Banner world

 

 

   HOME 
    Books Web


   Books Printed 


   Health 


   Presentations


   Soul Drawings


   Video lectures 
   English


   Video lezingen 
   Dutch


   Positive Blog


   Curriculum writer


   Contact
   Side Index

Web design 
John Baselmans
 

Spatie

 

 
You can change this website in over 66 languages

 


Energieniale leven

"Het Energiniale leven"Hoofdstuk - 13 -


1-2 De natuur op onze aarde


De wereld in het heelal en zijn Universum

In deze paragraaf wil ik toch al wat dieper ingaan op wat er allemaal
om ons heen is en wat er afspeelt in de werkelijke wereld. Onze wereld
die we aarde noemen is niet een los staand deeltje in het totale heelal en zijn
Universum. Zoals ik al in het vorig paragraaf aanhaalde, we zijn geen losse
elementen van het geheel. De aarde, met al zijn leven erop, heeft een doel in
het gehele heelal en met daaraan gekoppeld het Universum wat een overkoepelend
geheel is van alles wat reilt en zeilt hier om ons heen. Om het nog wat
duidelijker te maken het volgende.

Wat er ook gaande is, waar dan ook op deze wereld, heeft effect op
ons, het speelt in ons in en het werkt mee met wat we nu doen en waar we
mee bezig zijn. Niets is van elkaar losgekoppeld. Een moord aan de andere
kant van de wereld heeft zijn uitstraling op alle andere levende wezens. De
energie die daar dan vrijkomt wordt verzonden en al het levende rond en in
ons neemt deze energie op. Al de positieve maar ook negatieve handelingen
worden doorgegeven via de energie die daarbij ontstaat. Zo is alles wat er nu
gebeurt hier op deze wereld, een gedeelte van wat er in het complete Universum
wordt ontvangen.

We zullen in de wereld van energie zien dat niets los van elkaar is en
dat alles met elkaar verbonden is en zo met elkaar te maken heeft. We gaan
later zeker nog veel dieper in op deze materie, maar eerst is het belangrijk
dat we zien hoe de huidige wereld aan het draaien is en waar de knooppunten
zitten in de huidige manier van leven. Hier zullen we zeer regelmatig op hetzelfde
probleem stoten en dat is dat iedereen voor zich aan het leven is en dat
iedereen meent dat hij niemand direct of indirect nodig heeft. Toch zul je gaan
merken en ik weet zeker dat je dit nu al voelt, dat er iets is wat ons met elkaar
verbindt. De vreemde gevoelens die we hebben, de telapathie die de een meer
heeft dan de ander maar wel aanwezig is, maar ook het vreemde gevoel bij
o.a. liefde op het eerste gezicht. Allemaal dingen die we niet willen, durven
of kunnen aanvaarden dat ze er zijn, puur omdat we niet willen erkennen dat
we allemaal met elkaar verbonden zijn.

De verbondenheid met de medemens maar ook met de natuur en haar
dierenwereld, die wel degelijk belangrijk is in ons leven. Maar wat over het
gevoel dat we hebben van andere werelden, mensen die zich verbonden voelen
met het ‘hogere’ of met het ‘ware’? Allemaal tekenen dat er meer is en waarover
we maar moeilijk durven te praten, laat staan het te erkennen. We zullen gaan
zien dat we elkaar duidelijk nodig hebben maar dat er in de huidige manier
zoals de wereld gaat, het een wereld is waar mensen menen andere wezens te
moeten domineren. We zien dat niet alleen onder de mensen maar ook in de
dieren- en plantenwereld. Op deze manier zal de sterkste overleven. Maar er is
een verschil in de natuur en de mens, dat is, dat de natuur niet denigrerend is
en dat er gehandeld wordt volgens een wet die het Universum vanaf het begin
hanteert. De wet van het voortbestaan en de wet van de natuurlijke zuivering.
Het gaat er bij de natuur niet om, om te domineren, kleineren of vernederen.
Nee, het gaat erom dat de natuur en de wet van het Universum er vanuit gaan
dat er collectief een doel bereikt moet worden en daar wordt het geheel alsmaar
op aangepast. De sterkeren overleven en dragen bij aan dat geheel.
Wat doen wij mensen? Wij proberen de ‘zwakkere’ lagen van de bevolking
te onderdrukken en onder ons te houden. Die laag van de bevolking
die volgens ons onder aan de ladder staat of die niet naar buiten willen en
kunnen komen. Zwakkeren noemen we hen maar juist zij zijn sterk omdat ze
zonder hulpmiddelen zich in stand weten te houden. Puur omdat deze mensen
daar geen behoefte aan hebben, maar ook omdat er velen zijn die doorhebben
dat het maar een machtstrijd is onder de zogenaamde sterken in de wereld.
Mensen die systematisch onderdrukt worden, dom gehouden worden zodat
ze niet kunnen opklimmen op de bewuste ladder van de maatschappij. Dat
is wat de mensheid compleet ontwricht en zo ook het leven van de gehele
mensheid. Er is vanaf het begin een les geweest waar de mensen van moesten
leren. Helaas tot op de dag van vandaag hebben deze lessen nog steeds niet
plaatsgevonden, buiten een paar mensen om die zich boven dit alles wisten
te brengen om zo anderen te laten zien waarmee ze bezig zijn. Toch is er nog
steeds niet veel van begrepen en wordt er nog steeds druk gezocht naar een
oorsprong, doel en handelen in een menselijk leven. De wetenschap en al onze
geleerden zijn aan het zoeken naar het ene wat moet verklaren wat werkelijk
gaande is.

Blind, stekeblind zijn deze mensen aan het dwalen en dat allemaal in
opdracht en met het uitgangspunt wat die ene dominant persoon of maatschappij
stelt. Zo zien we en verklaart het ook, waarom er alsmaar in elk tijdperk
en elk deel van de vele levens steeds maar andere zienswijzen zijn en dat de
wetenschap elke maal bijgesteld moet worden om op de antwoorden te komen
die er worden gemaakt. Nog steeds is de wetenschap in de ban van het grote
geld en de daarachter liggende grote bedrijven in de maatschappij. Zo zal er
nooit een werkelijk antwoord gevonden worden achter de grote vragen die
gesteld zijn bij veel van deze mensen.

Het is voor nu even genoeg over dit onderwerp en het zal later zeker
nog dieper worden uitgelegd. We hebben nu even een klein tipje opgelicht
over de samenhang van de vele levens in en om ons heen. Belangrijk is, dat
je langzaam maar zeker in gaat zien dat er geen losse elementen bestaan en
dat, wat jij doet ook mij en een ander beïnvloedt.


(Hoofdstuk 13) 


NAAR MIJN VOLGENDE HOOFDSTUK

 

 

"Being human is helping each other"


 

Please enjoy this site, learn the way of never-ending health and for living a better life 
by finding your path in a World of Positive Energy.

A special thanks for all the people who support this site.

 

Facebook icon
Twitter icon
Linkendin icon
google icon


Due to the many visitors on this website, we are experiencing some delays in answering.
Your e-mail will be processed in the order it was received, 
but if you get no response to your e-mail within 2 days please write/submit again.