Banner world

 

 

   HOME 
    Books Web


   Books Printed 


   Health 


   Presentations


   Soul Drawings


   Video lectures 
   English


   Video lezingen 
   Dutch


   Positive Blog


   Curriculum writer


   Contact
   Side Index

Web design 
John Baselmans
 

Spatie

 

 
You can change this website in over 66 languages

 


Energieniale leven

"Het Energiniale leven"Hoofdstuk - 1 -


Inleiding


Om juist te gaan omschrijven hoe de huidige wereld in elkaar zit zou
je een complete encyclopedie kunnen schrijven. Dan nog heb je nog niet één
fractie geschreven wat er allemaal omgaat in en om deze planeet. Vele mensen
zien het als een hel, anderen als een paradijs en vele anderen zien het puur om
maar te overleven. ‘Zit niets anders op’ zijn hun gedachten en is doorgaans
hun motto.

Toch ga ik hier in het kort wat dingen uitlichten die bij mij naar boven
zijn gekomen wat deze wereld de wereld maakt zoals hij nu is. Natuurlijk zullen
er altijd dingen zijn die jij belangrijker vindt maar voordat ik start met dit
boek wil ik je eerst iets duidelijk maken.Dit boek wordt door mij geschreven
en wordt vrijgegeven door mijn energie. De onderwerpen die gekozen zijn,
zijn belangrijk volgens mijn energieveld. Het kan in jouw ogen erg onlogisch
zijn en laat ik je eerlijk zeggen, ook in mijn ogen lijken sommige dingen moeilijk
te begrijpen en soms ook voor mij erg diepgaand. Het is nu eenmaal de
manier zoals ik een boek schrijf. Ik zie me niets anders dan een mens die zijn
tekst gedicteerd krijgt en daardoor mogelijk maakt dat het in een boekvorm
uitkomt.

Voor alle duidelijkheid, er zijn geen meesters of hogere wezens die me
dit allemaal vertellen. Ook geloof ik niet in ‘channelen’ zoals dat mooi genoemd
wordt. Wat ik schrijf is wat uit mijn binnenste komt en wat mijn energie en zo
de gehele energiewereld vrij wil geven. Dat wil niet zeggen dat ik niet weet
waar ik over schrijf maar het wil simpel zeggen dat de woorden uit mijn hart
en ziel komen. Uit het binnenste van mijn energieveld. Vandaar deze keuze
van hoofdstukken en paragrafen en daarom deze manier van schrijven.
Zelf ben ik een kunstenaar die ruim 45 jaren tekent en beeldhouwt en
weet wat expressie is. Het schrijven is voor mij niets anders dan een aanvullende
expressie en een aanvullende manier om mijn zienswijze, mijn manier
van leven en mijn manier van denken aan jou over te dragen. Wat jij er verder
mee doet, laat ik aan jou over en het zal ook jouw energie moeten zijn die
jouw leven weer op gaat nemen en weer gaat sturen naar het doel waar jij voor
gekomen bent.

Ik schrijf geen romannetjes en ga er ook niet vanuit dat dit boek een
‘bestseller’ gaat worden en dat ligt ook helemaal niet in mijn bedoeling. Het
zal nog geruime tijd duren eer dit boek begrepen gaat worden, al weet ik dat
er al mensen zijn die langzaam maar zeker ook uit hun schulp kruipen en meer
en meer naar buiten komen met dingen die helaas nooit verklaarbaar zullen
worden zoals de huidige wetenschap vereist. Toch geloof ik erin om zoveel
mogelijk te schrijven en zoveel mogelijk op papier en elektronisch vast te leggen
al is het dan niet op een wetenschappelijke manier. Het is belangrijk dat
het zijn weg gaat vinden in deze wereld, een wereld die hard, crimineel, met
veel pijn en drugs steeds verder afzakt. Vandaar dit boek en deze woorden nu
op schrift gezet. Ik weet pertinent zeker dat dit boek vele ogen doet openen
en dat het vele mensen zal helpen en hen duidelijk maakt wat er nu met hen
aan de hand is. Daarom beste mensen zit ik nu hier en steek ik veel energie in
het schrijven van boeken en in het tekenen.

Nu is het zo dat het eerste gedeelte van dit boek jou niet direct als
positief over zal komen. Dat klopt, omdat ik in het eerste gedeelte meer naar
boven haal wat er allemaal gaande is in deze wereld. Veelal is dat niet altijd
zo positief en zijn er vele zaken die misgaan.

Misgaan omdat de oorzaak meestal verzwegen wordt en ook zoveel mogelijk
naar achteren gedrukt wordt. Daarom is het zaak dat we eerst je ogen gaan
openen en als dat gebeurd is, gaan we kijken wat er kan gebeuren om zo een
heerlijk leven te hebben met een doel en een visie. Een leven waar je blij mee
bent maar ook dat jij kunt zeggen dat je het als prettig ervaart. Je zult meemaken
dat er veel is, waar jij zelf de motor achter bent en je zult zien dat ook
jij diegene kan zijn om een andere weg te nemen. Hoe, waar en waarom, dat
zal je later duidelijk worden.

Onduidelijke passages zullen je de revue passeren en ook regels die
niet verklaarbaar zijn en zelfs onlogisch klinken. Ik heb ze zo doorgekregen
en wil ze ook zo plaatsen. Ook zul je merken dat ze in jouw ogen tegenstrijdig
kunnen zijn maar dat is puur omdat je nog niet de wereld hebt geopend die
achter een leven zit. Vele regels zullen daarom werkelijk onzinnig overkomen
maar zeker na verloop van tijd en na gegroeid te zijn in deze nieuwe wereld
zul je de werkelijke betekenis er van gaan inzien.

Ik weet dat vele dingen als onrealistisch, fantasie of zelfs in het hokje
‘achterlijk’ geplaatst gaan worden door je. Reden te meer om dit boek meerdere
malen te lezen. Je diepste ik en de wereld van nu hebben zoveel mogelijkheden
maar helaas zijn bij het grootste deel van de massa deze wijsheden verdwenen.
Nu zijn er enkelen die ontwaakt zijn en ook zijn er velen voor ons die moesten
sterven voor deze gedachtegangen. Toch zal de wereld eens zijn werkelijke
bestaandsvorm weer oppakken en zal veel van dit geschrevene als ‘normaal’
bestempeld worden. 


NAAR MIJN VOLGENDE HOOFDSTUK

 

 

"Being human is helping each other"


 

Please enjoy this site, learn the way of never-ending health and for living a better life 
by finding your path in a World of Positive Energy.

A special thanks for all the people who support this site.

 

Facebook icon
Twitter icon
Linkendin icon
google icon


Due to the many visitors on this website, we are experiencing some delays in answering.
Your e-mail will be processed in the order it was received, 
but if you get no response to your e-mail within 2 days please write/submit again.