Banner world

 

 

   HOME 
    Books Web


   Books Printed 


   Health 


   Presentations


   Soul Drawings


   Video lectures 
   English


   Video lezingen 
   Dutch


   Positive Blog


   Curriculum writer


   Contact
   Side Index

Web design 
John Baselmans
 

Spatie

 

 
You can change this website in over 66 languages

 


Energieniale leven

"Het Energiniale leven"Hoofdstuk - 127 -


3-1 Waar vinden we en zien we energie


Energie is verstoken van ziekten

Misschien een harde stelling en zal zeker door velen ontkend worden.
Waarom ontkend is duidelijk, want wat heeft de farmaceutische wereld aan
een gezond systeem. Vele artsen zouden kunnen gaan vissen en er was weinig
of niets meer te verdienen aan ziekten.

Met deze uitspraak word ik regelmatig geconfronteerd met een voorbeeld;
‘Maar als ik mijn been breek hoef ik niet dood te gaan’. Kijk, deze zijn
de meest belachelijke uitspraken die dan op je pad komen. Ik beweer ook niet
dat een arts niet nodig is, maar dan puur voor de gevallen die zich voor kun-
nen doen zoals bij breuk enz. Voor de rest zijn er andere oplossingen. Ziekten
zoals aids, kanker, hartinfarct en infecties zijn te voorkomen als we ons leven
anders zouden gaan leiden. Ook zijn vele klachten maar ook andere medische
indicaties zoals snede te genezen zonder een arts. Ik weet dat de medische
wetenschap een heiligdom is en dat er velen voor mij al veroordeeld
zijn geworden omdat ze ook dit soort dingen beweerden, maar dat weerhoudt
mij niet om nogmaals aandacht te besteden aan de ziekelijke wereld van vele
medici. Een medische wereld die om astronomisch veel geld draait en daarom
alsmaar zijn deuren sluit en voor alles, wat eventueel gratis te verhelpen is,
als ketterij ziet.

De medische wereld staat aan de top van de meest verdiende tak in
deze maatschappij. Natuurlijk, want het wordt als een soort heiligdom gezien
die zelfs door wetten beschermd wordt. Dat er miljoenen mensen sterven door
het gif, wat gepompt wordt in de vele mensen, praten ze niet over. Lees de
bijverschijnselen maar eens en ga maar eens na wat bepaalde stoffen doen
met je lichaam. Alsmaar beschermd door een systeem dat ook veel mee pikt
in deze handel. Zo is het een feit dat we allemaal, langzaam maar zeker,
vergiftigd worden samen met het vele vergiftigde voedsel wat we dagelijks
innemen. Je hebt pijn, hier een pilletje. Dan komt er een andere pijn op, een
drankje daarvoor en zo leven vele mensen dagelijks op een kast vol pillen,
poeders en drankjes. Maar we hebben ook de gezondheidsfreaks die alsmaar
medicamenten innemen om er gespierder uit te zien of zelfs jonger menen
te worden door dat gif. Na vele jaren zie je dan de wandelende lijken en is
hun gezondheid ver te vinden. Zo kunnen we alleen hierover al een boek vol
schrijven en ik wil het hier bij laten, want we weten allemaal dat de gezondheid
niet zo gezond is als dat het zich voorspiegelt.

In de energieniale leven is er wat anders aan de hand. Niemand is van
nature ziek. Alle mensen die geboren worden zijn gezond voor de buitenwereld
maar zijn dragers van alle ziekten die op je pad kunnen komen. Ik weet
ook dat er mensen zijn die ongelukkig, mismaakt of ziek geboren worden. In
de wetten van de natuur hebben deze mensen geen overlevingskans en velen
zouden direct sterven. Ook dat zien we in de planten- en dierenwereld. Alleen
de sterken gaan door. Dat klinkt erg hard als het over mensen gaat, maar het
zou veel beter zijn geweest als we niet alsmaar mensen zouden manipuleren
en kunstmatig in leven willen houden. Het heeft totaal geen doel in de energiewereld
en hoe hard het ook klinkt, het zet totaal niets bij in het geheel van
de energiewereld. Diegenen die werkelijk sterk zijn weten een weg te vinden
om bij te dragen, maar velen zouden volgens de wet van de natuur afvallen
en al lang niet meer aanwezig zijn. Nogmaals, het is hard te lezen maar dat is
een van de zaken waarom deze wereld werkelijk achteruit holt.

