Banner world

 

 

   HOME 
    Books Web


   Books Printed 


   Health 


   Presentations


   Soul Drawings


   Video lectures 
   English


   Video lezingen 
   Dutch


   Positive Blog


   Curriculum writer


   Contact
   Side Index

Web design 
John Baselmans
 

Spatie

 

 
You can change this website in over 66 languages

 


Energieniale leven

"Het Energiniale leven"Hoofdstuk - 132 -


4-1 Geen regels, niet te begrijpen in een huidige maatschappij


Een mens heeft wetten en regels nodig

Een stelling die we al door de eeuwen heen horen en zo moet vrijwaren
dat we vastgepind worden aan een of andere maatschappij. Als je het
complete verleden van de mens ziet, is er in een groep altijd een leider die
zich opwerpt. Iemand die weet wat goed en fout is voor ons allen. We zien dat
ook in de dierenwereld maar ook in een plantenwereld waar de sterke planten
de minder sterke overheersen. Toch is dat alles een puur ‘aards’ gedrag en
lijkt een duidelijke ‘stempel’ te zijn die alsmaar doorgaat in de geschiedenis.
Een enkel persoon kan een geheel volk onderdrukken of leiden met wat dan
ook voor bedoelingen. Steeds meer duiken ook regels op want de mens wordt
opstandiger en dat moet je toch op een of andere manier onderdrukken. Zo
zijn er wetten ontstaan en zijn deze onderhand jaarlijks aangescherpt om alles
in nog nauwere banen te leiden. Als je ziet in Amerika maar ook Europa met
wat voor belachelijke wetten gewerkt wordt, dan weet je als buitenstaander
meteen dat deze mensen werkelijk hersendood gemaakt worden en als schapen
precies doen wat hun maatschappij hen oplegt.

Alles is onder het mom dat wij, mensen, regels nodig hebben en
daar zit nu het grote knelpunt van het geheel. Als je een volk loslaat zonder
regels die er al eeuwen geheerst hebben, dan kun je nagaan dat, dat zeker mis
zal lopen. Het gaat een ‘free for all’ worden en iedereen meent niets meer
te hoeven betekenen voor een andere. Natuurlijk, want je hebt dat compleet
afgestompt in de hersenen van de huidige mens. Kijk maar eens op school als
je een klas even alleen laat, het gaat in een zeer korte tijd een janboel worden
en hebben we in een keer nieuwe leiders aan de macht. Zo is het al gegroeid
in het bestaan van de mens, dieren- en plantenwereld. Toch is het zo dat in de
energiewereld absoluut geen leider is en dat er geen meerderen zijn die bepalen
hoe of wat er moet gebeuren of nog gedaan moet worden. Het is niet nodig
omdat we in de energiewereld al een geheel zijn en net zoals het binnenste
van ons lichaam weet elke bloedcel, elke molecule en elk deel wat te doen om
die wereld in stand te houden. Het is frappant dat vrijwel alles op aarde met
commando’s in stand gehouden moet worden en daar zijn de mensen wel een
duidelijk bewijs van. Zelfs als het gaat om het verdedigen van een land waar
je, je letterlijk op commando de dood wordt ingestuurd! Een van de meest
belachelijke voorbeelden die ik aan kan halen. Je kunt merken dat de hersenen
van de mens steeds meer onder druk komen te staan en dat de indoctrinatie
verre gevolgen heeft op de huidige wereld. Steeds meer zie je dat mensen het
‘schapengedrag’ vertonen en zijn de mensen zo afgestompt dat er werkelijk
weinig eigens overblijft in hun leven.

Ik hoor je nu al denken ‘gelukkig ben ik anders’. Ben je wel anders?
Want, laten we eerlijk zijn, ook jij bent een van die schapen die blindelings
meegaat in deze maatschappij. O ja, natuurlijk wel wat sputterend en af en toe
werkelijk hard overkomend maar uiteindelijk toch zwichten voor het huisje,
boompje, beestje gevoel. We hebben wel wat rebellen onder ons en zelfs
raddraaiers die het systeem het werkelijk moeilijk maken, maar dat is nu het
uiterste waar we werkelijk geen snars aan hebben. Geweld zal niets oplossen
en geweld lokt meer geweld uit. En zo zijn we nu in deze tijd beland met veel
geweld en oorlogen die er wereldwijd heersen. Allemaal uitgelokt door mensen
die menen de macht te hebben over andere mensen.

Een mens is al een geheel met het Universum en is ook een geheel met
zichzelf en met al het leven om zich heen. Als de mens gewoon zijn gevoelens
zou volgen dan was iedereen bezig om van het leven een interessante tijd te
maken. Momenteel maken we van ons leven alsof we het moeten overleven
en vergeten waar we eigenlijk mee bezig zijn.

Een van de moeilijkste opdrachten die we hebben momenteel op deze
aarde is het stoppen van die onderdrukking en je leven te laten bepalen door
anderen. Het heeft een kans van slagen als we zouden gaan handelen in de
vorm zoals in de wereld van de energie gewerkt wordt. Ook is het zaak om
daar doorheen te kijken want tenslotte ben jij het die deze wereld creëert!

Daarom komen we nu op het punt van hoe verschillend vele mensen hun leven
zien. Velen weten niet beter en zien het niet als een onderdrukking, anderen
zien de beperkingen die opgelegd worden en zijn uit deze wereld gestapt. Dus
hebben we een groot probleem, want hoe openen we de ogen en het gevoel
van die mensen die als schapen achter hun leider aan lopen.


(Hoofdstuk 132) 


NAAR MIJN VOLGENDE HOOFDSTUK

 

 

"Being human is helping each other"


 

Please enjoy this site, learn the way of never-ending health and for living a better life 
by finding your path in a World of Positive Energy.

A special thanks for all the people who support this site.

 

Facebook icon
Twitter icon
Linkendin icon
google icon


Due to the many visitors on this website, we are experiencing some delays in answering.
Your e-mail will be processed in the order it was received, 
but if you get no response to your e-mail within 2 days please write/submit again.