Banner world

 

 

   HOME 
    Books Web


   Books Printed 


   Health 


   Presentations


   Soul Drawings


   Video lectures 
   English


   Video lezingen 
   Dutch


   Positive Blog


   Curriculum writer


   Contact
   Side Index

Web design 
John Baselmans
 

Spatie

 

 
You can change this website in over 66 languages

 


Energieniale leven

"Het Energiniale leven"Hoofdstuk - 141 -


4-2 De wereld achter deze wereld


Is er een Opperwezen, een ‘Core’

In werkelijkheid zijn er geen opperwezens zoals wij ze zien als God
of wie/wat dan ook.

Het Universum is een groot energieveld wat zich alsdoor aanpast
aan de omstandigheden van het geheel. Het past zich aan met wat er alsmaar
in hem gebeurt. Momenteel is een compleet planetenstelsel weggevallen en
dat wordt weer netjes opgevangen door de rest. Nieuwe stelsels komen weer
en oudere vallen weg en zo zal dat ook met ons vergaan. Om je daar druk
over te maken heeft totaal geen zin want weet jij wanneer dat zal gebeuren?
Zelfs het Universum weet dat niet. Het zal pas gebeuren als we niet meer in
het geheel passen. Een energieveld heeft geen harde kern zoals we zouden
vermoeden maar ergens moeten toch de opdrachten vandaan moeten komen.

Alweer menselijke gedachten want we praten hier over een veld wat in zijn
totaal weet wat goed en slecht voor hem is. Het ene zal het andere opvangen.
Toch is het menselijkerwijs moeilijk te pakken dat ons leven afhangt van een
soort wolk die alles kan bepalen en regelen. Ik heb in het verleden geschreven
over een ‘Core’, een harde kern die dan alles zou regelen. Je kunt het zien als
een geloof maar je kunt ook de Core zien als het gehele veld. En daar doel ik
dan op, als ik over de Core heb. Laat het Universum een geheel zijn, de Core
is dan de intelligentie in dat veld. De Core is werkelijk het brein achter alles,
zover als je van een brein kunt spreken. De Core is het deel in het Universum
dat alles dirigeert. Het is zeker geen opperwezen omdat die niet bestaat in de
energiewereld. Ook in een matrix, waar je gemakkelijker het Universum maar
ook de Core kunt omschrijven, praten we niet over een opperwezen. Nogmaals,
een opperwezen is wat jij maakt in jouw matrix, maar zal geen invloed hebben
in het geheel. Het Universum en zijn Core zijn dus niet te manipuleren maar
ook niet van hun pad af te brengen. Het pad is namelijk ook nog niet bepaald
voor deze Core omdat het zich elke seconde weer aanpast in het Universum.
Beetje eng zijn deze gedachten hè? Och, maak je daar niet druk om.
In al die periode dat ik werk met deze energie en de Core, is er nog niet een
ding nadelig voor mij gebeurd. Puur omdat daarmee het geheel niet geholpen
is. Het geloof in de goede weg die voor je opengaat, als je in deze energie
gelooft en mee weet te werken, is een enorme ervaring. Wegen waarvan ik
vroeger niet durfde te dromen zijn nu onderhand als normaal te ervaren.
Nogmaals voor alle duidelijkheid, er valt niets te aanbidden en ook
niet te verafgoden omdat daarmee het Universum en zijn Core niet gediend
worden. Al de tijd die gestoken wordt om te verafgoden is een verlies in het
geheel. En zo wordt er momenteel veel waardevolle energie verspeeld aan
verafgoding maar ook aan zinloos geweld voor een of ander geloof of maatschappij.

Toch wil ik nog iets dieper hier op ingaan want de Core is meer en
dat is wel het meest belangrijke gegeven wat we nodig hebben. In de huidige
wereld proberen we alsmaar het ontstaan te vinden. We willen de Core vinden
van elk voorwerp om ons heen. We wroeten steeds dieper in de vele moleculen,
structuren wat ons brengt in wat we nu weten. Maar hebben we werkelijk iets
ontdekt van de oorsprong? We blijven dieper gaan en verder maar steeds gaat
er, natuurlijk, een andere wereld open. Dus de Core moet iets meer zijn dan
een oorsprong en dat is ook zo. De Core is, zoals ik je al eerder in dit stukje
aangaf, het brein achter het Universum. We hadden het al over een wolkje dat
alles weet en alles bepaalt! Zo zou je het dan kunnen voorstellen. Maar nu kom
ik op het volgende. Het Universum zie je als het oneindige: Miljarden sterren
en stelsels en het is nog groter, want het omvangt alles wat we nog niet weten.
Dus het Universum is alles. In dat Universum is er een intelligentie die dan
alles bepaalt. Opgelet, want nu komt het belangrijkste van het gehele boek.
Waarom zie je alles zo groot, zo immens groot met getallen van duizenden
nullen? We weten ook nu dat er geen tijd en geen afstand zijn. Dus we strepen
alles weg en wat blijft er over? Een Universum wat jouw lichaam is!
Ja, jij bent het Universum gekoppeld aan het geheel. In dat Universum is een
Core. Ja, in jou is de Core en die Core bepaalt jouw leven wat via de ziel in
jouw lichaam gebracht wordt.

Okay, het is niet gemakkelijk om alles zo te zien en we zijn alsmaar
geneigd om dieper, hoger en verder te kijken en te zoeken, maar we vergeten
de eigen energiebron en dus het leven wat vanuit ons komt. Nu zul je misschien
beter begrijpen wat de Core is en dat die Core niet een wolkje is wat
een Universum aandrijft vanuit een heelal! Als je alles om kunt zetten naar je
binnenste, zullen op alle vragen antwoorden komen, grote getallen verdwijnen
en je gaat merken dat alles NU vanuit je binnenste gecreëerd wordt. Die
matrix, weet je nog wel?

De grootste fout die we als mens maken is dat we alles ver van ons
vandaan zoeken en dat, hoe verder het is des te mysterieuzer en dus beter. Een
God die boven ons hangt en vreemde ruimtewezens die ons in de gaten houden.

Daar verderop is het ook altijd beter dan om je heen en zo zijn wij, mensen,
werkelijk gespleten geworden. Sinds ik begrepen heb dat de kracht niet van
buiten kwam maar vanuit mijzelf, veranderde alles. Alles werd mogelijk en
ik vond ook alle oplossingen om me heen. Wereldproblemen zijn op te lossen
vanuit jezelf en niet door een wereld te veranderen. Misschien even een
raar voorbeeld, maar je zult merken dat de oplossingen van al je problemen
te vinden zijn in je eigen woorden en vanuit je binnenste.

In de afsluiting van dit boek zal ik alles netjes op een rijtje zetten voor
je, zodat je kunt zien en kunt gaan werken aan de kracht in je eigen Universum,
aangestuurd door jouw Core wat de Core is van het gehele leven.


(Hoofdstuk 141) 


NAAR MIJN VOLGENDE HOOFDSTUK

 

 

"Being human is helping each other"


 

Please enjoy this site, learn the way of never-ending health and for living a better life 
by finding your path in a World of Positive Energy.

A special thanks for all the people who support this site.

 

Facebook icon
Twitter icon
Linkendin icon
google icon


Due to the many visitors on this website, we are experiencing some delays in answering.
Your e-mail will be processed in the order it was received, 
but if you get no response to your e-mail within 2 days please write/submit again.