Banner world

 

 

   HOME 
    Books Web


   Books Printed 


   Health 


   Presentations


   Soul Drawings


   Video lectures 
   English


   Video lezingen 
   Dutch


   Positive Blog


   Curriculum writer


   Contact
   Side Index

Web design 
John Baselmans
 

Spatie

 

 
You can change this website in over 66 languages

 


Energieniale leven

"Het Energiniale leven"Hoofdstuk - 16 -


1-3 De kinderen en hun tijd


Tieners

Komen we eigenlijk in de wereld waar wij ouders steeds meer problemen
mee hebben. Vreemd genoeg hebben ook onze voorouders duidelijk
moeilijkheden gehad met ons tieners. In de vroegere jaren werd dat makkelijker
onderdrukt, want de minuut dat je niet luisterde, werd je naar een kostschool
gebracht of je werd in dienst gegooid en als je, je mond opendeed kon je een
flinke klap verwachten. Zo werden de tieners van de afgelopen eeuwen onder
de duim gehouden.

Nu leven we in het tijdperk waar tieners meer en meer de vrijheid
krijgen en alsmaar hun eigen weg kunnen gaan en ook waar lichamelijk geweld
als afstraffing, steeds verder verboden wordt in deze maatschappij. Maar
wat zie je, de tieners worden steeds meer onhandelbaar en willen steeds meer
schoppen tegen de ouders en de maatschappij. Ook het geweld neemt grillige
vormen aan en kinderen zien ook niet meer het verschil tussen een virtuele
wereld en de werkelijke wereld. Ze raken het spoor bijster en daar hebben ze
ook nog eens de drugs bijgevoegd om zo tot een totale chaos te komen.
Wij ouders van nu, snappen er niet veel meer van en wij zijn gedegradeerd
naar een orde van oude mensen die nutteloos zijn.

Maar achter dit alles zit veel meer. Want wat is er allemaal niet gebeurd
de laatste 50 jaren waar de maatschappij steeds meer druk is gaan zetten op
ons ouderen en zo verder doorwerkend op onze kinderen? Wij hebben net de
revolutie meegemaakt waar we ons los gingen trekken van de ouderen. Wij
waren ook de indigo’s van die tijd. De kleding moest veranderen, er werd
steeds meer drugs gebruikt en zo konden wij meer presteren en meer aan de
eisen voldoen van de toen huidige standaarden van de maatschappij. Maar ook wij
waren diegenen die zich lostrokken van de regels en wetten van die maatschappij.
We schopten en lokten alle confrontaties uit die maar mogelijk waren. De
muziek werd anders en we lieten zien dat het ook anders kon. Zo werd er een
nieuwe generatie geboren van vrijheden die ze niet aankonden. De vrijheid van
drugs die nu alarmerende gevolgen heeft laten zien. Vrijheid van seks waarin
alles, maar ook alles, mogelijk is en de vrijheid van meningsuiting waar we
nooit achter gekomen zijn waar we nu werkelijk vrij in zijn. Nee, we weten
niet met deze vrijheden om te gaan omdat we niet weten wat te doen met de
vrijheid. Iedereen ging er een eigen draai aan geven, of het werden communes
waar een vrijheid blijheid heerste in de roes van drugs en seks. We waren en
zijn het spoor al lang bijster en we hebben nu de rekening op tafel liggen door
de huidige kinderen die dit allemaal al meegemaakt hebben en andere wegen
inslaan om zo ook hun vrijheden te verwerven in onze vrijheden. Helaas is
nooit duidelijk geworden wat nu werkelijk vrijheid is en het is uitgegroeid
naar een wereld van het ego en de ‘ik’, en zo geheel losstaand bezig zijn van
het geheel wat eigenlijk het leven zou moeten inhouden.

Maar we gaan er vanuit dat vele kinderen, ook vanuit een kinderopvang
vanaf het begin opgevoed zijn. Kinderen die vanaf hun eerste dagen op
deze aarde hebben moet ‘vechten’ voor hun plaats in die opvang. Dat vechten
hebben ze doorgezet in de latere jaren. Op school moest er gevochten worden
om de hoogste rang te halen. In het begin van je carrière moest er met handen
en voeten geschopt worden om een plaats te bemachtigen. Daarnaast is er
nog wat anders gaande en dat is dat veel van deze jongeren opgegroeid zijn
op straat. Ouders die niet thuis zijn en de jongeren zoeken hun wijsheden
onder de andere jongeren die het allemaal al weten. 50% van onze jongeren
momenteel hebben hun opvoeding gekregen op straat, tussen de jongeren die
hun eigen wetten en eigen regels hebben, die ver van de regels liggen van de
maatschappij of van een energiewereld.

Doordat wij ouders duidelijk geen tijd hebben voor de kinderen en
omdat de maatschappij duidelijk aan het inboeten is, zijn de huidige jongeren
de kinderen van de rekening. Toch is er ook wat anders gaande. Want, als je
contact hebt met deze jongeren merk je dat er in elke wereld van hen een
connectie is naar elkaar toe en dat geeft in ieder geval hoop, dat er een omwenteling
aan het komen is in deze neergaande spiraal die lang heeft geduurd.
Deze omwentelingen maken het ook mogelijk dat dit boek zeker een positieve
invloed zal hebben in hun zienswijze en hun manier van leven. Het is tijd en
zoals ik al eerder heb gesteld, tijd bestaat niet en daar zal veel oplossingen uit
voort gaan komen.


(Hoofdstuk 16) 


NAAR MIJN VOLGENDE HOOFDSTUK

 

 

"Being human is helping each other"


 

Please enjoy this site, learn the way of never-ending health and for living a better life 
by finding your path in a World of Positive Energy.

A special thanks for all the people who support this site.

 

Facebook icon
Twitter icon
Linkendin icon
google icon


Due to the many visitors on this website, we are experiencing some delays in answering.
Your e-mail will be processed in the order it was received, 
but if you get no response to your e-mail within 2 days please write/submit again.