Banner world

 

 

   HOME 
    Books Web


   Books Printed 


   Health 


   Presentations


   Soul Drawings


   Video lectures 
   English


   Video lezingen 
   Dutch


   Positive Blog


   Curriculum writer


   Contact
   Side Index

Web design 
John Baselmans
 

Spatie

 

 
You can change this website in over 66 languages

 


Energieniale leven

"Het Energiniale leven"Hoofdstuk - 126 -


3-1 Waar vinden we en zien we energie


Energie is liefde en begrip

Energie is, zoals ik al eerder stelde, opgebouwd uit positivisme. Inderdaad,
plus bestaat niet als er geen min is. Maar weer is dat een menselijke
gedachte. Waarom moet overal iets tegenover staan? Ik ben meer op dit onderwerp
blijven steken en dat is gewoon omdat het moeilijk is om een mens hier
op aarde enkele zaken anders te laten zien. Er is geen tijd, er is geen afstand
en er is geen plus en geen min.

O jee, nu heb ik de poppen aan het dansen, want de wetenschappers
hebben zo hun best gedaan om alles te bewijzen. Wat dan de Noord- en
Zuidpool en wat dan het plus en de min in elektriciteit? Zo zul je me zeker
overdonderen met duizenden vragen en rapporten en ik kan alleen zeggen:
Lieve mensen, spaart jullie de moeite. Ik heb deze zaken ook allemaal moeten
leren en ingestampt gekregen, zelfs tot verveling toe omdat ik beter wist. Soms
leek het wel een geloof wat jou ingeramd werd of zelfs opgelegd werd, maar
ik kan jou verzekeren dat in de wereld van energie geen ja en nee, geen plus
en min en geen onder en boven is.

Zo, nu heb ik alles op stelten gezet en velen zullen het boek dichtslaan
en niet meer opendoen totdat ze gaan beseffen dat er misschien toch een waarheid
achter kan schuilen.

Voor diegenen die wel benieuwd zijn hoe het verder gaat, ga ik verder
op in wat energie allemaal doet en is. Energie is een kracht, een veld wat geen
beperkingen kent en dat is omdat het een kracht is die zichzelf in stand houdt.
Wij mensen hebben ons in de laatste miljoenen jaren aardig wat beperkingen
opgelegd en deze beperkingen brengen ons steeds verder in het nauw. Kijk
maar eens in de natuur, een gedeelte van het veld wat geen beperkingen kent;
Dieren en planten komen en gaan. Ze gaan door en door en elke boom sterft af
en heeft voor meerdere nakomelingen gezorgd. Een grassprietje is uitgegroeid
tot een gras pol, sterft af en een grasveld komt terug. Zo zie je in elk deel van
de natuur dat het zich handhaaft en vermenigvuldigt. In dat vermenigvuldigen
zijn we wel altijd goed gebleven maar het handhaven niet, want het merendeel
van de mens leeft onder een menswaardig bestaan. Kunstmatig worden ziekten
en armoede in stand gehouden en de mensen houden niet werkelijk meer
van elkaar. Dat houden van zien we nog wel in de natuur waar elk onderdeel
met respect voor elkaar leeft, zoals het in de gehele energiewereld bepaald is.
Daarnaast kent men in de natuur geen tijd. Men leeft en gaat dood maar men

