Banner world

 

 

   HOME 
    Books Web


   Books Printed 


   Health 


   Presentations


   Soul Drawings


   Video lectures 
   English


   Video lezingen 
   Dutch


   Positive Blog


   Curriculum writer


   Contact
   Side Index

Web design 
John Baselmans
 

Spatie

 

 
You can change this website in over 66 languages

 


Energieniale leven

"Het Energiniale leven"Hoofdstuk - 107 -


2-5 Energie en stress


Is er in de wereld van energie stress

Nee, zoals ik al aanhaalde in het vorige stuk, stress is wat jij zelf
veroorzaakt. Jij bent diegene die meer wil en alsmaar een ego achterna holt.
Bang dat je iets tekort komt, je niet in stand kunt houden of dat je minder
hebt dan die ander. Allemaal zaken die in de energiewereld niet voorkomen.
Er is geen jaloezie naar andere toe en er is geen ego die alsmaar meer eist. In
de wereld van energie is ook een nauwe samenwerking tussen je lichaam en
je energie. Als je lichaam signalen doorgeeft dan wordt er naar geluisterd en
wordt er ingegrepen. Door die samenwerking is een lichaam optimaal omdat
het net niet die overbelastende inspanning hoeft te doen. Manoeuvrerend tussen,
wat met een lichaam mogelijk is en wat met je energie, is veel tot stand
te brengen. Wel blijft het zaak, dat je naar beide luistert, want dat maakt het
‘team’ optimaal.

Doordat er geluisterd wordt naar de signalen, zul je geen rare fratsen
uithalen om je, je in de nesten te werken. Zeker niet voor luxe of voor nog
meer materialisme! Deze dingen zijn in een energiewereld absoluut niet van
belang. Dat wil niet zeggen dat je onder een boom op een houten bankje moet
leven en koken op een kampvuur. Nee, iedereen zou een menselijk bestaan
hebben als ze zouden luisteren naar wat ze door krijgen van de energiewereld. 
Voor iedereen zou er dan genoeg voedsel zijn en ook een normaal dak. 
Luxe is niet nodig om een goed leven te leiden.

Ik begreep van oudere mensen in mijn omgeving dat men in het verleden
al zeer somber leefde. Ik was eens bij hen en dan dacht je werkelijk dat
deze mensen onder de armoede grens zaten, honger hadden en zielig waren.
Nou, ik had het dus goed mis want ze lieten me zien dat ze niets van dat alles
waren. Ze waren veel verder in het leven dan, in mijn ogen, de rijkere mensen.
Ze straalden ook wat uit wat toen nog moeilijk was te verklaren voor een
jongeling op deze wereld. Wel was er iets dat me zeker aantrok, de rust en de
manier hoe ze je benaderden. Je was een gelijke en je was een van hen.

Dat gegeven heeft me tot denken gezet en heeft me laten inzien dat
je werkelijk twee kanten in je leven op kunt gaan. Hollend achter luxe en je ego
aan, of het leven zo leven waar je hier voor bent gekomen. Voor mij was de
keuze niet moeilijk, maar was het wel moeilijk een weg te vinden in deze
maatschappij die me op dat punt zou brengen zoals mijn oudjes. Nou, de weg
in de maatschappij heb ik nooit gevonden en ben toen mijn eigen weg gaan
volgen. Warempel heb ik daardoor mijn weg gevonden, zoals die oudjes me
als teken al meegaven in het verleden. Het ging niet van een leien dakje. Nee,
helaas waren, en zijn er nog, meerdere oudjes die me moesten opzoeken in
mijn leven om me weer even aan mijn weg te laten herinneren.

Stress heb ik dus ook mee mogen maken, maar meer in de vorm van
dat ik nog steeds niet kan begrijpen dat mensen zo met elkaar omgaan. Wezens
van dezelfde bron die werkelijk elkaars leven onmogelijk maken.

Gelukkig is de energie in me erg sterk en blijf ik luisteren naar wat me doorgegeven
wordt. En ja hoor, het is de werkelijke oplossing voor stress.
In de energiewereld is stress duidelijk te vervangen door een rust en
een eenheid. Wel is het zaak, dat je er voor openstaat en dat je gaat luisteren naar
wat er van binnenuit in je opkomt.


(Hoofdstuk 107) 


NAAR MIJN VOLGENDE HOOFDSTUK

 

 

"Being human is helping each other"


 

Please enjoy this site, learn the way of never-ending health and for living a better life 
by finding your path in a World of Positive Energy.

A special thanks for all the people who support this site.

 

Facebook icon
Twitter icon
Linkendin icon
google icon


Due to the many visitors on this website, we are experiencing some delays in answering.
Your e-mail will be processed in the order it was received, 
but if you get no response to your e-mail within 2 days please write/submit again.