Banner world

 

 

   HOME 
    Books Web


   Books Printed 


   Health 


   Presentations


   Soul Drawings


   Video lectures 
   English


   Video lezingen 
   Dutch


   Positive Blog


   Curriculum writer


   Contact
   Side Index

Web design 
John Baselmans
 

Spatie

 

 
You can change this website in over 66 languages

 


Energieniale leven

"Het Energiniale leven"Hoofdstuk - 124 -


3-1 Waar vinden we en zien we energie


Energie is een zijn met alles wat leeft en bloeit

We hebben het over energie puur omdat het boek ook zo heet en omdat
die werkelijk de core is in het bestaan van het gehele Universum. Zoals ik al
eerder aanhaalde hebben we vele vormen van energie waar onder elektriciteit
die we zo uit de muur halen maar nogmaals, dat is niet de energie waar ik het
over heb. Dat is maar een fractie waar ik je kennis mee wil laten maken en
waar wij kennelijk maar weinig weet van hebben.

Er worden eindeloos boeken geschreven, films gemaakt en op internet
gebracht, allemaal onder de noemer ‘spiritueel zijn’. Nou, het is weer niets
anders dan een benaming voor een rage die momenteel speelt op deze wereld.
Ben je in staat om in onmogelijke standjes te zitten, ben je al snel een meester
en als je dan ook nog mooie verhalen kunt ophangen dan ben je opgestegen tot
een godheid. Iets wat nu al duizenden jaren speelt en waardoor de mensheid
steeds verder afzakt en afglijdt in het lege.

We weten allemaal dat we andere gaven hebben. De ene meent miljonair
te moeten worden en een andere zou graag microsoft 2 willen zijn,
maar er zijn ook velen die menen het ware licht gezien te hebben. Mensen
die dagelijks boeken verslinden en leven van de gezegden die op internet
verschijnen. Mensen die werkelijk menen het systeem ontvlucht te zijn, maar
wel ondertussen lamgeslagen achter een of andere goeroe aanlopen. Steunend
op wijsheden sleuren ze zich door het leven en aan alles wat leven inhoudt
voorbij schietend, want ze hebben geen tijd meer om daar aandacht aan te
besteden.

Het dagelijkse leven is voor velen maar weer een dag en zo gaan we
voorbij aan het ware leven van een energiewereld. Energie is overal aanwezig
en dat maakt het leven bijzonder. Als je werkt, woont en leeft volgens de
normen van een energiewereld zul je merken dat je in zijn geheel in andere
wereld verkeert. Soms lijkt het een matrix of een droom en dan is aan jou de
vraag: Leven we eigenlijk niet dagelijks in een wereld die niet bestaat? Want,
geloof je echt dat de wereld, zoals jij hem nu leeft, werkelijk zo is? Hoe is het
dan mogelijk dat je, je eigen leven kunt manipuleren, kunt sturen en dus kunt
leven zoals jij dat wilt? Hoe is het mogelijk dat het soms lijkt alsof het al eens
was en dat tijden terugdraaien? En zo kan ik een boek vol vragen stellen wat
heel langzaam aan zal tonen, dat wij werkelijk in een kunstmatige wereld leven
die bepaald wordt door enkele machtige mensen en hun industrieën. Waarom
zoveel tegenstand, als je zegt dat je uit het systeem stapt en een eigen weg
wilt gaan bewandelen? Logisch, want de kans is groot dat je in gaat zien, dat
je jarenlang misbruikt bent geweest als een slaaf voor een ziek systeem. Dat
maakt het interessant om eens te bedenken in welk soort leven je wel werkelijk
leeft. Ik weet dat het heerlijk kan zijn als je in de huidige wereld de volle
aandacht krijgt en dat je het middelpunt bent, maar daarna zul je zien dat het
een deel was van het inpalmen van ook jouw persoonlijkheid, je eigen ik.

In het verleden heb ik al geleerd dat je niet mee moet gaan met het
huidig systeem. Bij het uitstappen bleek duidelijk waar het heen zou gaan en
werden me allerlei doem scenario’s voorgehouden. Scenario’s die geen van
allen uitgekomen zijn omdat ik de wereld van de energie ingeslagen ben, waar
al dat aardse, menselijke poppenkast totaal geen invloed heeft. Nu je een klein
beetje weet wat energie is, weet je ook waar je het kunt vinden. Toch is het
mooi als je op het punt gaat komen dat je deze energie gaat herkennen in elk
object, dier of plant. De meest zuivere energie kun je vinden in moeder natuur
en ook vandaar uit zul je gemakkelijk de connectie krijgen met deze energie.
Komen we vanzelf op de volgende paragraaf.


(Hoofdstuk 124) 


NAAR MIJN VOLGENDE HOOFDSTUK

 

 

"Being human is helping each other"


 

Please enjoy this site, learn the way of never-ending health and for living a better life 
by finding your path in a World of Positive Energy.

A special thanks for all the people who support this site.

 

Facebook icon
Twitter icon
Linkendin icon
google icon


Due to the many visitors on this website, we are experiencing some delays in answering.
Your e-mail will be processed in the order it was received, 
but if you get no response to your e-mail within 2 days please write/submit again.