We worden vanuit de energiewereld gezond afgeleverd, zo niet, dan
val je af. Met het spelen van de energie kan zeker wel eens wat mis gaan. Er
kan ook door de vele giffen en de vele manipulaties mensen geboren worden
die niet gezond zijn. De wereld van de energie wereld geeft dan duidelijk aan
dat deze vaders en moeders niet capabel zijn om een nageslacht op de wereld
te brengen. We doen het nu toch en we gaan door, verder en dieper. Daardoor
krijgen we steeds meer zwakkere mensen.

Terugkomend op de energie en het gezond zijn. Er is een wet dat je
jezelf aardig kunt genezen. Vele ziekten zijn in toom te houden en zijn zo
lang tegen te houden als je leven lang is. Van nature uit is elk mens met alle
potentiële ziekten geboren. Ieder mens bevat kankercellen en alle ziekten zijn
aanwezig in je lichaam maar dan komt het, wat ga je ermee doen? Hoe ga je
dat managen? Uit de vele gesprekken die ik met mensen heb gehad is een ding
duidelijk. De mensen die kanker willen, krijgen het. Degenen die aids willen,
krijgen het ook want het is niet zo, dat het gebeurt als je alsmaar zegt ‘ik wil
aids’. Nee, ook de gedachte en de angst dat je het eens zou kunnen krijgen is
genoeg om het aan te wakkeren. In de energiewereld is namelijk alles mogelijk
en als jij zo graag ziek wilt zijn dan kun je dat krijgen.

Er zijn kasten vol aan bewijzen waar je op uit kunt maken dat mensen
die iets vrezen het mee zullen maken in hun leven. Mensen die hun lichaam
niet accepteren zoals het is, is ook zo’n categorie. Deze mensen hebben buiten
een psychisch probleem nog een ander groot probleem en dat is, dat ze zich
werkelijk schamen voor hun uiterlijk. Bij alle gevallen zie je dat deze mensen
dan eindeloos blijven verbouwen en zo verder en verder van hun eigen ik af
gaan. Verdwaald in hun eigen identiteit zijn ze zoekende en zullen het nooit
meer vinden. O ja, er zijn er zeker die pretenderen dat ze nu gelukkig zijn
met hun verbouwing. O ja? Denk je dat echt? We spreken elkaar nog wel over
enkele jaren.

Dan komen we nog op de ziekte dat je geheel niet met jezelf kunt
leven of meent dat je als een verkeerd geslacht geboren bent. Nou, laat ik je
vertellen dat de energiewereld wel degelijk weet of je een mannetje of een
vrouwtje moet zijn. Dat je hersenen menen wat anders te zijn is een probleem
wat dan opgelost moet worden tussen je hersenen en je hart en ziel wat de
connectie is met het Universum. In de huidige materialistische wereld zie je
meer en meer dat de hersenen de overmacht hebben gekregen en daarom wordt
er meer en meer geschreeuwd dat hij of zij geen man of vrouw is. Het ergste
is dan ook nog dat ze hun lichaam werkelijk zo gaan verminken om ook zo te
lijken. Spelen met de wetten van het Universum heeft al meerdere malen tot
grote veranderingen gebracht en weer zijn we in dat tijdperk beland. Mensen
zijn ontevreden met wat ze zijn, mensen menen geen mensen meer te moeten
zijn en ook menen ze dat ze God kunnen spelen. Zo zijn we werkelijk beland
in een tijd waar we beter niet in kunnen zijn.

Gelukkig is de pure energiewereld voor diegenen, die daarmee verder
willen, aanwezig en is het ook voor die mensen die weten dat er weer een
ommezwaai zal komen naar het pure leven. Een leven waar we weer naar het
Universum gaan luisteren en gaan werken met zijn energie en dat als vrouw
of man, dier of plant. Dat alles in een gezonde staat waar de ziel weer de
touwtjes in handen gaat krijgen en waar de hersenen weer geplaatst worden
op de plaats waar die thuishoren. Dan kunnen we weer, gezond en wel, ons
verder concentreren op de weg die we zouden moeten volgen.


(Hoofdstuk 127) 


NAAR MIJN VOLGENDE HOOFDSTUK

 

 

"Being human is helping each other"


 

Please enjoy this site, learn the way of never-ending health and for living a better life 
by finding your path in a World of Positive Energy.

A special thanks for all the people who support this site.

 

Facebook icon
Twitter icon
Linkendin icon
google icon


Due to the many visitors on this website, we are experiencing some delays in answering.
Your e-mail will be processed in the order it was received, 
but if you get no response to your e-mail within 2 days please write/submit again.