Banner world

 

 

   HOME 
    Books Web


   Books Printed 


   Health 


   Presentations


   Soul Drawings


   Video lectures 
   English


   Video lezingen 
   Dutch


   Positive Blog


   Curriculum writer


   Contact
   Side Index

Web design 
John Baselmans
 

Spatie

 

 
You can change this website in over 66 languages

 


Energieniale leven

"Het Energiniale leven"Hoofdstuk - 121 -


2-7 De absolute energie


Als ik mijn ogen sluit waar ben ik dan

Nou, dat is duidelijk, nog steeds op een planeet die mensen ooit eens
‘aarde’ heeft genoemd. Bij het sluiten van je ogen is er een duidelijk gegeven,
‘het is zwart’, geen licht dat je beeld vervalst of aanpast. Gewoon simpel, het
is zwart en dat is wat je ziet als je dus je ogen dicht hebt. Waar je bent is ook
duidelijk want dat is op de plaats waar jij je ogen gesloten hebt.

Nu weet ik dat dit erg droog en ontactisch geschreven is, maar zo
zou een simpel mens de vraag van deze paragraaf beantwoorden. Ik weet
beter en wie weet, weet jij ook al meer van dit geheel. Bij het sluiten van de
ogen gebeurt er meer als je in de wereld van de energie bent. Ik kan alleen uit
mijn eigen ervaring praten en laat elke ervaring van een ander in het midden,
omdat het zeer persoonlijk is en afhankelijk in hoeverre je in de wereld van
de energie terecht kunt.

Dus houd ik het op mijn ervaring en die is als volgt: Bij het sluiten
van mijn ogen zijn er geen limieten meer, ik kan gaan en staan waar ik wil en
ik kan me begeven op de plaatsen waar ik denk aanwezig te moeten zijn. Dat
hoeft niet altijd de andere kant van de wereld te zijn of ergens op een onbekende
planeet verder in ons systeem. Nee, ik ben zelf erg veel op plaatsen in mijn
lichaam wat al een zeer groot Universum is op zich. Vele mensen zoeken de
oplossingen verderop, maar de meeste oplossingen liggen in je. Ook eventuele
lichamelijke problemen kunnen gemakkelijk gezien worden en zo aangepakt
worden.

Verder is het mogelijk om dus op plaatsen te gaan waar je lichaam
vele capriolen uit moet halen. Zo ben ik aan de andere kant van de wereld en
dan ben ik op een andere planeet, allemaal afhankelijk waar ik denk te moeten
zijn. Het mooie is dat ik daarbij niet altijd mijn ogen dicht heb omdat er
situaties zijn waar ik op meerdere plaatsen moet zijn. Nu denk je misschien
dat ik een dromer ben en dat is dan weer een van die menselijke gedachten
die graag alles in een hokje wil plaatsen.

Dromen doe ik veel en ik ben inderdaad met veel dingen bezig maar
dat staat geheel los van de connectie die ik heb met de energiewereld en de
plaatsen waar ik dan ben. Door deze ‘reizen’ weet ik ook, zoals ik al eerder
beweerde, dat de wetenschappers op een dood spoor zitten en velen alsmaar
tegen een muur aanlopen. Zo kom ik achter dingen die nog lang niet ontdekt
zijn of mee gewerkt wordt en dus geen kans van slagen hebben, omdat de mens
van nature gewoon een conservatief wezen is dat zeker niet van veranderingen
houdt. Dat verklaart ook dat veel van mijn geschreven werk nog niet begrepen
wordt en afgewimpeld wordt met een of andere titel.

Als ik mijn ogen sluit, ga ik in de wereld van de energie vanwaar ik
boeken schrijf en alles wat me doorgegeven wordt, opgeschreven wordt voor
diegenen die menen het te kunnen gebruiken. Als ik mijn ogen sluit…..


(Hoofdstuk 121) 


NAAR MIJN VOLGENDE HOOFDSTUK

 

 

"Being human is helping each other"


 

Please enjoy this site, learn the way of never-ending health and for living a better life 
by finding your path in a World of Positive Energy.

A special thanks for all the people who support this site.

 

Facebook icon
Twitter icon
Linkendin icon
google icon


Due to the many visitors on this website, we are experiencing some delays in answering.
Your e-mail will be processed in the order it was received, 
but if you get no response to your e-mail within 2 days please write/submit again.