Banner world

 

 

   HOME 
    Books Web


   Books Printed 


   Health 


   Presentations


   Soul Drawings


   Video lectures 
   English


   Video lezingen 
   Dutch


   Positive Blog


   Curriculum writer


   Contact
   Side Index

Web design 
John Baselmans
 

Spatie

 

 
You can change this website in over 66 languages

 


Energieniale leven

"Het Energiniale leven"Hoofdstuk - 156 -


5-1 Simpele stappen naar de oerwereld van energie


Tijd, wat is dat

Tijd, je weet wel die klok die tikt, tikt en tikt de seconden voorbij. De
wereld draait om de klok en onze wereldtijd moet maken dat de gehele wereld
netjes op tijd is. Zonder tijd geen leven, geen geld en geen bezit.

Tijd bestaat gelukkig op deze aarde niet op alle plaatsen en ik leef ook
al 29 jaren zonder tijd. Geen horloge en de klok in de kamer staat stil. Tijd is
weer een instrument van het systeem om de mensen nog verder in te binden.
Tijd was er nooit en toch draaide de aarde door. De dieren en planten zien wel
of het donker of licht is. Donker is slapen en licht is eten. De manier zoals
ook de mens leefde. Totdat de dominantie en het systeem kwamen en mensen
nauwkeuriger in het gareel gehouden moesten worden. Zo loopt iedereen met
een slavenband om zijn nek of arm, die netjes de tijd aangeeft, wanneer en
wat hij moet doen als die twee wijzers op de juiste plaats staan of als digitale
getallen verschijnen!

Duidelijk is dat tijd een speeltje is om mensen nog meer te onderdrukken.
Maar het heeft meer gevolgen. Door het invoeren van tijd zijn mensen gaan
rekenen en grote formules kwamen eruit en werden er ook afstanden gekoppeld
aan tijden. Daardoor is een heelal ontstaan van triljoenen lichtjaren en weten
we werkelijk niet meer hoe we die getallen reeksen moeten noemen om afstand
uit te drukken. We struikelen werkelijk over de getallen en de tijd en afstand
blijven maar groeien. Mooi te zien hoe geleerden, met machtige computers,
steeds verder gaan en steeds dieper in, op en vanaf de aarde kunnen kijken.
Helaas, al die berekeningen slaan nergens op, want ze zijn gebaseerd op iets
wat in de wereld van de energie niet bestaat; Tijd. Zolang dat berekeningen
op de beperkingen van tijd en afstand berekend worden, zullen de geleerden
niet ver komen in hun reis naar het onbekende. Door de beperking van tijd is
er veel veranderd in de wereld en zijn we dus ook zo, steeds verder en dieper
gaan zoeken naar onze oorsprong. Mooi, we blijven dieper en verder gaan en
elke maal opent er weer een nieuwe deur, niet wetende dat die de achterdeur is.
Het is werkelijk een komisch gezicht dat er miljarden gespendeerd wordt om
de oorsprong te weten te komen, terwijl de oorsprong voor je ogen af te lezen
is. Helaas, door al die getallen en klokken is het nu niet te zien en vergeten we
dat elke cel, elk deel van onze matrix deze informatie bevat, maar niet gezien
wordt omdat we totaal verblind zijn. Verblind door oude wetenschappen die
volgens geloven en een systeem ons verbieden om in andere richtingen te
denken. Nog steeds steunt daar de wetenschap grotendeels op.

De dag dat er door die ballon geprikt wordt en tijd vervliegt in het
niets en dat afstanden net zo ver zijn als dat ze dichtbij zijn, zullen antwoorden
zich gaan aanbieden.

In de wereld van de energie zien we dat tijd niets is, je ziet het niet
en het bestaat ook niet. Afstand hetzelfde, omdat je kunt zijn waar je wilt in
diezelfde honderdste van een seconde, die geen seconde is. Je weet wel, er is
geen tijd. Met die wetenschap zijn mij vele dingen duidelijk gemaakt, zaken
die ik nog niet naar buiten breng omdat het al te gek is wat ik nu beweer.
Zaken waar het systeem nog niet klaar voor is en zaken waar we later zeker
ons bestaan nog mee voort kunnen zetten. Tot dusver hou ik het op; Geen tijd,
geen afstand. De rest, wie weet zie jij het zelf in onze energiewereld.


(Hoofdstuk 156) 


NAAR MIJN VOLGENDE HOOFDSTUK

 

 

"Being human is helping each other"


 

Please enjoy this site, learn the way of never-ending health and for living a better life 
by finding your path in a World of Positive Energy.

A special thanks for all the people who support this site.

 

Facebook icon
Twitter icon
Linkendin icon
google icon


Due to the many visitors on this website, we are experiencing some delays in answering.
Your e-mail will be processed in the order it was received, 
but if you get no response to your e-mail within 2 days please write/submit again.