Banner world

 

 

   HOME 
    Books Web


   Books Printed 


   Health 


   Presentations


   Soul Drawings


   Video lectures 
   English


   Video lezingen 
   Dutch


   Positive Blog


   Curriculum writer


   Contact
   Side Index

Web design 
John Baselmans
 

Spatie

 

 
You can change this website in over 66 languages

 


Energieniale leven

"Het Energiniale leven"Hoofdstuk - 12 -


1-2 De natuur op onze aarde


Het geheel, de connectie

Ja, hier in deze paragraaf komen we al vrij vooraan in het boek op het
punt waar het allemaal om draait. Het geheel en alles wat er omheen draait.
Met al onze wetenschap en al die knap gestudeerde hoofden die hier op deze
aarde rond zweven is er nog steeds heel weinig aandacht voor het geheel, voor
de complete zin en opbouw van deze wereld. Ik verwonder me keer op keer als
ik denk over de maatschappij die momenteel zo hier om ons heen opgebouwd
is. Laat ik alvast daar maar eens wat dieper op ingaan.

De huidige maatschappij en allen die hier vooraf gegaan zijn, zijn
gebaseerd op het ego van één of enkele personen. De een is machtiger dan
de ander en de een bezit meer dan de ander. Ook is er altijd een dominerende
factor van een bedrijf of persoon die meent dat hij de wereld is.

Voorbeeld; De farmaceutische wereld die meent werkelijk alles in
handen te hebben, ze spelen God en menen dat ze God zijn. Met hun grootste
inbreng, qua kapitaal op deze aarde, menen ze werkelijk alles te kunnen
manipuleren! Het kopen/verkopen en handelen in mensen tot heden ten dage-
Ze spelen met duizenden levens per dag en experimenten worden nog dageHET
lijks op mensen gedaan. Mocht het misgaan dan is er zogenaamd een nieuwe
epidemie uitgebroken zoals we nu meemaken met AIDS en de verschillende
griepsoorten, zoals de toenmalige H1N1 met een variant H5N1. Wat niets
anders was dan experimenteren maar wat wel grote gevolgen heeft gekregen
wereldwijd.

Het manipuleren van embryo’s, stamcellen en eigenlijk met elk deel
van een menselijk lichaam waar in het geheim en achter zeer dikke deuren
dagelijks mee gespeeld wordt en waar alle wetten van de natuur met handen
en voeten getreden worden. Deze mensen hebben lak aan de natuur en lak aan
de mens als mens. Deze mensen willen de absolute macht bezitten over het
totale menselijk ras. Je wilt niet weten waar allemaal in gerommeld wordt en
je zou versteld staan als je wist wat er werkelijk in de vele laboratoria gedaan
wordt, diep onder de grond en achter dikke deuren. Nee, het is misschien maar
goed ook dat het zo geheim is en dat er weinig of niet over gesproken wordt
want dan zouden velen het werkelijk niet meer zien zitten.

Een tipje; Denk je werkelijk dat de eerste kloon dat schaapje was?
Weet je zeker dat het al niet bij mensen is uitgevoerd? En zo zijn er langzaam
maar zeker bewijzen dat het al zeer ver aan het gaan is en er zijn ook al tekenen
dat daarom de huidige mens die geboren wordt ook niet meer de trekken heeft
die we miljoenen jaren hebben gehad.

Maar tot zover de medische wereld, even nog de tegenhanger en dat
is de oorlogsindustrie waar Amerika meent rijk van te moeten worden. Deze
tegenhanger kan nog niet tippen aan de medische industrie maar is ook een
machtige tak in de dominantie van deze wereld. Zij zijn er op uit om macht
te bezitten en mensen te kunnen onderdrukken.

Zelf woon ik in een land waar nog steeds veel gepraat wordt over de
slaventijd maar helaas, die mensen snappen niet dat we allemaal nog steeds
slaven zijn! Wij hebben niets te vertellen en de maatschappij zegt ons wat te
doen en hoe te leven. De minuut dat je buiten je pad gaat, worden er met alle
mogelijkheden muren om je heen gebouwd zodat je niet verder kunt ontsporen.
Mocht je zogenaamd de draad toch kwijtraken dan word je opgesloten in een
of andere kliniek of domweg vermoord. Want dat is waar de wrede wereld
van nu steeds meer naar toe gaat. Je loopt in de rij of je wordt geliquideerd!
Direct of indirect word je monddood gemaakt en als je dan nog lastig bent,
zit er niets anders op dan ‘dumpen die persoon’. Nu heeft de oorlogsindustrie
wel een oplossing voor en wordt er gewoon een oorlog uitgelokt of verzonnen
en daar kunnen ze weer onbeperkt de beest uithangen en onbeperkt mensen
vernederen of liquideren.

Terugkomend op de stelling van deze paragraaf ‘Het geheel en de connectie’,
zien we dat de huidige wereld en de vele mensen, dieren en verdere
natuur steeds verder uit elkaar gaan. We hebben elkander niet meer nodig
volgens velen en steeds meer leven we in een wereld van eenlingen, allemaal
als losse delen langs elkaar heen. Wat blijkt? Als mensen in nood komen zoals
bijvoorbeeld bij 11 september in Amerika, dan zijn ze weer in een keer één
blok, denken ze dan. Maar dat is ook niets anders dan dat de maatschappij op
dat moment geen oplossing heeft en omdat grote heren of dames niets meer
zijn dan een eenling die deze situaties absoluut niet aankan. Dan komt het
oerinstinct van de mens weer naar boven en weten grotere groepen weer te
clusteren en te overleven. Toch is dat altijd maar van korte duur, omdat vrij in
het begin al de dominerende factor weer op gaat komen en er zich weer een
leider moet gaan profileren. Daar ga je dan weer, terug naar de hokjes, wetjes
en regels die men meent nodig te zijn voor overleving.

Hokjes, wetjes en regels, haalde ik net aan. Ja, dat is wat wij doen in
de wetenschap, maatschappij en eigenlijk alles wat in ons leven draait. De ‘tijd’
die we hebben geïntroduceerd, die vele beroepen, jij bent dit en jij bent dat en
het ene beroep dat belangrijker is dan het andere! De vele groeperingen, regeringen,
landen en ga zo maar door. De vele verschillende talen waar men meent
dat de een belangrijker is dan de ander. En niet te vergeten de zogenaamde
wereldleiders, die de piassen zijn van een systeem. Maar dan nog maar niet
te spreken over de duizenden verschillende geloven waar de ene nog dichter
bij God staat dan de andere. En waar het ene geloof meent belangrijker te zijn
dan een ander geloof. Nou, al die hokjes, al die stromingen, groeperingen,
partijen, landen enzovoorts zijn niets meer dan het afbrokkelen van de mensheid.
Wij, mensen en de wereld, zijn één, één energie en één bouwsteen en
het is niet mogelijk om ieder voor zich te leven. Op je eigen leven, dat is het
verblijf op deze wereld niet voor bestemd.


(Hoofdstuk 12) 


NAAR MIJN VOLGENDE HOOFDSTUK

 

 

"Being human is helping each other"


 

Please enjoy this site, learn the way of never-ending health and for living a better life 
by finding your path in a World of Positive Energy.

A special thanks for all the people who support this site.

 

Facebook icon
Twitter icon
Linkendin icon
google icon


Due to the many visitors on this website, we are experiencing some delays in answering.
Your e-mail will be processed in the order it was received, 
but if you get no response to your e-mail within 2 days please write/submit again.