Banner world

 

 

   HOME 
    Books Web


   Books Printed 


   Health 


   Presentations


   Soul Drawings


   Video lectures 
   English


   Video lezingen 
   Dutch


   Positive Blog


   Curriculum writer


   Contact
   Side Index

Web design 
John Baselmans
 

Spatie

 

 
You can change this website in over 66 languages

 


Energieniale leven

"Het Energiniale leven"Hoofdstuk - 104 -


2-4 Leven na de dood


Is elk leven een losgekoppeld leven van het geheel

We stellen de vragen wel als een ketting aan elkaar. Doorgaand op het
vorig stuk zie je dus dat energie één geheel is. Niet alleen jouw energieveld,
maar alle energiebronnen, vormen een geheel met het totale Universum. Wij
kunnen als simpel wezen werkelijk niet gaan zitten spelen met de energieën
van het Universum en dat blijkt al als we simpel onze eigen energie niet kunnen
regelen. We gaan dagelijks al in de fout om een simpel leven op aarde te
leven en als we ons op de ladder van een huidige maatschappij moeten plaatsen,
maar dan van het geheel Universum, dan zijn wij net op de trede van een
stelletje baby’s die met hun luier aan wat liggen te trappelen! Onbeholpen en
niet wetend wat er nu moet gaan gebeuren. Zo in die staat zijn we als het er
op aan komt wanneer we over energie spreken en ons aardse leven.

We zijn absoluut niet los te koppelen van wat dan ook! Er zijn geen
vakjes, hokjes of hoekjes in de energiewereld en dat zal ook het grootste punt
zijn wat je moet overwinnen om weer de draad op te pakken. Nogmaals, de
energiewereld is één geheel. Mijn energie heeft dezelfde bouwstenen als die
van jou en die van die tafel voor je en van die boom in de tuin. Alles is gemaakt
van dezelfde energie. Toch is het aan het object of individu zelf de keuze, hoe
alles er uit gaat zien. Wij spelen allemaal met die energie en maken onze eigen
wereld, onze eigen matrix. Om het simpel even uit te leggen; Denk aan die
eenvoudige bouwstenen van lego, die blokjes waarmee je alles kon maken. De
ene maakte er een hokje van en de andere een kasteel en er zijn zelfs steden
mee gebouwd! Nou, die blokjes zijn de energie en wij zijn daarmee aan het
spelen. Hoe ga jij je wereld om je heen bouwen? Dat is wat je nu aan het doen
bent.

Ik denk dat ik het op deze manier het meest simpelste heb uitgelegd
hoe de wereld van de energie gezien moet worden. Het zijn allemaal bouwstenen
en daar moeten wij allemaal mee gaan werken. Deze bouwstenen zijn
van energie en de gegevens van wat jij aan het doen bent, worden opgeslagen
op een vreselijk grote harddisk wat dan het energieveld is. Zo draagt iedereen
bij aan het totale leven. Ja, ook die zwerver, moordenaar of pastoor, ze zijn
allemaal een deeltje van het totale veld.

In de huidige wereld hebben we een zeer groot probleem. De mensen
zien, handelen en denken in hokjes. Hun hele leven is cijfertjes plaatsen in
hokjes. Zo zijn en denken we allemaal als individuen. Op zich los staande
wezens, die elk voor zich moeten bereiken wat er te bereiken valt. Daar gaat
het nu werkelijk heel goed mis mee. Want daar ligt ook de grootste fout in
onze complete samenleving.

Het zal tijd worden dat we die hokjes af gaan breken en al die afrasteringen
in onze tuintjes weghalen. Ook dat denken in hokjes zal moeten gaan
verdwijnen want daar ligt onze zwakste schakel. De maatschappij vindt het
al lang prima want tegen een eenling of een kleine groep is gemakkelijk op te
treden en neer te drukken. Wordt de groep groter dan zal er met zwaar geweld
begonnen moeten worden. Zijn we werkelijk een eenheid dan is er niets meer
over van de macht van een falende maatschappij.

De macht van de energie is dat het één geheel is. Een energiebron
die letterlijk alles aankan omdat het die energiebron zelf is die dit allemaal
teweeg heeft gebracht. Alles zou op te lossen zijn als we weer één waren met
die energiebron. Zo zie je dat een enkel individu, al zou hij willen, met deze
energie niets kan beginnen. Wat heb je aan een bougie als je geen wagen bezit?
Een simpel voorbeeld maar zo denk ik dat het, het beste bij je overkomt.
Zo is het zaak om alles om je heen als één te zien maar ook dat je
werkelijk weet dat alles één is.


(Hoofdstuk 104) 


NAAR MIJN VOLGENDE HOOFDSTUK

 

 

"Being human is helping each other"


 

Please enjoy this site, learn the way of never-ending health and for living a better life 
by finding your path in a World of Positive Energy.

A special thanks for all the people who support this site.

 

Facebook icon
Twitter icon
Linkendin icon
google icon


Due to the many visitors on this website, we are experiencing some delays in answering.
Your e-mail will be processed in the order it was received, 
but if you get no response to your e-mail within 2 days please write/submit again.