leeft verder in een andere vorm van de energie. Zo is het dat wij, mensen,
elkaar niet meer begrijpen. Wat niet verwonderlijk is, want er is in alle jaren
zoveel haat en nijd gezaaid dat je werkelijk niet meer van elkaar houdt. Haat
en nijd zijn gecreŽerd door de maatschappij, want anders zouden we met zín
allen nog eens tegen de alles belovende maatschappij kunnen keren.
Nu had ik al gesteld dat er geen plus en min was en geen tegenstellingen.
Dat heeft voor mij al veel doen opwaaien want dat zijn beweringen
die niet rijmen in het geheel van ons menselijk denken. Ik denk niet menselijk
en dan zie je al snel dat er geen tegenstellingen nodig zijn als je werkelijk in
de energiewereld leeft. Alles is aan elkaar gekoppeld en dan is het niet nodig
dat iets het andere opwekt. Er is inderdaad in een mensenleven een plus en
een min nodig, puur omdat de mens handelt en leeft naar deze wetten. Zelf
haal ik ook regelmatig negatief en positief aan, daar het anders werkelijk niet
te doorgronden is voor de mens. Maar als ik puur naar mijn wereld kijk van
energie dan praat ik niet meer over deze tegenstellingen en daardoor vallen
vele zaken als tijd en afstand weg. Zaken die alleen ons, mensen, alsmaar
vastpinnen en in hokjes plaatsen, terwijl we een zijn en een met een groot
energieveld waar iedereen gebruik van zou kunnen maken.

Ik heb in de kop van dit stuk ook het woord liefde genoemd en dan zou
je kennelijk verwachten dat ik een boek vol ga schrijven over liefde. Vergeet
het, want de liefde waar ik het over wil hebben is niet de liefde tussen twee
personen maar de liefde voor het leven. Het lijkt wel dat vrijwel niemand meer
het leven liefheeft. Diegenen die het leven zogenaamd liefhebben zijn, bij het
vragen over die liefde, alsmaar bezig over hun bezittingen en hoe goed ze het
hebben. Ook dat is geen liefde en is alleen maar een drang naar bezit en om
boven anderen uit te steken.

Maar, waar wil ik het dan over hebben, zal jouw vraag zijn. Nou, de
liefde dus voor het leven wat inhoudt, de connectie met je eigen energie en zo
met de energie van alles wat leeft op aarde en het Universum. Nou, dat klinkt
zwaar want hoe kun je nu een heel Universum liefhebben als je niet weet hoe
dat ding daar uitziet. Ja, mooie gedachte en ik wil er nog aan toevoegen; Hoe
kun je iets liefhebben wat je niet meer kent? Elk wezen, elk schepsel had de
connectie. De natuur met zijn planten en dieren zijn nog duidelijk met elkaar
verbonden. Alleen wij, mensen, hebben ons daar van losgetrokken, omdat we
menen dat we Ďmeerí zijn dan het geheel. Nu weten we allemaal dat als je, je
gaat afzonderen je werkelijk in de problemen gaat komen en dat is nu dan ook
duidelijk waar te nemen. Vele mensen zijn doelloos bezig en zijn zwervers in
hun eigen leven. Ze klampen zich vast aan geld en bezitting of zelfs aan een
plastische chirurg die hun uiterlijk moet gaan verbouwen. Allemaal zaken
waarom wij mensen werkelijk zoekende zijn naar iets wat in een matrix gecreŽerd
is. Wat wil je zoeken als je het al hebt? Alles in je leven is er al in de
wereld van energie, alleen jij moet het liefhebben, koesteren en er zacht mee
omgaan. Net zoals je een pasgeborene behandelt, zou je ook je leven moeten
benaderen.

Liefde voor het leven is een belangrijke zaak en is eigenlijk de weg
die je behoort te gaan. De minuut dat je het leven ziet als een mooi geheel,
als een energie, gaan er vele wegen open en daar ga ik later nog zeker op
terugkomen. Liefde voor het leven is het liefhebben van alles wat groeit en
bloeit om je heen en daar zal meer aandacht aan besteed moeten worden.


(Hoofdstuk 126) 


NAAR MIJN VOLGENDE HOOFDSTUK

 

 

"Being human is helping each other"


 

Please enjoy this site, learn the way of never-ending health and for living a better life 
by finding your path in a World of Positive Energy.

A special thanks for all the people who support this site.

 

Facebook icon
Twitter icon
Linkendin icon
google icon


Due to the many visitors on this website, we are experiencing some delays in answering.
Your e-mail will be processed in the order it was received, 
but if you get no response to your e-mail within 2 days please write/submit again.