Banner world

 

 

   HOME 
    Books Web


   Books Printed 


   Health 


   Presentations


   Soul Drawings


   Video lectures 
   English


   Video lezingen 
   Dutch


   Positive Blog


   Curriculum writer


   Contact
   Side Index

Web design 
John Baselmans
 

Spatie

 

 
You can change this website in over 66 languages

 


Energieniale leven

"Het Energiniale leven"Hoofdstuk - 131 -


3-1 Waar vinden we en zien we energie


Energie, het veld met onbegrensde mogelijkheden

Inderdaad heeft de energiewereld ongekende mogelijkheden. Energie
is, zoals ik schreef, de bouwsteen van het leven. Als jij als mens in gaat zien
dat wij energie zijn en dat alles om ons heen ook opgebouwd is uit diezelfde
stenen, alleen in een andere opzet, kun je, je misschien een voorstelling maken
hoe de energiewereld eruit kan zien. Zelf heb ik me deze techniek meester
gemaakt om zo dieper in het geheel te kunnen begeven. Als je een mens als een
mens ziet en een dier als een dier of plant als plant, dan ben je al snel beperkt.
Zelfs met voorwerpen als een stoel, tafel of wat dan ook is het mogelijk de
bouwstenen te zien in de energiewereld. Als je dat inziet is het een kleine stap
om in die energiewereld te werken. Een voorbeeld; Als ik door te veel tillen,
pijn in mijn rug heb, ga ik kijken wat er in mijn energie mis is. Ik focus me
dan op dat punt en haal letterlijk de aangetaste energie weg en vervang die
door energie die mijn rug weer normaal laat functioneren. Zo doe ik dat met
alles wat er in en om me heen gebeurt.

Meerdere malen heb ik dit toegepast en ben toen verder gegaan. Bij
het aanhoren van een klacht van iemand anders zie ik meestal de klacht zitten
en dan is het mogelijk dat weg te halen en daar gezonde energie terug te
plaatsen. Nu praat ik even over de bouwstenen die te veel te verduren hebben
gehad in het verleden. Nu begrijp je misschien ook toen ik het er over had, dat
je niet je uiterlijk moet laten verbouwen want dat, dat niets uitmaakt aan je
innerlijk. Je innerlijk is de motor van het geheel, niet dat vel wat er overheen
getrokken is.

Wel wil ik voorop stellen dat ik niet aan genezing doe want daar
zijn al genoeg mensen mee bezig. Waarom niet, is de volgende reden. In alle
eeuwen door zijn er mensen geweest met dezelfde zienswijze als ik nu heb.
Deze mensen hielpen vele mensen en daardoor kwamen ze in grote problemen
omdat de maatschappij en de farmaceutische wereld dat niet toestonden. Het
is in hun ogen onmogelijk dat mensen anderen kunnen genezen. Dat is nog
niet de reden waarom ik daarmee niet aan de slag ga. De werkelijke reden is
dat je een mens gemakkelijk kunt genezen maar als hij of zij niet klaar voor
is om deze genezing te verwerken, er weer een andere ziekte voor in de plaats
gaat komen. Als je iemand geneest van kanker of aids en alles is goed maar die
persoon gaat weer op de oude voet door met zijn leven, zal er een nog ergere
ziekte opduiken. Men heeft dat al in de duizenden jaren mogen ervaren dat
genezen personen na verloop van tijd weer terugkeerden naar de genezer. Het
is werkelijk dweilen met de kraan open als je ongemotiveerde mensen gaat
genezen. Dat zie je werkelijk overal. Mensen krijgen een pil voor het een,
gaan gewoon met hun levensstijl door en vervallen dan in een andere ziekte.
Het komt de huidige medici en ‘peptalkers’ goed uit, anders zouden ze eens
overbodig worden. Helaas, ze hoeven daar voorlopig niet bang voor te zijn.
Ik vroeg me in eerste instantie af waarom dit verschijnsel zich bleef
herhalen in de geschiedenis en bij het werken met de energie werd het me
duidelijk. Als ik iemand genees, maar hij ziet niet in dat hij verder moet gaan
in de wereld van energie en zijn instelling en de manier van leven daar aanpast,
zal deze persoon weer snel in het oude terugvallen. Geen wonder want als je
zijn energie ziet is deze geheel aangetast door pijnen en ziekten. Zijn connectie
met de energiewereld is grotendeels afgesloten en is daarom een dood spoor
wanneer je wel aanpassingen doet maar hij geen vervolg aan geeft.

Daarom pak ik dat op een andere manier aan, namelijk de manier zoals
ik het van de energiewereld doorgekregen heb. En die is als volgt: Mensen genezen
heeft alleen een kans van slagen als je de mens weer terug kunt brengen
zodat hij contact kan krijgen met de wereld van de energie. De gedachtegang
en de manier van leven maakt dan vanzelf de connectie met deze oerwereld en
zo kan elk persoon zichzelf genezen. Die kracht is vrij verkrijgbaar en is een
kwestie van vertrouwen hebben in je eigen energie. Vertrouwen dat jij jezelf
kunt genezen maar ook vertrouwen dat de weg die je inslaat, de juiste weg
is waarvoor je in werkelijkheid hier op deze wereld bent geplaatst. Als je die
connectie hebt ben jij een van diegenen die met de wereld van de onbeperkte
energie kunt werken. Met die energie is alles mogelijk en kun je werkelijk
alles bewerkstelligen. Wel is het zaak dat je dit weer niet gaat (misbruiken)
gebruiken om geld te maken of toch mensen te binden. Het is geen gemakkelijke
zaak om je geheel in te leven in deze energiewereld.

Hopeloos? Nee, zeer zeker niet want meer en meer zijn er mensen die,
die richting uit gaan. Ook de jeugd heeft het door dat je mensen kunt helpen
MITS, ja mits deze persoon de regels accepteert die gelden in de energiewereld.
En deze regels zijn eenvoudig; Je kunt en mag er geen geld of macht
aan koppelen. Want dan zullen je krachten, heel simpel, afnemen of tegen je
keren wat we regelmatig meemaken om ons heen.


(Hoofdstuk 131) 


NAAR MIJN VOLGENDE HOOFDSTUK

 

 

"Being human is helping each other"


 

Please enjoy this site, learn the way of never-ending health and for living a better life 
by finding your path in a World of Positive Energy.

A special thanks for all the people who support this site.

 

Facebook icon
Twitter icon
Linkendin icon
google icon


Due to the many visitors on this website, we are experiencing some delays in answering.
Your e-mail will be processed in the order it was received, 
but if you get no response to your e-mail within 2 days please write/submit again.