some delays in answering.
Your e-mail will be processed in the order it was received, 
but if you get no response to your e-mail within 2 days please write/submit again.