Banner world

 

 

   HOME 
    Books Web


   Books Printed 


   Health 


   Presentations


   Soul Drawings


   Video lectures 
   English


   Video lezingen 
   Dutch


   Positive Blog


   Curriculum writer


   Contact
   Side Index

Web design 
John Baselmans
 

Spatie

 

 
You can change this website in over 66 languages

 


Energieniale leven

"Het Energiniale leven"Hoofdstuk - 136 -


4-1 Geen regels, niet te begrijpen in een huidige maatschappij


De huidige mens, slaaf van wat en wie

Eigenlijk heb ik deze vraag al meerdere malen beantwoord en ik wil
het even nog eens herhalen omdat dit wel werkelijk het belangrijkste punt
is waar we aan moeten gaan werken, mits je natuurlijk dat wilt. De huidige
mens is in principe een slaaf van het geld. Geld is banken en banken zijn het
systeem. Daarnaast heeft zich nog een andere slavendrijver opgeworpen en
dat zijn de geloven en hun kerken. Dit omdat het geld in vele landen nog niet
werkelijk als een machtig middel gezien wordt en daarom is het geloof daar
zeer subtiel op ingesprongen. Ook is de geldelijke macht onstabiel en kan bij
een oorlog wegvallen en dan is het toch mooi meegenomen als er een strohalm
is waar je, je aan vast kunt houden.

Er zijn landen waar het net andersom gaat, daar is het geld wel stabiel
maar meent de kerk dat ze meer macht moeten hebben en gaan dan heilige
oorlogen aan tegen een ander geloof. Ook daarmee zaai je zo verdeeldheid
en dat is net wat systeem en kerk nodig hebben. De grote winnaar is het systeem
dat van twee walletjes eet, namelijk van de oorlogsindustrie maar ook nog
eens van de nog grotere farmaceutische industrie die werkelijk, net onder de
banken, de gehele wereld in de tang hebben.

Alles op een rijtje gezet en zeer kort dus uitgelegd is het zo, dat de
medische wereld samen met de banken de wereld bezitten. Alles in stand gehouden
door een oorlogsindustrie die alle takken uit elkaar rukt, maar wel op die manier
om zo alle macht te bezitten die nodig is voor te domineren. Alles onder
politici die de marionetten zijn van het systeem en de show moeten draaien
om zo de aandacht af te leiden van de werkelijke wereld. De werkelijke wereld
die letterlijk alle burgers ook zo machtig zou kunnen maken, maar ze krijgen
niet de kans ervoor omdat ze door wetten en regels, met aanvulling van een
geloof, werkelijk onderdrukt worden.

Het zou kunnen zijn dat je vraagtekens zet onder deze uitleg en mijn
zienswijze en dat kan. Toch ben ik al zeer veel jaren bezig om uit te zoeken
waarom de wereld is zoals hij nu is. Met de connectie die ik heb met de energiewereld,
zijn er beelden verschenen waarbij je het Ďgeheelí duidelijk kunt
zien. Alsof ik boven de aarde hing en alle levenslijnen kon volgen, maar ook
de groten der groten op deze wereld die een duidelijke lijn lieten zien waar ze
mee bezig zijn. Toen ik dit overzicht kreeg, vielen veel zaken als een puzzel
in elkaar en werd het me duidelijk waar de vele negatieve energie voor nodig
was. Werkende in die wereld werden alsmaar wegen duidelijker en het is nu
dat ik de gehele matrix aardig heb weten te doorgronden. Van daaruit kan ik
werken aan veranderingen en komen de wegen open om die te bewandelen.

Het is een ballon en ik weet dat ik de speld al heb en dat ik alleen nog
moet prikken. Als je zo het systeem ziet, zie je hoe wankel het geheel is en dat
hebben we weer eens mee mogen maken door een recessie die kunstmatig en
moedwillig gecreŽerd wordt en zo vele mensen in problemen brengt, keer op
keer. Laten we het maar houden op enkele slechte kinderen met een ballon in
de hand, trots dat ze die bezitten. Dan een speld erin en de ballon klapt en de
slechte kinderen lopen huilend en verslagen weg.


(Hoofdstuk 136) 


NAAR MIJN VOLGENDE HOOFDSTUK

 

 

"Being human is helping each other"


 

Please enjoy this site, learn the way of never-ending health and for living a better life 
by finding your path in a World of Positive Energy.

A special thanks for all the people who support this site.

 

Facebook icon
Twitter icon
Linkendin icon
google icon


Due to the many visitors on this website, we are experiencing some delays in answering.
Your e-mail will be processed in the order it was received, 
but if you get no response to your e-mail within 2 days please write/submit again.