Banner world

 

 

   HOME 
    Books Web


   Books Printed 


   Health 


   Presentations


   Soul Drawings


   Video lectures 
   English


   Video lezingen 
   Dutch


   Positive Blog


   Curriculum writer


   Contact
   Side Index

Web design 
John Baselmans
 

Spatie

 

 
You can change this website in over 66 languages

 


Energieniale leven

"Het Energiniale leven"Hoofdstuk - 152 -


5-1 Simpele stappen naar de oerwereld van energie


Tijd voor jezelf en anderen

Doe ik al en ik kan niet meer! O jee, op je lange tenen getrapt? Je doet
al zoveel en je steekt al alle tijd in jezelf en anderen? Mooi, dat is geweldig
nieuws want dan moet ik jou net hebben.

We hebben sinds een korte tijd dat we menen andere mensen te moeten
helpen. Niet direct omdat we dat menen, maar meer om ons eigen ego
te strelen. Dat doet me denken aan een voorval toen ik weduwe werd en ik
uitgenodigd werd door mijn schoonfamilie. Op een gegeven moment zat ik
daar met 4 mannen en er werd ons, tussen neus en lippen door, verteld dat deze
vrouw zich voorgenomen had eenmaal per maand de alleenstaande mannen
die ze kende uit te nodigen voor een etentje. Ik stond op en liep naar de auto.
Ik was zo teleurgesteld dat ook ik in dat hokje gezet was.

Hetzelfde overkwam me nog geen paar maanden later toen er ook zon
overijverige vrouw hetzelfde meende te moeten doen. Wat bleek, ze waren
kennissen van elkaar en moesten tegenover elkaar bewijzen hoe goed ze het
voor hadden met hun medemens!

Ik weet ook dat er mensen zijn die met hun hart en ziel anderen helpen
en samen met elkaar wat tijd doorbrengen om aan deze mensen wat extra
aandacht te besteden. Dat zijn de mensen die je er niet over hoort praten of
zelfs niet zien doen. Het is voor hen geen zaak om dat naar buiten te brengen.
Je doet dat gewoon en je geeft een ander mens het gevoel ook bij te horen met
respect naar hem toe.

Toch ligt het grotendeels, door dit te doen, bij velen om op de voorgrond
te komen. Het is nu ook mode geworden dat het geschreven en in de
vele dagbladen gezet moet worden, hoe bijvoorbeeld service clubs allemaal
goed doen voor minder bedeelden en voor die mensen die aandacht nodig
hebben. Puur om hun eigen ego te strelen en zo in de publiciteit te komen.
Nu is het zo dat je veelal ziet dat het om geldelijke bedragen gaat of er
wordt weer eens wat extra gedaan aan een gebouw of huis. Maar wat denk je
ervan als je eens aanschuift op dat bankje waar die persoon zit en je maakt een
vriendelijke babbel. Trakteer je hem op wat drinken en als je toch iets lekkers
in je boodschappentas hebt, deel je dat met hem. Waarom wordt er altijd in
cijfers gedacht en waarom staan we altijd vooraan op de foto als er weer wat
gedaan wordt? Die aandacht is belangrijk en het gevoel naar je medemens dat
hij of zij jouw gelijke is, kan meer betekenen dan een heel huis opknappen.
Dat heeft voor hen geen waarde en zal dan ook weer snel afgebroken worden.

Dit zie je veel gebeuren als je deze mensen financieel basis gaat steunen.
In deze paragraaf wil ik gewoon simpel naar buiten brengen dat het
niet altijd om geld gaat. Als je weet dat in de wereld van de energie altijd
gezorgd wordt voor de persoon op de manier dat hij zou willen, is het soms
belangrijker dat je eens wat aandacht aan hem besteedt. O, hij ruikt niet zo fris
of ze ziet er niet uit. Och mensen, het kijken naar een uiterlijk is kennelijk nog
steeds onze grootste tekortkoming. Daarom, sta niet altijd vooraan als je meent
dat jij iets goed doet. Dan, ja dan ben je erg bezig met jezelf, aangewakkerd
door je eigen ego en om je eigen maar eindeloos te strelen.
Doe iets in stilte maar wees niet stil naar diegene toe waar het om
gaat.


(Hoofdstuk 152) 


NAAR MIJN VOLGENDE HOOFDSTUK

 

 

"Being human is helping each other"


 

Please enjoy this site, learn the way of never-ending health and for living a better life 
by finding your path in a World of Positive Energy.

A special thanks for all the people who support this site.

 

Facebook icon
Twitter icon
Linkendin icon
google icon


Due to the many visitors on this website, we are experiencing some delays in answering.
Your e-mail will be processed in the order it was received, 
but if you get no response to your e-mail within 2 days please write/submit again.